Putkiremontti

Putkiremontti on taloyhtiön merkittävin korjaushanke, jossa tarvitaan asiantuntemusta ja toimivaa yhteistyötä. Kun puhutaan putkiremontista, sillä voidaan tarkoittaa hyvin erilaisia korjaushankkeita. Taloyhtiössä voidaan toteuttaa kokonaisvaltainen putkiremontti tai uusia vain osa putkistoista. Tämä on syytä huomioida esimerkiksi keskusteltaessa putkiremontin hinnasta tai mitä remontilla saadaan.

Taloyhtiössä voidaan remontoida viemäriputket tai käyttövesiputket. Putket voidaan joko vaihtaa uusiin tai jatkaa vanhojen putkien käyttöikää. Käytössä on useita erilaisia moderneja menetelmiä, jotka soveltuvat eri kohteisiin ja ovat kestoiältään erilaisia. Taloyhtiössä on tärkeää osakkaiden ja hallituksen yhdessä käydä läpi huolellisesti mitä taloyhtiö tarvitsee ja tahtoo putkiremontilta.

Taloyhtiön ja sen osakkeenomistajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, valvojien ja tarvikevalmistajien yhteinen etu on oikeiden menettelyjen osaaminen sekä ammattitaitoisten urakoitsijoiden valinta niin putkiremonttien, muiden LVI-urakoiden kuin myös pienempien märkätilojen korjauksissa.

Talokeskus tarjoaa korjausprojekteihin ammattitaitoista valvontaa.

Putkiremontti nostaa asumistasoa

Putkiremontti on jokaisen taloyhtiön elinkaaressa väistämätön urakka, sillä putkistot ja laitteistot eivät kestä ikuisesti. Yleensä putkistojen käyttöikä on noin 40-50 vuotta, mutta joskus putkiremonttiin joudutaan jo paljon aiemmin ja joskus putket kestävät hyvin paljon pidempäänkin.

Vesi- ja viemäriputkien vanhetessa vuotoriskit kasvavat ja vuodot yleistyvät. Putkistojen kuntoa on syytä kartoittaa ikääntyneissä taloyhtiöissä, jotta putkiremontti osataan ajoittaa toteutettavaksi oikeaan aikaan. Näin vältetään liian aikaisin korjaaminen ja toisaalta jatkuvien vuotovahinkojen aiheuttamat korjauskustannukset.

Ilman säännöllistä huoltoa ja tarpeellisia korjauksia taloyhtiön kunto heikkenee ja asumistaso laskee. Taloyhtiön ja sen osakkaiden kannalta on parempi, että putkiremontti toteutetaan hallitusti ja valmistellusti ennen kuin putkiston rikkoontumisen takia jouduttaisiin äkillisiin korjauksiin, joiden valmistelu ja suunnittelu pitäisi tehdä kovin hätäisesti.

Putkiremontista puhuminen herättää osakkaissa ja asukkaissa usein pelkoja ja yhtiökokouksissa kiistoja. Remontin aikaisen asumisen haittoja ja remonttimenoja sietää paremmin, kun osakkaat ovat olleet mukana hankesuunnittelussa ja päässeet aidosti vaikuttamaan siihen millainen lopputulos putkiremontissa syntyy.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu putkiremontti usein parantaa selvästi asumisviihtyisyyttä ja voi myös pienentää asumiskustannuksia. Uudet vesikalusteet voivat vähentää merkittävästi vedenkulutusta, uudet pinnoitteet ja kaapistot tuovat viihtyisyyttä, kylpyhuoneen vedeneristys tulee kuntoon ja remontin seurauksena sähköpisteiden määrä saadaan vastaamaan nykyisiä tarpeita.

Putkiremontin hyötyjä osakkaille ja asukkaille ovat mm. seuraavat:

 • Yhtiön ja huoneistojen arvo nousee
 • Turvallisuus, viihtyvyys ja estetiikka paranevat
 • Kiinteistö saadaan nykytasolle
 • Huolto-, korjaus- ja ylläpitokustannukset alenevat

Putkiremontti vaatii johtamista ja valvontaa

Putkiremontti on useimmiten mittava hanke, joka vaatii ammattitaitoista koordinointia. Siihen on syytä palkata erillinen projektinjohtaja, joka hallinnoi hanketta sen alusta loppuun saakka. Projektinjohtaja toimii tilaajan eli taloyhtiön ammattitaitoisena apuna putkiremontissa.

Projektinjohtajan yleisimmät tehtävät:

 • Kilpailuttaa hankkeelle suunnittelijat ja urakoitsijat ja on apuna näiden valinnassa.
 • Hoitaa sopimusten laatimisen ja hankkeesta raportoinnin asianomaisille
 • Ohjaa ja koordinoi suunnittelijoita yhdessä hallituksen kanssa
 • Tekee urakkaohjelman ja muut kaupalliset asiakirjat yhdessä suunnittelijoiden kanssa.
 • Osallistuu korjaushankkeen tiedotukseen
 • Ohjaa työmaakokouksia korjaustyön aikana
 • Valvoo hankkeen edistymistä

Projektinjohtaja valvoo putkiremontin hankekokonaisuutta ja sen etenemistä. Tämän lisäksi korjaustyön ajaksi tarvitaan erilaisia valvojia valvomaan alakohtaisia töitä kuten esimerkiksi sähkö- ja rakennetöitä.

Valvojan tehtävät:

 • Seuraa, että urakka etenee (LVISA) suunnitelmien mukaan
 • Valvoo, että työt toteutetaan sovittua laatutasoa noudattaen

Projektinjohtopalveluita ja valvontaa tarjoavat eri konsultointiyritykset kuten Kiwa.

Talokeskus tarjoaa korjausprojekteihin ammattitaitoista valvontaa.

Viestintä on putkiremontissa olennaista

Putkiremontista päättäminen vaatii hyvää valmistelua, joka voidaan toteuttaa, kun kaikille remontin koskettamille osapuolille annetaan mahdollisuus vuorovaikutukseen sen toteuttamisesta. Asunto-osakeyhtiössä osakkaita on kuunneltava ja ennen kaikkea osakkaita on informoitava hankkeen oleellisista tekijöistä ja tiedoista, jotta koko taloyhtiö osakkaineen voi tuntea ”pelaavansa samassa joukkueessa”. Toimiva tiedonkulku ja viestinnällinen vuorovaikutus ovat avainasemassa, kun osakkaat halutaan sitouttaa vaativaan hankkeeseen.

Useita vuosia kestävä putkiremontti on viestinnän kannalta työllistävä tehtävä, johon on useimmiten syytä valita oma tiedottaja, joka toimii korjaushankkeen viestintävastaavana. Tiedottajan tehtävänä on välittää korjauksia koskevaa tietoa hallitukselta ja projektia toteuttavilta osapuolilta osakkaille sekä varmistaa myös, että osakkaat saavat välitettyä heille omat viestinsä. Useimmiten projektia toteuttavien osapuolten kuten projektinjohtajan, projekti-insinöörin, suunnittelijoiden ja valvojien aika ei aina riitä osakastiedusteluihin vastaamiseen, eikä kaikki asiantuntijat ole viestintätaidoiltaan parhaita asukkaiden kanssa kommunikoimaan.

Viestinnän tavoitteet, vastuut ja välineet on sopia selkeästi putkiremontin osalta huomioiden hankkeen eri vaiheet sekä taloyhtiön ja sen osakkaiden tarpeet ja mahdollisuudet eri viestintävälineiden hyödyntämiseen. Yhtä ainoaa oikeaa mallia, joka sopisi kaikkien taloyhtiöiden ja niiden erilaisten osakkaiden kanssa viestimiseen putkiremontin osalta, ei ole olemassa.

Lisää putkiremontista Talokeskuksen sivuilta.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

14.2.2022

Putkiremonttien kiivain vaihe on jo hellittämässä – nyt korjataan 1980-luvun rivitaloja

Tilastokeskuksen asiantuntijan, Eetu Toivasen, mukaan näyttää siltä, että putkiremonttibuumi saavutti huippunsa vuonna 2017. Vuonna 2020 putkiremontteihin käytettiin 790 miljoonaa euroa, kun niihin vuonna 2017 käytettiin 880 miljoonaa euroa. Väliin mahtuu kaksi vielä laihempaa vuotta Putkiremontteihin käytetystä rahamäärästä ei kuitenkaan voida suoraan päätellä putkiremonttien määrää.

13.1.2022

Yhä useampi taloyhtiö valitsee putkiremonttiinsa kokonaisvastuumallin

Rakennusyhtiö Lehdon kokemuksen mukaan yhä useampi pääkaupunkiseudun taloyhtiö valitsee putkiremonttinsa ratkaisuksi KVR-mallin eli kokonaisvastuu-urakan. Lehto Group on tehnyt pääkaupunkiseudun kerrostaloihin viime vuosina noin sata putkiremonttia vuodessa. Isännöintiliiton putkiremontti-barometrin mukaan jo muutaman vuoden ajan KVR-malli on valittu ratkaisuksi noin 10 % kohdalla hankkeista.

2.2.2022

Vuoden putkiremontti- ja linjasaneerauskilpailu käynnistyi

Putkiremontti/linjasaneerauskilpailun tavoitteena on kertoa ja jakaa tietoa mahdollisimman laajasti hyvistä toimintatavoista ja -menetelmistä tulevien urakoiden tilaajille, osakkaille, asukkaille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Vuoden 2022 kilpailun pääteema on tulevaisuussuuntautuneisuus, jotka liittyvät parannuksiin kiinteistön energiatehokkuudessa tai varauksiin tuleville energian säästöpotentiaaleille sekä kyberturvallisuustoimenpiteiden huomioimiseen. Valintakriteereissä otetaan erityisesti huomioon tavoitteellinen strategialähtöisyys ja miten se näkyy prosessissa: tarveselvitys, hankesuunnittelu, rahoitusvaihtoehtojen selvitys, […]

27.10.2022

Kuukauden kasvo: Takaisin kasvu-uralle

Talokeskuksen uusi toimitusjohtaja Anssi Väätäinen aikoo viedä Talokeskuksen uudelle vuosisadalle. Se tarkoittaa yrityksen mielikuvan kirkastamista: Talokeskus on paljon muutakin kuin kuntoarvioiden tekijä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti