Ryhmärakennuttamislaista esitys eduskunnalle

Hallitus esittää, että ryhmärakennuttamisesta säädettäisiin oma laki. Tarkoituksena on edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla hankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja helpottaa rahoituksen saamista hankkeille. Ryhmärakennuttamisen edellytysten parantaminen on tavoitteena hallitusohjelmassa.

Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuotoa, jossa ryhmä tulevia asukkaita organisoituu ja ryhtyy rakennuttamaan asuntoja yhdessä. Usein hankkeissa on mukana rakennuttajakonsultti, joka huolehtii muun muassa urakoiden kilpailuttamisesta. Hankkeeseen osallistuvat kantavat itse riskin hankkeen teknisestä ja taloudellisesta onnistumisesta.

Uuden lain soveltamisalaan kuuluisivat esityksen mukaan sekä asuntoyhteisömuodossa toteutettavat että niin sanotut kiinteistömuotoiset ryhmärakennuttamishankkeet. Kummassakin tapauksessa voi olla mukana myös konsultti.

Asuntoyhteisömuotoisessa hankkeessa rakennuttajana toimii asunto-osakeyhtiö tai muu asuntoyhteisö ja hankkeeseen osallistuvat henkilöt ovat sen osakkaita tai jäseniä. Esimerkiksi kerrostalon ryhmärakennuttaminen tapahtuu yleensä asuntoyhteisömuodossa.

Kiinteistömuotoisessa ryhmärakennuttamisessa rakennuttajina toimivat ryhmään kuuluvat yksittäiset henkilöt. Esimerkiksi omakotitalojen rakennuttaminen 10 perheen ryhmälle voi olla kiinteistömuotoinen hanke.

Laki ei kuitenkaan koskisi pienimuotoisia, enintään kolmen asunnon hankkeita eikä asumisoikeusasuntojen rakennuttamishankkeita.

Ryhmärakennuttamishankkeen markkinointi

Markkinointia koskevilla säännöksillä varmistettaisiin, että hankkeesta kiinnostuneet saavat jo alkuvaiheessa tiedon siitä, mistä ryhmärakennuttamisessa on kyse ja minkälainen hanke on suunnitteilla. Näin heillä olisi mahdollisuus tiedostaa myös hankkeeseen liittyvät riskit.

Markkinointivaiheessa kerätään usein maksu ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuvilta. Tällaiselle osallistumismaksulle esitetään säädettäväksi enimmäismäärä, joka olisi 100 euroa asuinneliöltä. Asuntoa kohti maksu saisi olla kuitenkin korkeintaan

10 000 euroa. Jos konsultti on käynnistänyt hankkeen, vastaavat summat olisivat pienempiä, enintään 30 euroa asuinneliöltä ja 3 000 euroa asunnolta.

Ryhmärakennuttajakonsultin tehtävät ja vastuut

Laissa säädettäisiin myös ryhmärakennuttajakonsultin velvollisuuksista. Konsultin käyttö ei olisi pakollista, mutta varsinkin suuremmissa hankkeissa ulkopuolisen asiantuntijan käyttö on käytännössä välttämätöntä.

Konsultin tulisi antaa ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuville laissa säädetyt tiedot ennen konsulttisopimuksen ja ryhmärakennuttamissopimuksen tekemistä. Konsulttipalvelun asianmukainen suorittaminen pyrittäisiin turvaamaan myös ammattitaito- ja huolellisuusvaatimuksella sekä konsultin palkkiota koskevilla säännöksillä.

Ryhmärakennuttajakonsultin suorituksessa olevasta virheestä tai viivästyksestä sekä näiden seuraamuksista säädettäisiin laissa. Konsultin vastuuta ei olisi enää mahdollista rajoittaa konsultin palkkion määrään, kuten nykyisin tyypillisesti tehdään. Konsultilta edellytettäisiin myös pakollista vastuuvakuutusta niiden vahinkojen korvaamiseksi, joista hän on lain mukaan vastuussa.

Asuntoyhteisömuotoisiin hankkeisiin tiukemmat säännökset

Asuntoyhteisömuotoisissa hankkeissa, joissa on mukana ryhmärakennuttajakonsultti, edellytettäisiin, että tietyt ryhmärakennuttamista ja asuntoyhteisöä koskevat asiakirjat olisi luovutettava ennen ryhmärakennuttamissopimuksen tekemistä säilytettäväksi joko yhteisöä luotottavalle pankille tai, jos luottoa ei hankita, aluehallintovirastoon. Yhtenäiset asiakirjat helpottaisivat kokonaiskuvan muodostamista hankkeesta ja olisivat siten omiaan edistämään rahoituksen saamista.

Lisäksi asuntoyhteisömuotoisissa hankkeissa urakoitsijan olisi asettava asuntoyhteisön hyväksi laissa säädetyt vaatimukset täyttävät rakentamisvaiheen ja rakentamisvaiheen jälkeiset vakuudet. Vakuudet olisivat määrältään jonkin verran suuremmat kuin rakentamisen yleisten sopimusehtojen mukaiset vakuudet.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

27.8.2015

Asumiskustannusten kohtuullisuutta ARA-asunnoissa edistävä säädösehdotus lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla edistettäisiin asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa. Esityksellä toteutettaisiin useita Juha Sipilän hallituksen ohjelman sisältämiä toimenpidekirjauksia. Omakustannusperiaatteen noudattaminen yhtenäisemmäksi Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen eli niin sanottujen ARA-asuntojen vuokrat ja käyttövastikkeet on määriteltävä omakustannusperiaatetta noudattaen.

15.2.2016

Kaksi kohtuuhintaista asuntorakentamista vauhdittavaa säädösehdotusta lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle kaksi luonnosta hallituksen esityksiksi, joiden tavoitteena on lisätä kohtuuhintaista asuntorakentamista. Toisella esityksistä luotaisiin uusi kymmenen vuoden korkotukimalli valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, ja toisella muutettaisiin valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja omistavien yhteisöjen toimintaa rajoittavia yleishyödyllisyysvaatimuksia. Esitykset ovat osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämisestä.

16.5.2016

Uudella 10 vuoden korkotukimallilla vauhtia kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen, joilla halutaan saada vauhtia kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Esityksellä luotaisiin uusi kymmenen vuoden korkotukimalli valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Esitys on osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämiseksi.

kiinteistövero

20.5.2022

Kiinteistöliitto selvittäisi tarkemmin verouudistuksen vaikutuksia

Kiinteistöveroa ollaan uudistamassa, mutta Suomen Kiinteistöliitto ei ole tyytyväinen esitykseen. Sen mukaan uudistusten vaikutuksia pitäisi selvittää vielä paremmin ennen eduskunnalle luovuttamista.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti