Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön pelastussuunnitelman päivittämiseen

Pelastussuunnitelma on taloyhtiön varautumisen ja onnettomuuksien ehkäisyn käsikirja. Me Safetumilla olemme laatineet pelastussuunnitelmia ja tarkastaneet Suomalaisten kiinteistöjen paloturvallisuusriskejä jo lähes 10 vuotta ja palveluumme luottaa yli 10000 kiinteistöä läpi Suomen. Ohessa meidän asiantuntijamme ohjeet taloyhtiön pelastussuunnitelman päivittämiseen ja laatimiseen.

1. Kootkaa tiimi joka on vastuussa pelastussuunnitelman laadinnasta

Tähän tiimiin voi kuulua esimerkiksi hallituksen jäseniä, isännöitsijä ja asiantuntijayritys. Yhteistyössä aikataulutatte pelastussuunnitelman laadintaan liittyvät toimenpiteet, vastuut sekä tehtävät.

2. Suorittakaa kiinteistöön paloturvallisuusriskien tarkastus

Tarkastukseen tulee sisällyttää kiinteistön yleiset tilat, tekniset tilat, ulko- alueet sekä mahdolliset liiketilat. Erityistä huomiota tulee kiinnittää paloturvallisuuslaitteiden toimivuuteen, väestönsuojan käyttöönotettavuuteen, poistumisreitteihin, palo-osastointeihin, syttymislähteisiin sekä kiinteistön turvaopasteisiin. Tarkastuksen aikana tulisi myös käydä lävitse taloyhtiöön aiemmin laaditut turvallisuusdokumentit, mahdollinen aiemmin laadittu pelastussuunnitelma sekä paloturvallisuuslaitteiden ja väestönsuojien huoltosopimukset. Tärkeätä on, että tähän tarkastukseen osallistuu joku taloyhtiön vastuuhenkilöistä ja asiantuntijan käyttö apuna on suositeltavaa.

3. Laatikaa pelastussuunnitelmadokumentaatio ja korjatkaa havaitut riskit

Riskitarkastuksen ja pelastussuunnitelman kartoituskierroksen jälkeen aineisto pelastussuunnitelman laadinnalle tulisi olla kasassa. Kootkaa aineistot pelastussuunnitelmaksi yhteen esitysmuotoon / dokumenttiin. Meillä Safetumilla aineistot muodostuvat yhdeksi pelastussuunnitelmadokumentiksi automaattisesti, kun kohdekäynti ja riskitarkastus on suoritettu. Aikatauluttakaa havaittujen paloturvallisuusriskien korjaukset ja huoltotoimet paloturvallisuuslaitteisiin ja väestönsuojiin.

4. Viestikää pelastussuunnitelma taloyhtiön asukkaille ja käyttäjille

Nostakaa pelastussuunnitelma yhtiökokouksen viralliseksi osa-alueeksi ja keskustelkaa pelastussuunnittelusta ja varautumisesta yhtiökokouksessa. Varsinaisten turvallisuusohjeiden viestinnässä tulisi noudattaa taloyhtiön viestinnän kulttuuria. Pelastussuunnitelman voi viestiä asukkaille ja kiinteistön käyttäjille digitaalisessa muodossa esimerkiksi taloyhtiön asukasportaalissa, paperimuodossa tai vaikkapa yhteisen turvallisuuskoulutuksen muodossa. Toistakaa viestintää turvallisuusohjeista säännöllisin väliajoin.

5. Sopikaa miten pelastussuunnitelman päivitykset toteutetaan

Pelastussuunnitelma ja sen riskien arviointi tulisi päivittää vuosittain ja havainnot käsitellä hallituksen kokouksessa joka vuosi. Tähän tehokas toteutustapa on kirjata pelastussuunnitelmaan paloturvallisuuden hoitamisen toiminta – ohjelma. Toimintaohjelman avulla varmistetaan, että kaikki vaaditut riskien arvioinnit, huoltotoimet ja tarkastukset tulisivat suoritettua ajallaan. Riskihavaintojemme mukaan jopa 39 % kiinteistöistä laiminlyö paloturvallisuuslaitteiden, kuten esimerkiksi savunpoistojärjestelmien vuosihuollot ja 49 % tarkastetuista väestönsuojista ei ollut käyttöönotettavissa koska huoltotoimet olivat vuosien saatossa laiminlyöty. Tämä johtuu havaintojemme mukaan yleensä muistamattomuudesta, ei niinkään siitä, etteikö toimenpiteitä haluttaisi suorittaa.

Hoidetaan paloturvallisuutta vahinkojen sijaan

Elämme aikakautta, jossa paloturvallisuuteen ja varautumiseen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me Safetumilla autamme taloyhtiöitä kaikissa paloturvallisuuden ja varautumisen toimenpiteissä. Ylläpidämme ja laadimme kiinteistöjen pelastussuunnitelmia, tarkastamme paloturvallisuusriskejä, huollamme väestönsuojia sekä paloturvallisuuslaitteita. Paloturvallisuudesta ja väestönsuojelusta huolehtiminen on yhteistyötä. Luotettavan kumppanin kanssa vältyt vahingoilta.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Safetum

Me Safetumilla autamme taloyhtiöitä kaikissa paloturvallisuuden ja varautumisen toimenpiteissä. Ylläpidämme ja laadimme kiinteistöjen pelastussuunnitelmia, tarkastamme paloturvallisuusriskejä, huollamme väestönsuojia sekä paloturvallisuuslaitteita. Paloturvallisuudesta ja väestönsuojelusta huolehtiminen on yhteistyötä. Luotettavan kumppanin kanssa vältyt vahingoilta.

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

5.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön väestönsuojan ylläpitoon

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina.

Safetum

pelastussuunnitelma

27.11.2022

Onko pelastussuunnitelmasi kunnossa?

Pelastussuunnitelma on taloyhtiön turvallisuuden perusta. Sen ajantasaisuus kannattaa tarkistaa vuosittain. Erityisesti palovaroittimia koskevat määräykset tulee selvittää tarkoin.

paloturvallisuusriskit

7.3.2023

Kaupallinen yhteistyö

Nyt on aika tarkastaa taloyhtiön paloturvallisuusriskit

Hyvin varautunut taloyhtiö arvioi riskejä säännöllisesti, suorittaa toimenpiteitä riskien pienentämiseksi sekä viestii asukkaille pelastus- ja turvallisuusohjeista. Erityisen tärkeää on pitää pelastussuunnitelma ajan tasalla.

Safetum

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.