Rohkeasti hallitukseen

Pian on taas yhtiökokousaika ja monessa taloyhtiössä aika valita kuluvalle vuodelle hallitus. Taloyhtiössä osakkaat saattavat tässä vaiheessa alkaa miettiä uskaltautuako hakemaan hallituksen jäseneksi. Hallitusjäsenyyttä saatetaan vierastaa ja hallitus saattaa joistakin osakkaista tuntua kaukaiselta toimijalta.

Tilanteen muuttamiselle olisi varmasti tahtotilaa, mutta käytännön keinot muutoksen toteuttamiselle saattavat tuntua olevan niin sanotusti hakusessa. Ilmapiirin muuttaminen innostavammaksi ja kannustavammaksi – jotta useampi taloyhtiön osakas innostuisi hakemaan hallitukseen – lähtee taloyhtiöstä itsestään.

Hallituksen rooli

Asunto-osakeyhtiössä ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on yhtiökokous, joka vuosittain valitsee yhtiölle hallituksen. Hallitus hoitaa yhtiössä kaikki ne tehtävät, joita ei ole nimenomaisesti säädetty yhtiökokouksen tai isännöitsijän vastuulle, ja lisäksi asunto-osakeyhtiölaki osoittaa hallitukselle tiettyjä tehtäviä. Hallituksen on lisäksi asunto-osakeyhtiölain mukaisesti tehtäviään hoitaessaan huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.

Hallituksella on taloyhtiössä merkittävä rooli, mutta unohtaa ei saa, että hallitus on vain yksi yhtiön asioita hoitavista toimielimistä. Hallituksen ei myöskään ole tarkoitus olla osakkaista täysin irrallaan toimiva elin, vaan vuorovaikutuksessa osakkaiden kanssa yhtiön ja sen osakkaiden etua ajava taho.

Tietoisuus lisännee kiinnostusta vaikuttaa

Yksi tapa lisätä kiinnostusta hallitustoimintaa kohtaan voisi olla tiedottamisen ja vuorovaikutuksen lisääminen taloyhtiössä. Oikeusministeriön yhdessä Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton kanssa julkaiseman viestintäsuosituksen taustalla olevissa selvityksissä kävi ilmi, että osakkaat ovat kiinnostuneita taloyhtiön asioista, ja toivovat parempaa viestintää. Kiinnostusta taloyhtiön asioihin siis löytyy. Tiedonhalun tyydyttäminen saattaisi innostaa talon osakkaita aktiivisempaan asemaan taloyhtiön asioiden hoitamisessa. Tiedonhaluisista taloyhtiön osakkaista löytyvä potentiaalisuus kannattaa hyödyntää.

Avoimen vuorovaikutuksen lisääntymisen ansiosta saattaisi taloyhtiössä me-henkikin vahvistua, jolloin kynnys lähteä hallitukseen saattaisi madaltua. Me-henki saattaisi tuoda hallitusta lähemmäs yksittäistä osakasta, ja osakas kokisi hallituksen jäseneksi hakemisen entistä luontevammaksi. Lisäksi tällöin hallituksen jäsenillä olisi entistä varmempi olo siitä, että osakkaat ovat heidän tukenaan. Taloyhtiössä olisi hyvä alkaa käydä avointa keskustelua siitä, minkälaista viestintää ja vuorovaikutusta osakkaat kaipaavat, jotta ilmapiiriä voitaisi lähteä viemään haluttuun suuntaan. Viestintäsuosituksen vinkeilläkin päästänee hyvin alkuun.

Kannustimet hallitustoimintaan lähtemiselle

Vaikka hallitustoiminta kiinnostaisikin, saattaa intoa hallitukseen lähtemiselle hidastaa moni tekijä. Kokemusta hallituksessa toimimisesta ei välttämättä ole ja moni saattaa virheellisesti luulla, että hallituksen jäsenyys edellyttää asunto-osakeyhtiölain pykälien ulkoa osaamista.

