Oma vai yhtiön piha

Rivitalo- ja paritaloyhtiöissä asuntoihin kuuluu usein ”oma piha”; tai näin ainakin osakkeenomistaja ajattelee. Tosiasiahan kuitenkin on, että asunto-osakeyhtiö omistaa sekä rakennukset että piha-alueet (ellei kyse ole vuokratontista). Osakkeenomistajan oikeus piha-alueisiin on siten aina hallinta- tai käyttöoikeutta. Käytännössä eroa ei usein edes huomaa.

Yhtiöjärjestyksen merkitys

Osakkeenomistajan oikeuksien kannalta yhtiöjärjestys on ratkaisevassa merkityksessä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksessä tulee määrätä mihin osakkeet yhtiössä tuottavat hallintaoikeuden. Asunnon lisäksi hallintaoikeus voi kohdistua myös piha-alueeseen, autopaikkaan jne.

Ellei yhtiöjärjestyksessä mainita piha-alueista mitään, ei osakkeiden tuottama hallintaoikeus kohdistu niihin. Tästä huolimatta asunnon yksinomaiseen käyttöön voi kuitenkin olla määritelty piha-alue eikä hallintaoikeuden puuttuminen käytännössä juurikaan ilmene mitenkään. Osakkaan oikeus piha-alueella esimerkiksi muutoksiin on kuitenkin tällöin suppeampi kuin hallintaoikeuden tilanteessa.

Osakkaan oikeudet piha-alueella

Mitä osakkeenomistaja saa piha-alueellaan tehdä? Laajimmat oikeudet osakkaalla on tilanteessa, jossa piha-alueeseen kohdistuu yhtiöjärjestyksen perusteella hallintaoikeus. Tällöin osakkaan muutostyöoikeutta määrittävät asunto-osakeyhtiölain 5 luvun säännökset. Osakkaalla on oikeus käyttää piha-aluetta ja oikeus tehdä sellaisia muutoksia, joista ei aiheudu kohtuutonta haittaa tai vahinkoa. Osakkaalla saattaisi olla esimerkiksi oikeus terassin rakentamiseen piha-alueelle. Osakkaan on ilmoitettava muutoksista yhtiölle ja yhtiö voi asettaa ehtoja osakkaan suunnittelemille muutoksille. Jos muutos vaatii viranomaisluvan, on se haettava.

Jos taas piha-alue ei ole osakkeiden hallintaoikeuden piirissä, ei osakkeenomistajalla ole oikeutta tehdä mitään muutoksia piha-alueella ilman yhtiön lupaa. Osakkaalla ei ole oikeutta rakentaa tai pystyttää aitoja tai istuttaa puita. Yhtiöllä ei ole myöskään velvollisuutta sallia minkäänlaisia muutoksia. Käytössään olevalle piha-alueelle osakas voi kuitenkin tehdä pienimuotoisia istutuksia sekä kalustaa piha-aluetta ilman yhtiön lupaa, normaalin käyttöoikeuden puitteissa. Yhtiössä voidaan myös tehdä periaatepäätös siitä, minkälaisia toimenpiteitä osakas voi piha-alueellaan tehdä. Päätöksissä tulee muistaa osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu.

Piha-alueen laajentaminen

Riippumatta oikeuden luonteesta, osakkeenomistajalla ei ole oikeutta laajentaa piha-aluettaan siitä, mikä se alun perin on ollut. Osakas ei voi siten omavaltaisesti esimerkiksi istutuksin tai muutoin suurentaa piha-aluettaan. Piha-alueiden jaosta päätetään aina yhtiökokouksessa ja jaossa kaikkia osakkaita on kohdeltava yhdenvertaisesti. Osakkaan omavaltaisesti tapahtunut piha-alueen laajentaminen ei sido yhtiötä ja yhtiö voi vaatia sen purkamista pitkänkin ajan kuluttua.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloyhtiön piha

27.7.2023

Taloyhtiön piha vaatii hoitamista

Kun taloyhtiön pihaa halutaan hoitaa hyvin, kannattaa ensin keskustella tavoitteista ja sitten määritellä omalle pihalle sopiva hoidon taso. Pihan hoidossa voi käyttää apuna viheralan ammattilaista. Hänet kannattaa ottaa mukaan myös tavoitekeskusteluun.

osakkaan piha

31.7.2023

Mitä omalla pihalla saa tehdä?

Jos osakas haluaa tehdä pihallaan muutostöitä, hänen täytyy selvittää, onko piha hänen vai yhtiön hallinnassa. Yhtiön hallinnassa olevalla pihalla ei saa tehdä muutostöitä, eikä osakkaan hallinnassa olevalla pihallakaan saa tehdä mitä tahansa.

tilinpäätös

13.9.2023

Taloyhtiön tilinpäätös toimii tiedon lähteenä

Kaikkien taloyhtiöiden tulee laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä talousarvio yhtiökokouksessa käsiteltäväksi. Tilinpäätösasiakirjoista löytyy tietoa tilikauden tapahtumien lisäksi yhtiön taloudellisesta tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Sen avulla yhtiö voi varautua tulevaisuuteen.

vastuunjako

8.6.2023

Vastuunjako vaatii pykälätuntemusta

Taloyhtiön ja osakkaiden kunnossapidon vastuunjaosta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. Sen mukaan osakas vastaa huoneistonsa sisäpuolisten osien kunnossapidosta, yhtiö puolestaan rakenteista, ulko-ovista, ikkunoista, eristeistä sekä perusjärjestelmistä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti