Taloyhtiön sopimukset tutuiksi uudelle hallitukselle

Kevät on taloyhtiöissä yhtiökokousten aikaa, jolloin valitaan yhtiölle uusi hallitus. Hallitukselle kuuluu taloyhtiön asioiden yleisen hoitovelvollisuuden lisäksi asunto-osakeyhtiölaissa sille säädettyjen tehtävien hoitaminen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus valitaan ajamaan taloyhtiön asukkaiden etua, huolehtimaan kiinteistön ja rakennusten kunnosta sekä sen arvon säilymisestä, hoitamaan yhtiön taloutta sekä järjestämään asianmukainen valvonta taloyhtiön raha-asioille.

Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään yleensä heti hallituksen valinnan ja yhtiökokouksen jälkeen. Tässä kokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä päätetään kunkin hallituksen jäsenen rooleista ja käytännön järjestelyistä, kuten kokousten pitämisestä ja muista asioiden hoidosta.

Taloyhtiön hallituksen jäsenen rooli rinnastuu luottamustoimeen, jossa jäsenellä on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa oman talon asioihin ja niiden sujumiseen. Taloyhtiön hallituksessa toimiminen on käytännössä pitkälti yhteistyötä erilaisten asumiseen liittyvien tahojen kanssa. Siksi on hyvä ymmärtää, mitkä asiat kuuluvat hallitukselle ja mitkä taas isännöitsijälle.

Hallitus valitsee isännöitsijän, joka toimii hallituksen apuna yhtiön johdossa hallituksen ohjeistamana. Isännöitsijä vastaa taloyhtiön hallinnosta ja arjen pyörittämisestä. Isännöitsijä huolehtii myös hallituksen valitseman huoltoyhtiön toiminnasta ja valvoo, että huoltotoimet hoidetaan sovitusti ja kustannustehokkaasti.

Toiminnan perusteet oltava tiedossa

Hallituksen jäsenen on tärkeää tutustua taloyhtiön toimintaan, joka perustuu yhtiöjärjestykseen ja asunto-osakeyhtiölakiin. Asunto-osakeyhtiölaista on tärkeää tutustua ainakin isännöitsijän ja hallituksen tehtäviin ja vastuisiin sekä kunnossapitovastuun jakautumiseen yhtiössä. Kun taloyhtiön toiminnan perusteet on tiedossa, päätöksentekoon on helpompi osallistua.

Hallituksen jäseneltä edellytetään huolellista toimintaa taloyhtiön asioiden hoidossa. Jäsenenä on siis ymmärrettävä myös taloyhtiön taloudellista tilannetta, sillä hallituksella on oikeus päättää itsenäisesti asioista, jotka eivät vaikuta olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin.

Lisäksi jäsenen on oltava perillä taloyhtiön kannalta merkittävimmistä sopimuksista. Ainakin isännöinti-, huolto- ja siivoussopimusten sisältöön on syytä perehtyä ymmärtääkseen, mitä eri sopimuskokonaisuuksiin kuuluu ja mistä palveluiden hinnat muodostuvat. Hallituksen tulee myös valvoa taloyhtiön sopimusten toteutumista ja puuttua havaittuihin epäkohtiin. Mikäli sopimusten sisältöä ei tunne, epäkohdat saattavat jäädä huomaamatta.

Hallituksen jäsenten tulisi olla tietoisia myös rakennusten kunnosta, lähiaikoina tulevista korjauksista ja remonteista sekä niiden rahoituksesta. Isännöitsijältä saa nähtäväksi taloyhtiön korjaussuunnitelmat, minkä lisäksi on hyvä tutustua jo tehtyihin kuntotutkimuksiin ja pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Taloyhtiöstä saa arvokasta tietoa myös tutustumalla aikaisemmin tehtyihin päätöksiin ja hallituksen kokouspöytäkirjoihin muutaman viimeisen vuoden ajalta.

Artikkeli on julkaistu Suomen Kiinteistölehden numerossa 5/2022.

Annika Luhtanen

Kirjoittaja on asianajaja, sekä asumisen ja rakentamisen juridiikan asiantuntija
Lexia Asianajotoimistossa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

5.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön väestönsuojan ylläpitoon

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina.

Safetum

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.

taloyhtiön vakuutukset

1.3.2023

Taloyhtiön vakuutukset kannattaa kilpailuttaa

Taloyhtiön kannattaa kilpailuttaa vakuutuksensa säännöllisesti. Tinkiminen ei vakuutusasioissa kannata. Erityisesti ison ja kalliin korjaushankkeen lähestyessä taloyhtiön hallituksen on huolehdittava, että kiinteistövakuutus on voimassa.

taloyhtiön korjaushankkeen osapuolet

17.5.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä ovat taloyhtiön korjaushankkeen osapuolten tehtävät?

Taloyhtiön korjaushankkeisiin osallistuu hallituksen ja isännöitsijän lisäksi monenmoista muutakin tekijää. Heillä kaikilla on tärkeä osa korjaushankkeessa, mutta miten osapuolten roolit ja tehtävät jakautuvat tarkemmin?

Raksystems