Taloyhtiön osakkailla harhaluuloja remonttikustannusten jaosta

Kun taloyhtiön osakas remontoi asuntoaan, hän vastaa remontin kustannuksista yleensä itse. Maksettavaksi voi tulla varsinaisten remontointikustannusten ohella taloyhtiölle remontista koituneita kustannuksia. Toisinaan osakkaat luulevat virheellisesti, että taloyhtiö maksaa osan remonttikustannuksista. Tämä selviää tänään ilmestyvästä Kodin remontit Plus 2016 -kirjasta.

Kaikki remontin kustannukset kuuluvat osakkaan maksettaviksi

Kun osakas remontoi asuntoaan – esimerkiksi uusii pintoja taikka remontoi keittiön tai kylpyhuoneen –, hän joutuu pääsääntöisesti maksamaan kaikki kustannukset itse. Maksettavaksi voi tulla muun muassa suunnittelu- ja urakointikuluja sekä materiaalikustannuksia.

Myös taloyhtiölle remontista aiheutuvat kustannukset kuuluvat osakkaan maksettaviksi. ”Taloyhtiö saa periä osakkaalta remontti-ilmoituksen käsittelystä ja remontin suunnitelmien tarkistamisesta aiheutuvat kulut sekä remontin valvontakulut”, Kiinteistöliitto Uusimaassa neuvontainsinöörinä työskentelevä Jari Hännikäinen kertoo.

Hännikäiseltä ja Kiinteistöliitto Uusimaassa johtavana lakimiehenä toimivalta Mia Pujalsilta ilmestyy tänään kirja, Kodin remontit Plus 2016 – Opas osakkaalle ja taloyhtiölle, jossa käsitellään taloyhtiön osakkaan remontteja ja niissä huomioitavia asioita. Idea kirjaan syntyi, kun Pujals ja Hännikäinen huomasivat vastaavansa työssään toistuvasti samantyyppisiin osakkaiden remontteja koskeviin kysymyksiin. Kiinteistöliitto Uusimaa antaa jäsentaloyhtiöilleen teknistä ja juridista puhelinneuvontaa.

Taloyhtiö maksaa vain vastuulleen kuuluvien vikojen korjauksen

Jos osakas uusii remonttinsa yhteydessä taloyhtiön vastuulle kuuluvia, käyttökelpoisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, hänen kuuluu maksaa myös tästä koituvat kustannukset. Tätä eivät kaikki osakkaat tiedä.

”Moni olettaa saavansa kustannuksista korvauksen taloyhtiöltä, koska yhtiö vastaa kunnossapidosta. Osakkaan oma-aloitteisissa remonteissa kaikki työsuoritukset materiaaleineen kuuluvat kuitenkin osakkaan maksettaviksi”, Jari Hännikäinen selventää.

Jos osakas esimerkiksi uusii kylpyhuoneremontin yhteydessä ehjät vedeneristeet, hän joutuu maksamaan eristeiden työ- ja materiaalikustannukset. Samaten keittiöremontin yhteydessä uusittava hana on maksettava itse, jos vanhassa vesihanassa ei ole vikaa.

Mikäli remontin yhteydessä paljastuu kuitenkin vikaa taloyhtiön vastuulle kuuluvissa rakenteissa tai laitteissa, yhtiö joutuu pulittamaan osan remonttikustannuksista. ”Taloyhtiö vastaa lain mukaan asunnon rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien, kuten vesi- ja viemärijohtojen ja niihin liittyvien vesikalusteiden, kunnossapidosta. Jos niissä ilmenee vikaa, taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus korjata vika”, Mia Pujals muistuttaa.

Valppaus kustannusten suhteen kannattaa

Osakkaan on hyvä pitää kirjaa remonttinsa kustannuksista, jotta hän ei tule maksaneeksi remontista ylihintaa. Esimerkiksi urakoitsijoiden kilpailutus ja materiaalien hintojen vertailu on järkevää.

Myös taloyhtiön tai isännöintiyrityksen perimien kustannusten kanssa kannattaa olla tarkkana. ”Osakkaalta perittävien maksujen tulee olla kohtuullisia ja tarpeellisia. Osakkaalta ei esimerkiksi voida vaatia maksua pelkästä remontti-ilmoituksen vastaanottamisesta, eikä ilmoituksen käsittelystäkään saa veloittaa kohtuuttomia summia”, Mia Pujals kertoo.

Jari Hännikäinen on samaa mieltä. ”Osakkaan remontti-ilmoituksen ja sen liitteiden käsittelyn pitäisi onnistua 2–4 tunnissa. Toisaalta valvonnan kulut eivät saa muodostaa suhteettoman suurta osaa kokonaiskustannuksista. Valvonta on ylimitoitettua esimerkiksi silloin, jos yhtiö käy katselmoimassa pelkkää keittiökaappien vaihtoa useaan otteeseen. Tällöin riittäisi vain yksi katselmus, jossa tarkistetaan tihkuvesisuojaus.”

Jos osakas epäilee, että taloyhtiö perii häneltä liikaa kustannuksia, hänen kannattaa ottaa yhteyttä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään.

Kodin remontit Plus 2016 – Opas osakkaalle ja taloyhtiölle ilmestyi 28.10.2015. Kirja on tehty oppaaksi kodin remontteihin sekä taloyhtiön osakkaalle, joka remonttiin ryhtyy, että hallitukselle ja isännöitsijälle, joiden velvollisuus on valvoa remontissa taloyhtiön etua. Kirjasta selviää, millaisia remontteja osakas voi asunnossaan tehdä, miten remontista ilmoitetaan yhtiölle ja mitä remontin eri vaiheissa tulee muistaa. Kirjassa tarkastellaan myös hallituksen ja isännöitsijän tehtäviä osakkaan remonteissa sekä otetaan kantaa remontin kustannusvastuuseen, remontin jälkeiseen kunnossapitoon ja siihen, miten pieleen menneen remontin aiheuttamat vahingot korvataan. Kirjan ovat kirjoittaneet neuvontainsinööri, rakennusinsinööri Jari Hännikäinen ja johtava lakimies, VT Mia Pujals. Kirjan on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

5.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön väestönsuojan ylläpitoon

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina.

Safetum

taloyhtiön hallitus

17.5.2022

Taloyhtiön sopimukset tutuiksi uudelle hallitukselle

Taloyhtiön hallitus hoitaa yleisten taloyhtiön asioiden lisäksi myös sille asunto-osakeyhtiölaissa säädettyjä tehtäviä. Siksi uuden hallituksen jäsenten on hyvä tutustua yhtiöjärjestykseen ja asunto-osakeyhtiölakiin, sekä taloyhtiön merkittävimpiin sopimuksiin.

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.

taloyhtiön korjaushankkeen osapuolet

17.5.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä ovat taloyhtiön korjaushankkeen osapuolten tehtävät?

Taloyhtiön korjaushankkeisiin osallistuu hallituksen ja isännöitsijän lisäksi monenmoista muutakin tekijää. Heillä kaikilla on tärkeä osa korjaushankkeessa, mutta miten osapuolten roolit ja tehtävät jakautuvat tarkemmin?

Raksystems

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti