Elastinen saumaus on yksi rakentamisen tärkeimmistä työvaiheista

Elastista saumausta pidetään valitettavan usein toissijaisena työvaiheena: pakollisena pahana ja välttämättömänä kulueränä, joka pitäisi saada tehtyä mahdollisimman halvalla. Saumaajia ei mikään oppilaitos valmista, joten alalla on paljon ammattitaidottomuutta ja mutu-tietoa. Saumaustöitä tekeekin monesti täysin ammattitaidoton tekijä, vaikka saumauksien onnistuminen on talon elinkaaren kannalta yksi tärkeimmistä työvaiheista.

Tilaajan on syytä ottaa huomioon olosuhteet

Elastiset saumaukset ovat uudisrakennustyömaan viimeisimpiä työvaiheita. Usein käy niin, että urakan aikataulu on myöhässä ja sitä yritetään ottaa kiinni lopussa. Tilaaja saattaa painostaa saumausurakoitsijaa tekemään töitä täysin kelvottomissa olosuhteissa, jotta aikataulua kirittäisiin kiinni. Aikataulujen ei kuitenkaan pitäisi mennä excel-taulukon vaan olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi julkisivusaumauksia voi aivan hyvin suorittaa myöhemmin suosiollisempana ajankohtana. Mikäli asukkaat muuttavat sisään ennen joulua, julkisivusaumaustyöt voitaisiin viimeistellä seuraavana keväänä. Näin toimien rakenteellinen kosteus olisi ehtinyt haihtua, elementit olisivat hiipuneet riittävästi ja saumojen tartuntapinnat olisivat kuivat.

Saumausmassavalitsin auttaa parhaan materiaalin valinnassa

Parhaiten omat tuotteensa ja niiden soveltuvuuden eri käyttötarkoitukseen ja -kohteisiin tietää maahantuoja tai tehtaan edustaja. Soveltuvat työmenetelmät yleensä mainitaan tuotteen tuotetietolehdessä. Me Suomen Rakennussaumausyhdistyksen jäseninä suosittelemme valtuutettujen tavarantoimittajien tuotteiden käyttöä.

Olemme kehittäneet yhteistyössä massavalmistajien kanssa sovelluksen, joka auttaa oikean tuotteen löytymisessä. Sovelluksen nimi on Saumausmassavalitsin ja se on täysin ilmainen.

Saumausmassavalitsin Saumaustarvike.fi:ssä

Materiaalivalintojen kustannusvaikutukset

Perinteisessä massasaumauksessa ylivoimaisesti suurin kuluerä on työvoima. Materiaalikustannuksen osuus eri tuotteiden välillä on suhteellisen pieni, ja siinä säästäminen on erittäin lyhytnäköistä.

Markkinoilla on myös erilaisia menetelmiä. Esimerkkinä voidaan mainita paisuva nauha. Sen materiaalikustannus juoksumetriä kohden voi olla moninkertainen verrattuna perinteiseen massasaumaan. Paisuva nauha on joissain paikoissa erinomainen vaihtoehto, mutta perinteisen massasaumauksen korvaajaksi siitä ei täysin ole. Paisuvien nauhojen asennus vaikuttaa yksinkertaiselta, ja saattaa siksi luoda virheellisen kuvan työn helppoudesta. Paisuvien nauhojen asennus vaatii niiden asentajalta jopa enemmän ammattitaitoa verrattuna perinteiseen saumaukseen. Onkin suositeltavaa, että paisuvien nauhojen asennuksen suorittaa aina koulutettu ammattilainen. Mikäli työn suorittaa huolimattomasti, on riskinä avoin rakenne tai sadeveden päästäviä rakoja liitoskohdissa pitkin julkisivua.

Koulutuksella osaavia ammattilaisia työmaille

Perinteisesti saumaustyö opitaan tekemällä eli mestari-kisälli —menetelmällä. Systeemissä on kuitenkin heikkoutensa. Mestari saattaa olla itse erinomainen saumaaja, mutta huono opettaja. Vaihtoehtoisesti mestarilla voi olla täysin väärät menetelmät ja hän siirtää ne eteenpäin kisällille.

Me Saumalaaksolla haluamme kehittää saumausalaa ja olla osaltamme parantamassa rakentamisen laatua. Siksi laitoimme aikanaan alulle Saumaustyökorttikoulutuksen. Koulutus kulkee nykyään nimellä Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaatti, ja sitä järjestää Työtehoseura. Sertifikaatin myöntää Suomen Laatusertifiointi.

On suositeltavaa, että tilaajat vaativat saumauksia suorittavilta tekijöiltä Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaattia todisteena ammattitaidosta. Mikäli työn suorittaa koulutuksen läpikäynyt henkilö, on varmaa, että ainakin perusasiat ovat tällöin tekijällä hallussa.

Lisätietoa Rakenteiden saumaajan henkilösertifikaattikoulutuksesta Työtehoseuran sivuilla

Kattava tietopaketti saumoista Saumalaakson Opistossa

Julkisivujen saumat kestävät 15–20 vuotta. Elementtisaumojen kesto riippuu kuitenkin rakennuksen sijainnista, saumaustyön laadusta ja käytetyistä saumausmateriaaleista. Saumat ovat varsin huoltovapaita. Eniten saumojen elinkaareen vaikuttavat:

  • saumauksien suorittajan ammattitaito
  • käytetyt materiaalit ja menetelmät
  • arkkitehti- ja rakennesuunnitteluvirheet (ylisuuret elementit ja liian kapeat saumat)
  • huolimaton elementtien asennus
  • aikataulun ja olosuhteiden hallinta
  • rakennuksen sijainti

Ensisaumaukseen pitäisi kiinnittää enemmän huomioita. Taloyhtiö ei oikein voi vaikuttaa ensisaumauksen laatuun, eikä näin ollen 10 vuoden virhevastuuajalla tapahtuneisiin laiminlyönteihin.

Saumalaakson sivuilta löytyy kaikille avoin Opisto. Opistosta löytyy tärkeää tietoa saumauksesta niin taloyhtiölle, isännöitsijöille kuin rakennuttajille.

Lue saumoista Saumalaakson Opistosta

Katso käytännönläheisiä videoita Saumalaakson sivuilta

Saumausopas ammattilaisille ja asiasta enemmän kiinnostuneille

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Katso myös nämä

23.11.2021

Kaupallinen yhteistyö

Paljon harmia päällesaumauksesta

Saumatiivistyksen tehtävänä on tiivistää kaksi rakenteen osaa siten, että lopputuloksena on kestävä ja tiivis sekä vettä, ääntä, ilmansaasteita ja kosteutta pitävä liitos. Saumatiivistyksen tavoitteena on pyrkiä aikaansaamaan kestävä liitos, joka mahdollistaa elementtien lämpötilan vaihteluista johtuvat liikkeet vaurioittamatta rakenteita. Erään päällesaumauksen tarina Asukas oli havainnut kosteusvauriojälkiä sisäseinässä loppuvuodesta 2020.

Saumalaakso

julkisivun uusintasaumaus

24.5.2022

Uusintasaumaus piristää rakennuksen ilmettä

Asunto-osakeyhtiö Untolanlaakson julkisivua haluttiin piristää uusintasaumauksella. Työ valmistui odotettua nopeammin ja sujui asukkaiden näkökulmasta joutuisasti. Kunnossa olevat saumat parantavat koko kiinteistön energiatehokkuutta.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

23.3.2022

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus mahdollistaisi alle 30-neliöisen pihasaunan tai varaston rakentamisen ilman lupaa

Hallitus on sopinut maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta. Eduskuntaan viedään syksyllä esitys, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan ja lakiin lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta. Uusi laki määrittää seuraavat vuosikymmenet, miten Suomessa rakennetaan ja miten alueidemme käyttöä suunnitellaan.

Rakentamisen laatu

28.9.2022

Kuukauden kasvo: Rakentamisen laadun edistäjä

Rakentamisen Laatu RALA ry:n uusi toimitusjohtaja Kirsi Hautala kertoo, mihin suuntaan RALA tulee tulevina vuosina kehittymään. Varmaa on, että se tulee edelleen toimimaan kestävän ja laadukkaan rakentamisen edistäjänä.