Pelkästään etäyhteydellä järjestettävistä yhtiökokouksista tehdään laillisia lakimuutoksella

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakimuutosehdotukset osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Lakimuutosehdotuksen mukaan esimerkiksi taloyhtiön hallitus voisi jatkossakin päättää, missä muodossa yhtiökokous pidetään. Huomioon on otettava kokouksen pitomuotoon vaikuttavat yhtiöjärjestysmääräykset.

Yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä vaikuttaa siihen, tuoko lakimuutosehdotus yhtiölle velvoitteita etäyhteyden järjestämisen suhteen. Alle 30 osakehuoneiston yhtiöille lakiehdotus ei tuo velvoitteita.

Vähintään 30 osakehuoneiston yhtiöissä osakasvähemmistölle (vähintään kymmenesosan yhtiön osakekannasta omistaville) on tämän vaatimuksesta tarjottava mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä. Tällaista osallistumista on vaadittava yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhtiöjärjestykseen voidaan kirjata määräyksiä etäosallistumisesta

Yhtiö voi enemmistöpäätöksellä lisätä yhtiöjärjestykseen määräyksen, joka antaa osakkaalle mahdollisuuden osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Pelkkää etäkokousta koskeva yhtiöjärjestysmääräys sekä etäosallistumiskeinojen ja etäkokouksen käyttämistä rajoittava tai kieltävä määräys voidaan lisätä yhtiöjärjestykseen määräenemmistöpäätöksellä tai kahden kolmasosan enemmistöllä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään.

Yhtiössä, jonka yhtiöjärjestys mahdollistaa etäkokouksen, osakasvähemmistöllä (vähintään kymmenesosan yhtiön osakekannasta omistavilla) on oikeus vaatia osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen myös kokouspaikalla. Tätä osallistumista on vaadittava hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Lakimuutosehdotuksessa myös hybridiyhtiökokouksia selkiyttäviä säädösehdotuksia

Lakiehdotuksen mukaan yhtiöllä on mm. oikeus edellyttää sitovaa ennakkoilmoittautumista tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla tapahtuvaan osallistumiseen ilmoittamalla ennakkoilmoittautumisen sitovuudesta kokouskutsussa.

Yhtiökokouksen puheenjohtajalla on ehdotuksen mukaisten edellytysten täyttyessä myös oikeus keskeyttää yhtiökokous ja jatkaa sitä 10 arkipäivän kuluessa. Keskeytysoikeus liittyisi yhtiön tietoliikenneyhteyden tai yhtiön kokouksen järjestämiseen käyttämän muun teknisen apuvälineen toimintahäiriöihin.

Lakimuutosehdotukset siirtyvät eduskuntakäsittelyvaiheeseen. Lakimuutosehdotusten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

ryhmäkorjaushanke

16.9.2022

Ryhmävoimaa korjaamiseen, viihtyvyyttä asumiseen

Turkulaisessa Hepokullan lähiössä on käynnissä laaja ryhmäkorjaushanke. Alueen kerrostaloille oli kerääntynyt korjausvelkaa vuosien saatossa, ja nyt ne päätettiin korjata kaikki yhtä aikaa. Yhteistyö on tuonut hankkeeseen sujuvuutta ja nopeutta.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

etäyhteys yhtiökokouksessa

9.11.2022

Etäyhteys on oltava yhtiökokouksessakin

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yli 30 huoneiston taloyhtiöiden on tarjottava etäyhteys yhtiökokouksessa. Kokous voidaan pitää myös kokonaan etänä, jos yhtiöjärjestys sen sallii. Etäosallistuminen voi tuoda yhtiökokouksiin jopa lisäaktiivisuutta.

6.7.2022

Pienellä on etunsa

Mikkelissä sijaitseva rivitaloyhtiö As Oy Riviparkko on pieni, mutta toimiva. Riviparkossa pienuus on etu, sillä kaikki tuntevat toisensa ja yhteistyöllä taloyhtiötä saadaan kehitettyä paremmaksi.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

yhteinen jätepiste

13.6.2022

Kaupallinen yhteistyö

Taloyhtiöiden yhteinen jätepiste säästää rahaa ja ympäristöä

Viisi vaasalaista taloyhtiötä rakensi uuden yhteisen jätepisteen entisten erillisten tilalle. Uuden jätepisteen Molok-syväkeräyssäiliöt vaativat tyhjennystä harvemmin, mikä säästää rahaa ja ympäristöä.

Molok

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti