Onko osakkaalla oikeus asentaa ilmalämpöpumppu parvekkeelle?

Korkein oikeus on antanut ratkaisun (KKO 2021:32) osakkaan oikeudesta asentaa ilmalämpöpumppu huoneistoparvekkeelleen. Korkein oikeus katsoi hieman yllättäen, että osakkaalla oli lähtökohtaisesti oikeus asennuksen tekemiseen. Taloyhtiö ei sitä ainakaan kyseisessä tapauksessa voinut estää, vaikka asennus edellyttää mm. läpiviennin tekemistä yhtiön hallinnassa olevaan julkisivuun. KKO päinvastoin tulkitsi parvekkeen seinän olevan tältä osin osakkaan hallinnassa.

Tapauskohtaisesti voi kuitenkin olla niin, että taloyhtiöllä on edelleen oikeus kieltää lämpöpumpun asentaminen tai ainakin asettaa sille ehtoja. Ennen kuin osakkeenomistaja ryhtyy tekemään tilausta ensi kevättä varten, hänen tulee ottaa huomioon monta seikkaa.

Ensinnäkin asunto-osakeyhtiölaki joka tapauksessa edellyttää, että taloyhtiölle tehdään aina kirjallinen muutostyöilmoitus ennen kuin asennushankkeeseen ryhdytään. Muutostyöilmoituksesta olisi hyvä käydä ilmi, millaista laitetta ollaan asentamassa, sekä asennuksen suorittavan liikkeen tiedot, laitteen tarvitseman sähkönsyötön toteutus ja tieto siitä, mihin kohtaan parveketta ulkoyksikkö sijoitetaan. Ulkoyksikölle paras paikka on parvekekaiteen alapuolella, omalle jalustalleen asennettuna. Saatuaan muutostyöilmoituksen taloyhtiön tulee tarvittaessa informoida hankkeesta myös naapuriosakkaita, joilla on mahdollisuus ottaa kantaa asiaan tai perustellusta syystä asettaa ehtoja tai vastustaa muutostyötä.

Lämpöpumppua ei keskuslämmitteisessä kerrostalossa saisi asentaa muuhun kuin jäähdytyskäyttöön. Hyvin tärkeää on suunnitella, miten kondenssiveden poisto järjestetään. Laite tuottaa käydessään kondenssivettä sitä enemmän, mitä lämpimämpää sisäilma on. Vedenpoisto tuleekin järjestää niin, ettei parvekkeelle tai muille taloyhtiön rakenteille aiheudu vahinkoa. Samoin asianmukaisten ja laadukkaiden tärinänvaimentimien asentaminen voi olla tarpeellista.

Osakkaan tulee huolehtia siitä, että muutostyö tehdään hyvää rakentamistapaa noudattaen ja käyttäen asentajaa ja yritystä, jolla on asianmukaiset luvat (Tukes, sähköurakointi) lämpöpumpun asentamiseen ja mahdollisten sähkötöiden tekemiseen. Taloyhtiöllä on suoraan asunto-osakeyhtiölain nojalla oikeus valvoa muutostyötä niin, että valvonnasta aiheutuvat kustannukset kuuluvat osakkeenomistajan maksettavaksi. Yhtiön on syytä huomioida läpiviennit, ulkoyksikön kiinnitystapa, kondenssiveden poisto sekä äänitaso.

Osakkeenomistaja vastaa tekemistään muutostöistä, myös lämpöpumppulaitteiston asennuttamisesta. Vastuu ei katkea, vaikka osakkeet myytäisiin edelleen ja osakas muuttaisi pois yhtiöstä. Tämänkin vuoksi oikeaan asennustapaan on kiinnitettävä huomiota. Asennuksesta kannattaa lisätä maininta isännöitsijäntodistukseen.

Laitteiston kunnossapitovastuu on aina kulloisellakin osakkeenomistajalla, koska kyseessä on osakaslähtöinen lisätyö. Osakkaan tulee tarkastaa ilmalämpöpumpun, asennustelineen ja värinänvaimentimien kunto vuosittain. Ilmalämpöpumppu tulee huoltaa säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa valtuutettua huoltoliikettä käyttäen. Yhtiöjärjestyksessä saattaa olla tarkempia määräyksiä kunnossapitovastuusta.

Artikkeli on julkaistu Suomen Kiinteistölehden numerossa 9/2021.

Kai Haarma

Kirjoittaja on Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n toimitusjohtaja ja asianajaja, joka jo nuorena lakimiehenä innostui vivahteikkaasta ja monipuolisesta taloyhtiömaailmasta. Viime vuosina hänen kiinnostuksensa kohteet ovat erityisesti vastuunjakokysymykset ja kiinteistöalan tietosuoja-asiat. Saadessaan varastettua aikaa kiinteistöharrastukseltaan hän toisinaan viettää vapaa-ajan hetkiä golfkentällä tai hiukan tavanomaista raskaamman, mutta laadukkaan musiikin parissa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

10.2.2022

Ilmalämpöpumput aiheuttavat kiistoja taloyhtiöissä

Kerrostaloissa yleistyneiden ilmalämpöpumppujen asentamisen lupaprosesseissa on usein epäselvyyksiä, koska asentamisesta ei ole selkeää ohjeistusta. Talouselämä-lehden lukijoiltaan keräämän palautteen mukaan osakkaat ovat joutuneet monenlaisiin kahnauksiin taloyhtiön kanssa. Yksi vastaajista kertoo: − Tein hallitukselle muutostyöilmoituksen ilmalämpöpumpun asentamiseksi huoneistoon.

12.11.2021

Kannattaako ilmalämpöpumppua pitää päällä kovalla pakkasella?

Ilmalämpöpumppua tai ilma-vesilämpöpumppua ei kannata sammuttaa kovienkaan pakkasten aikana. Daikin Finlandin lämpöpumppuasiantuntija, tuotepäällikkö Jussi Kummu kertoo lämpöpumppujen ohjausautomatiikan pitävän huolen siitä, että lämpöpumppu ei vaurioidu ankarissakaan olosuhteissa. Laadukkailla ilmalämpöpumpuilla ei ole pakkasrajoja ja parhaat mallit lämmittävät tehokkaasti vielä 25 asteen pakkasella.

parveke

16.5.2022

Osakkaalla on oikeus muutoksiin parvekkeellaan

Voiko osakas tehdä muutos- tai korjaustöitä parvekkeellaan? Sisustaminen, maalaaminen ja koristelu eivät vaadi lupaa taloyhtiöltä, mutta entä, jos osakas asentaa parvekkeelle ilmalämpöpumpun?

7.3.2022

Taloyhtiö hävisi hovissa rakennusurakoitsijalle

Urakoitsija toteutti asunto-osakeyhtiössä parvekeremontin vuonna 2012. Elokuussa 2017 rakennuksen ylemmän kerroksen parvekkeen oven kohdalta pääsi vettä alemman kerroksen huoneistoon. Asunto-osakeyhtiö teetti vesivahingon vaatimat korjaustyöt toisella urakoitsijalla ja lähti hakemaan oikeusteitse korvauksia parvekeremontin tehneeltä yritykseltä.