Hallitustoiminta vie hallituksen jäseniltä kieltämättä aikaa, jolloin on kohtuullista maksaa hallitustyöskentelystä palkkio. On kohtuullista, että hallituksen jäsenet saavat palkkion kokoustyöskentelystä ja osallistumisesta edunvalvontaan yhtiön asioissa. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä palkkioista tai niiden määrästä, ja keskustelu palkkioista tulisikin käydä ja päätös palkkioista tehdä yhtiökokouksessa.

Toisaalta on muistettava, että hallitus ei toimi yhtiössä yksin. Aktiivisesti ja avoimesti viestivä hallitus saanee yhtiön osakkaiden tuen taakseen, ja hallituksen on mahdollista omaa taakkaa helpottaakseen muodostaa esimerkiksi projekteja varten osakkaista työryhmiä. Mahdollista myös on, että yhtiökokous valitsee hallituksen yhdeksi jäseneksi esimerkiksi taloyhtiön ulkopuolisen ammattilaisen, joka pystyy opastamaan muita hallituksen jäseniä. Kiinteistöliiton jäsenyhtiöiden ei kannata myöskään unohtaa, että Kiinteistöliitolta saa pyydettäessä tukea.

Aktiivisella otteella muitakin hyötyjä

Aktiivisella otteella taloyhtiön asioiden hoitamisessa voidaan myös saavuttaa muita hyötyjä. Ensinnäkin aktiivisuudella voidaan lisätä ennakollista asioiden hoitamista, jolloin myös kulujen määrä pienenee, kun esimerkiksi kunnossapitotoimia tehdään ennen kuin hätätilanteita syntyy. Toiseksi asumisviihtyvyys saattaa lisääntyä, kun osakkaat ovat perillä siitä, mitä taloyhtiössä tapahtuu ja millaisia suunnitelmia taloyhtiössä kehitellään.

Hallitustyöskentelyä saatetaan vierastaa siksi, että talon asiat tuntuvat vierailta ja hallitustyöskentelyyn liittyvä vastuu mietityttää. Allekirjoittanut jaksaa kuitenkin olla sitä mieltä, että mitä enemmän osakkaita otetaan mukaan yhtiön asioiden hoitamiseen etenkin tiedottamisen ja asioihin vaikuttamisen mahdollisuuksia korostamalla, on jatkossa hallitukseenkin mahdollista löytää innokkaita jäseniä taloyhtiön sisältä. Kun taloyhtiön asiat ovat osakkaiden tiedossa ja osakkaat toimivat aktiivisesti hallituksen tukena, saadaan taloyhtiön arki sujumaan paljon jouhevammin.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

5.4.2022

Taloyhtiön hallitusjäsenillä keskimäärin 11 vuoden hallituskokemus

Taloyhtiön hallituksen jäsenet käyttävät Kiinteistöliiton tekemän kyselyn perusteella hallitustyöskentelyyn keskimäärin miltei neljä tuntia kuukaudessa. Puheenjohtajilla aikaa kuluu runsaat neljä tuntia ja muilla hallitusten jäsenillä keskimäärin kolme tuntia kuukaudessa. Tavallisin kokoontumistahti tavanomaisena vuonna ilman suuria hankkeita on kolmesta neljään kertaa vuodessa.

syyskasvit

5.9.2022

Syyskasvit ovat juuri nyt parhaimmillaan

Piha ei kuole saman tien kesän päätyttyä, vaan monet kasvit kukoistavat vielä syksylläkin. Kasvien lehtien vihreä vaihtuu ruskan väreihin ja joissakin on vielä kukkiakin syksyllä. Syksy on myös hyvää istutusaikaa.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

talousarviossa

9.3.2023

Taloyhtiön toiminnantarkastajalle apua tarjolla

Kevään yhtiökokouksissa valitaan taloyhtiöille toiminnantarkastajia. Osalle heistä voi valinnan hetkellä olla epäselvää, mitä kaikkea tehtävä sisältää.

Isännöitsijän valinta

16.5.2022

Missä asemassa ovat hallituksen varajäsenet?

Taloyhtiön hallituksessa voi olla varsinaisten jäsenien lisäksi myös varajäseniä. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia heillä hallituksessa on?

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti