Pääkaupunkiseudulla runsaasti kiinteistökauppoja ja rakentamista

Pääkaupunkiseudulla rakennetaan nyt ahkerasti ja myös kiinteistösijoitusmarkkinoilla on vilkasta. Asuntorakentaminen palaa viime vuoden notkahduksen jälkeen aikaisempien vuosien tasolle. Myös liike- ja toimistorakentamista on paljon käynnissä, mutta uusien aloitusten määrä on jatkossa laskussa. Hyvä työkanta on nostanut tarjoushintoja, mikä lisää rakentamisen kustannuksia. Kiinteistökauppojen volyymin odotetaan ylittävän selvästi viime vuoden kertymän.

Länsi-Euroopan kiinteistökauppamarkkinoilla on nyt vilkasta. Suomessa toisen vuosineljänneksen kaupan-käyntivolyymi ylsi 2,2 miljardiin euroon, mikä on selkeästi korkein yksittäisen kvartaalin volyymi yli seitsemään vuoteen.

Erittäin vilkas kiinteistökauppavuosi

Syyskuussa ylitettiin jo neljän miljardin euron raja kauppavolyymissa, joten viime vuoden 4,3 miljardin euron kokonaisvolyymi ylittyy näillä näkymin loppuvuoden aikana selvästi. Kauppoja on tehty runsaasti etenkin liike- ja toimistokiinteistöistä sekä asuntoportfolioista. Pääkaupunkiseudun osuus kaupoista on ollut 54 prosenttia. Kesän aikana Euroopan kiinteistömarkkinoilla tehtiin useita hyvin suuria portfoliokauppoja, joiden monikansallisiin kiinteistösalkkuihin sisältyi myös useita suomalaisia kiinteistöjä. Ulkomaisten sijoittajien osuus Suomen tämän vuoden kauppavolyymista on ollut noin kolmannes.

Asumisen ylläpitokustannukset ja vuokrat nousussa

Asuntovuokraus on etenkin pääkaupunkiseudulla vilkasta kysynnän ylittäessä tarjonnan ja asuntomarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu. KTI:n asuntovuokraindeksi osoitti pääkaupunkiseudulla 3,8 prosentin ja muissa suurissa kaupungeissa 3,4 prosentin vuosinousua uusien vuokrasopimusten neliövuokrissa syksyn 2014 ja syksyn 2015 välisenä aikana. KTI:n korjaukset sisältävä, toteutuneita kustannuksia seuraava asuinkerrostalojen ylläpitokustannusindeksi nousi viime vuonna 3,6 prosenttia. Tilastokeskuksen hintojen kehitystä seuraava kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi puolestaan nousi vuoden 2014 toiselta neljännekseltä vuoden 2015 toiselle neljännekselle asuinkerrostalojen osalta 2,1 prosenttia. Korjauksiin käytettiin sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa enemmän rahaa kuin edellisenä vuonna. RAKLIn vuokra-asuntobarometrin vastaajat odottavat pienten asuntojen vuokrien nousun jatkuvan sekä pääkaupunkiseudulla että muissa suurissa kaupungeissa. Suurten asuntojen vuokrien odotetaan pysyvän suurimmissa kaupungeissa melko ennallaan.

Asiakastarpeiden muutokset haaste toimitilavuokramarkkinoilla  

Toimitilavuokramarkkinoilla kysyntä on pysyvästi muuttunut ja haasteet käyttöasteiden kanssa jatkuvat, kun työn tekemisen tavat ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat sekä tilatehokkuus paranee. Helsingin ydinkeskustan toimistovuokrienkin nousu on nyt hidastunut. KTI:n toimistovuokraindeksi osoitti Helsingin keskustassa 0,6 prosentin vuosinousua syksyn 2014 ja syksyn 2015 välillä. Toimistojen käyttöaste on suurten kiinteistösijoittajien salkuissa laskenut edelleen sekä pääkaupunkiseudulla että koko Suomessa. Vajaakäyttöongelma on edelleen pahin Espoossa, jossa yli neljännes toimistotiloista on vuokraamatta. Myös liiketilojen käyttöasteet ovat olleet laskusuunnassa, vaikka ne kaikissa suurimmissa kaupungeissa ovatkin yhä 90 prosentin yläpuolella.

Rakentaminen keskittyy voimakkaasti pääkaupunkiseudulle – tarjoushinnat nousussa

Vielä vuonna 2013 alle puolet Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten tilauskannasta kohdentui pääkaupunki-seudulle, mutta nyt luku on jo yli 60 prosenttia. Hyvä työtilanne näkyy tarjoushintojen nousuna erityisesti uudisasuntojen rakentamisessa. Pää- ja aliurakoitsijoiden tarjoushalukkuus on nyt normaalilla, noin 65 prosentin tasolla. Kesällä alle puolet pääurakoitsijoista vastasi tarjouspyyntöihin.

Pääkaupunkiseudulla lisääntyy sekä asuin-, julkinen että liikerakentaminen, mikä poikkeaa muun maan tilanteesta. Loppuvuodelle suunniteltujen aloitusten perusteella asuntorakentamisen kokonaismäärä näyttäisi nousevan noin 8500 asuntoon, eli palaavan vuosien 2011–2013 tasolle. Tänä vuonna käynnistyneet useat suuret, julkisen ja liikerakentamisen hankkeet nostavat rakentamisen volyymiä ja ylläpitävät sitä vielä muutaman vuoden eteenpäin. Myös infrarakentamista on pääkaupunkiseudulla käynnissä paljon.

Katsaus tarkastelee ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinoita rakennuttajien ja kiinteistönomistajien näkökulmasta. Lähtöaineistona ovat olleet muun muassa Nordea Pankki Suomi Oyj:n aineistot, RAKLIn jäsenistöstä kootut RAPAL Oy:n hanke- ja hintarekisterit, RPT Docu Oy:n hanketiedot, Forecon Oy:n mallinnusmenetelmät ja tiedostot, KTI Kiinteistötieto Oy:n markkinatietokannat, Rakennusteollisuus RT:n tiedostot sekä yleiset talousennusteet.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

vähentää rakentamista

1.12.2022

Rakli: Talouden epävarmuus vähentää rakentamista

Korkojen ja kustannustason nousu sekä talouden epävarmuudet vähentävät rakentamisen ja kiinteistökauppojen määrää, kertoo Rakli. Rakennuskustannusten raju nousu kuitenkin hiipuu. Vuokra-asuntojen kysyntä vilkastuu ja vuokrat nousevat suurissa kaupungeissa.

vuokra-asuntomarkkina

5.8.2022

Vuokra-asuntomarkkina elpymässä

Vuokra-asuntomarkkinat ovat elpymässä pandemian jälkeen. Vuokrat ovat lähteneet nousuun, vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat lyhentyneet ja kysyntä on vahvistunut kesää kohti. Vuokra-asuntomarkkinat ovat nyt samalla tasolla kuin vuonna 2019 ennen pandemiaa.

22.3.2022

Kustannusten nousu ja materiaalipula jarruttavat rakentamista

Kauppalehti kirjoittaa Venäjän sotatoimien osuvan myös rakennusalaan. Teräksen, alumiinin, lasin ja puutavaran saatavuus on heikentynyt ja hinnat nousseet. Myös energian kallistuminen, sirupula ja työvoimapula koettelevat rakennusalaa.

rakennuskustannukset

16.9.2022

Kustannukset rajoittavat vuokra-asuntojen rakentamista

Rakennuskustannusten arvioidaan vaikeuttavan uusien vuokra-asuntojen rakentamista, selviää Raklin vuokra-asuntobarometrista. Ammattimaiset toimijat kuitenkin jatkavat sijoitustensa kasvattamista epävarmoista ajoista huolimatta.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti