Ilmaista kattotarkastusta ei ole

Kiinteistön katolle teetetään valitettavan usein ”ilmainen kuntoarvio”, vaikka sellainen ei anna riittävän täsmällistä ja todellista kuvaa katon oikeasta tilanteesta. Ilmaista kattotarkastusta ei ole olemassa, sillä tarkastuksen tulisi olla aina ammattitaidolla korvausta vastaan tehtyä työtä. Se on kiinteistönomistajan etu.

Veloituksetta tehtävän kattotarkastusten päämäärä on helposti vain kattoremontin tarjoaminen, vaikka todellisuudessa oikein tehdyssä tarkastuksessa saatettaisiin nähdä kiinteistön vesikatolla olevan elinkaarta jäljellä jopa vuosia eteenpäin. Kattotarkastuksen tulisikin olla puolueeton, toteava ja aina rakennusohjeisiin ja -määräyksiin pohjautuva sekä laajuudeltaan tarvepohjaisesti mitoitettu.

Miksi tarkastaa kiinteistön katto?

Onneksi pitkään valinnut yleinen ajattelutapa ”jossa katto ei sen kummempaa seurantaa tarvitse ” on vähentynyt, ja vesikaton merkitys viidentenä julkisivuna koko kiinteistön kunnossapidossa tunnistetaan paremmin. Vesikatollehan asetetaan käytännössä lopulta vain kaksi vaatimusta, mutta ne ovat sitäkin merkitsevämmät alapuolisten rakenteiden kannalta. Ensinnä, katon tulee olla vedenpitävä, ja toiseksi, alapuolisen tuuletuksen pitää toimia. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, luvassa on katto-ongelmia huomattavan suurella varmuudella.

Suomessa myrskyt ja säätilojen suuret vaihtelut koettelevat vesikattojen rakenteita joskus kovastikin. Katteen löystynyt kiinnitys voi pettää jo seuraavan myrskyn aikana. Tai vaikka se uskomattomalta kuulostaakin vielä vuonna 2020, joka talven jälkeen maassamme on satoja, ellei tuhansia kattoja, joista löytyy reikiä lumenpudottajien tekemänä. Tähän kun lisätään vielä alun perin väärin tehty, toimimaton kattorakenne tai säännöllisen kattohuollon puute, saadaan lista keskeisimmistä perusteista vesikaton kunnon tarkastamiselle.

Tarkastuksen avulla voidaan ajoissa havaita sellaiset virheet ja puutteet, jotka voivat ajan mittaan aikaansaada kiinteistön rakenteissa mittavia ja vaikeasti korjattavia vaurioita. Erityisesti jos kiinteistön vesikaton korjauksista tai seurannasta ei ole käytettävissä riittävän ammattimaisesti dokumentoitua tietoa, on katolle suositeltavaa teettää tarkastus mahdollisimman pian. Erään kokeneen isännöitsijän sanoin: ”Taloyhtiöillä ei pitäisi olla varaa pitää huonoa kattoa”.

Kattotarkastus on kiinteistön ylläpidon työkalu

Oikealla tavalla tehty katon tarkastus antaa tilaajalle, eli esimerkiksi taloyhtiölle ja isännöitsijälle, asiallisen ja puolueettoman faktatiedon rakennuksen vesikatteen ja sen alusrakenteiden materiaali- sekä rakennusteknisestä kunnosta, vesivahinkoriskeistä, korjaus- ja huoltotarpeista sekä mahdollisista katon toimivuuteen ja turvallisuuteen olennaisesti liittyvien sadevesijärjestelmän ja kattovarusteiden puutteista ja virheistä. Tarkastusraportti ei saa liioitella tai vähätellä todellista tilannetta, ja tarkastuksen lopputulos voi olla myös se, että katto on kaikin puolin hyvässä kunnossa!

Tarkastusta suoritettaessa tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kiinteistön historiatietoihin, haastatellaan kiinteistöstä vastaavia henkilöitä sekä tehdään koulutetun kuntotarkastajan ammattitaidolla katon rakenteita rikkomaton tarkastus katemateriaalin mukaan valitulla tarkastusmenetelmällä. Tarkastusvaiheessa käydään järjestelmällisesti läpi yläpohja, koko katto ja sen varusteet, aina piippujen sadekatoksiin saakka. Erityistä huomiota kiinnitetään veden poistumiseen katolta ja sadevesijärjestelmän toimivuuteen.

Katemateriaali siis vaikuttaa tarkastusmenetelmiin. Esimerkiksi rivipeltikatolla saumaustyön laatu ja peltimateriaalin kunto tutkitaan saumanavauskokeella. Mikäli tarkastuksessa saatujen havaintojen perusteella on syytä epäillä laajempia vaurioita, voi myös katteen avaaminen tulla kysymykseen, jolloin asiasta sovitaan toki erikseen tilaajan kanssa.

Tarkastustyön tuloksena laadittavasta, tilaajalle toimitettavasta tarkastusraportista pitäisi käydä yksiselitteisesti ja selkeästi ilmi sekä kirjallisesti että valokuvin dokumentoituna tarkastajan tekevät havainnot, vesikatteen, alusrakenteiden, kattovarusteiden ja sadevesijärjestelmän kunto sekä rakennustekninen toteutus. Olennainen osa tarkastuksen ja sen raportoinnin puolueettomuutta ovat raportissa kerrotut mahdolliset toimenpide-ehdotukset ja hinta-arviot tarkastuksessa havaittujen virheiden ja puutteiden korjaamiseksi. Tällöin raportti toimii isännöitsijälle ja/tai kiinteistöpäättäjille apuvälineenä korjausten budjetoinnissa ja tilaajalla on aina mahdollisuus teettää tarvittavat korjaukset vapaasti valitsemallaan urakoitsijalla, ilman sidonnaisuuksia tarkastuksen tekijään.

Katon tarkastamisen eri vaihtoehdot

Koska katon tarkastamisen tulee olla katon ylläpidon perusta, kannattaa tarkastus teettää aina kattojen tarkastuksiin erikoistuneella ammattilaisella, joka pystyy tarjoamaan oikeanlaisen tarkastusmenetelmän katemateriaalista riippumatta. Kattotutka tekee vuosittain yli 3.000 kiinteistöjen katon tarkastusta oman itsenäisen Kattotarkastukset-yksikön kautta kaikkialla Suomessa. Koulutettu, vahvan asiantuntemuksen omaava, ja eri katemateriaaleihin sekä niiden tarkastusmenetelmiin erikoistunut kuntotarkastaja valitaan kohteen katemateriaalin mukaisesti. Tarkastuksen tilaajan ei tarvitse osata valita rakennuksen katolle sopivaa tarkastusmenetelmää, vaan Kattotutkan asiantuntijat auttavat sopivan menetelmän valinnassa kohteen lähtötiedot saatuaan.

Kaikilla katoilla tarkastus voidaan suorittaa kevyempänä PTS-kartoituksena, kun vesikatolla ei ole tiedossa olevia ongelmia. PTS-kartoitus selvittää vesikaton, sadevesijärjestelmän ja kattovarusteiden huoltoja korjaustarpeet seuraavien viiden vuoden ajalle. Siitä laadittava PTS-raportti on oiva työkalu täydentämään taloyhtiön PT-suunnitelmia.

Tasakatoilla (kermikatot) varsinaiset vahinkokohdat ovat usein kaukana silmillä havaittavista vuotavista ja kosteista paikoista. Tasakaton halkeamien ja vaurioituneiden kohtien paikannus onnistuu täsmällisesti ja luotettavasti sähköimpulsseja SLD-tarkastusmenetelmällä, jota me Kattotutkalla käytämme yksinoikeudella Suomessa.

Hyödynnämme tarkastusosaamistamme akuuteissa vuototilanteissa myös muilla kattotyypeillä tehtävien vuototarkastusten suorittamisessa. Vuototarkastuksen lähtökohta on paikantaa katolla oleva vuotokohta ja korjata se mahdollisimman pian.

PTS-kartoitus voidaan myös laajentaa kokonaisvaltaisemmaksi Vesikaton Kuntotarkastukseksi, mikäli PTS-kartoituksen aikana katolla tehdyt havainnot sitä puoltavat. Vesikaton Kuntotarkastus on suositeltava myös esimerkiksi silloin, kun katolla tiedetään olevan ongelmia, tai halutaan kartoittaa koko katon uusimisen aikataulua.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kiinteistön katon ylläpidon perustana pitäisi aina olla oikea ja ajantasainen tieto katon tilanteesta. Tämän tiedon hankkimiseksi tai ajan tasalla pitämiseksi on tarjolla erilaisia vesikaton tarkastuksia. Katon tarkastaminen on koulutetun kuntotarkastajan työtä, joka tekee tarkastuksen puolueettomasti ja katemateriaalin mukaan valitulla menetelmällä. Tarkastusraportin tulee olla selkokielinen, havainnollinen ja toimenpide-ehdotukset sisältävä. Tästä kaikesta tilaajan on kannattavaa maksaa kohtuullinen korvaus, sillä saavutettavat hyödyt kiinteistön kunnossapidon näkökulmasta ovat kustannuksiin nähden merkittävät. Esimerkkinä tieto siitä, että koko kattoa ei tarvitsekaan uusia, vaan pieni paikallinen korjaus riittää, merkitsee kiinteistönomistajalle valtavaa säästöä. Heikki Sulkala, Kattotutka Oy

Kattotutka on valtakunnallisesti toimiva turvallinen kattojen ammattilainen, joka palvelee teitä kaikissa kattotöissä. Tarkastamme, korjaamme ja huollamme peltikatot, kuparikatot, huopakatot ja tiilikatot – niin isoissa kuin pienissäkin kiinteistöissä. Peltikattoremontti ja huopakattoremontti voidaan tehdä ELINKAARIKATTONA® ylivertaisella 25 vuoden täystakuulla!
Peltikaton maalaus, tiilikaton pinnoitus, vesikourujen saneeraus, sadevesijärjestelmien ja katon turvavarusteiden asennus sekä kattojen lumenpudotus täydentävät palveluvalikoimamme kokonaisvaltaiseksi, jolloin muita sopimuskumppaneita katon kunnossapitoon ei tarvita.

Helsinki – Kouvola – Lahti – Riihimäki – Tampere – Jyväskylä – Kuopio – Joensuu – Oulu – Rovaniemi

www.kattotutka.fi

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Katso myös nämä

viemärinkuvaus

3.11.2022

Milloin viemärikuvaus on tarpeen?

Taloyhtiön viemäreitä kannattaa tutkia säännöllisesti. Viemärikuvaus paljastaa piilevät viat, ja niihin ehditään reagoida ajoissa. Uuden talon viemärit kannattaa kuvata jo ensimmäisen kymmenvuotistarkastuksen lähestyessä.