Kohti esteettömyyttä

Monesti esteettömyydestä tulee mieleen ensimmäisenä vanhuusväestön mahdollisuus asua kotona pidempään. Esteetön kulku hyödyttää kuitenkin kaikkia taloyhtiöissä asuvia. Esimerkiksi vaunuja työntävät vanhemmat tai raskaita kauppakasseja kantavat hyötyvät yhtä lailla esteettömästä kulkemisesta.

Tehokas tapa edistää esteettömyyttä taloyhtiössä on jälkiasennushissin asentaminen eli hissin asentaminen rappuun, jossa sitä ei ennestään ole. Tähän on mahdollista saada myös taloudellista tukea. Tämän vuoden alusta on tullut voimaan uusi korjausavustuslaki. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää korjausavustusta jälkiasennushissien rakentamiseen. Kyseinen hissiavustus on jo vanha tuttu, mutta uuden lain myötä korjausavustusten myöntäminen siirrettiin kunnilta ARAan. Avustuksen määrä on 1.1.2017 alkaen enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista ja sitä myönnetään hissin rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Monet kaupungit ja kunnat ovat talkoissa mukana myöntämällä kaupunki- ja kuntakohtaisia avustuksia jälkiasennushissien rakentamiseen.

Hissejä rakentamaan ja liikuntaesteitä poistamaan myös vuonna 2017

ARAsta saadun tiedon mukaan jälkiasennushissien rakentaminen on lisääntynyt kiitettävästi ja taloyhtiöt ovat löytäneet avustuksen. Jälkiasennushissien rakentamista kannattaa taloyhtiöissä suunnitella tästä eteenpäinkin, sillä avustusmääräraha on säilyttänyt tasonsa myös tänä vuonna ollen 25 miljoonaa euroa. Sillä rahalla mahdollistetaan jo monen jälkiasennushissin rakentaminen. Vuosina 2014-2016 on 350 taloyhtiötä saanut avustuspäätöksen, joka käytännössä on tarkoittanut 722 jälkiasennushissin rakentamista.

Jos taloyhtiö on jo ennättänyt tehdä päätöksen jälkiasennushissin rakentamisesta sillä ehdolla, että yhtiö saa ARAlta avustusta 50 % (31.12.2016 saakka ollut avustusprosentti) eikä yhtiö ole saanut ARAlta vielä varsinaista avustuspäätöstä, tulee yhtiön pitää uusi yhtiökokous, jossa todetaan uusi avustusprosentti eli 45 %.

Samalla, kun taloyhtiö suunnittelee jälkiasennushissin rakentamista, on syytä huomioida myös muut esteettömään kulkemiseen liittyvät asiat, kuten luiskien rakentaminen ja ulko-ovien automatisointi. Myös näihin hankkeisiin on mahdollista saada ARA:n myöntämää avustusta. Avustusprosentti on sama kuin jälkiasennushissien osalta eli 45 %. Tavoitteena on, että ulko-ovelta kotiovelle asti kulku olisi esteetön. ARAn mukaan myös näiden esteettömyysavustusten kysyntä on taloyhtiöissä lähtenyt selkeään kasvuun vuosien 2015–2016 aikana.

Lopuksi on vielä syytä tuoda esiin tämän vuoden alusta voimaan tullut uusi hissiturvallisuuslaki, johon on koottu aiemmin sähköturvallisuuslaissa ollut hissejä koskeva sääntely. Merkittävin muutos taloyhtiöiden kannalta on se, että hissin ensimmäinen määräaikaistarkastus tulee tehdä kahden vuoden kuluessa käyttöönotosta, kun aikaraja aiemmin oli neljä vuotta. Ensitarkastuksen näin aikaistuessa hissin mahdolliset viat ja puutteet huomataan jo takuuajan kuluessa. Määräaikaistarkastuksen suorittamisesta huolehtiminen on hissin haltijan eli taloyhtiön vastuulla.

Lisätietoja: ara.fi, hississa.fi ja taloyhtio.net

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

11.4.2016

Asumiskustannusrasitteisten määrä vuokralla asuvista kotitalouksista kasvussa

Suuret asumiskustannukset rasittavat vuokralla asuvia kotitalouksia useammin kuin omistusasunnoissa asuvia kotitalouksia. Vuokralla asuvista kotitalouksista 17,2 prosenttia oli asumiskustannusrasitteisia vuonna 2014. Osuus oli 1,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin edeltävänä vuonna ja 3,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2012.

17.5.2017

Ikääntyneet haluavat asumaan tavalliseen kerrostaloon palvelujen äärelle

Valtaosa ikääntyneistä haluaa tulevaisuudessa asua kerrostalossa, palveluiden lähellä. He toivovat asumiselta vaivattomuutta, esteettömyyttä, kaikenikäisten seuraa ja yhteisöllisyyttä, kertoo uusi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa toteutettu selvitys. Valtion tulee tukea ikääntyneiden asumista suuntaamalla asuntotuotantoa palvelujen lähelle ja hyvien jouk­koliikenneyhteyksien ääreen.

9.1.2019

Yhdyskuntajätteiden määrä ei ole kasvanut ja hyödyntäminen on korvannut kaatopaikkasijoittamisen

Vuonna 2017 yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä oli 2 744 655 tonnia. Määrä on pysynyt samalla tasolla kuin muutamana edellisenä vuonna. Yhdyskuntajätteiden sijoittamista kaatopaikoille on vähennetty voimakkaasti viime vuosina vallinneen suuntauksen mukaan.

13.3.2017

Vilkas asuntorakentaminen toi vakautta LVI-urakointiin

Kasvanut asunnonvaihtotarve, matala korkotaso ja kuluttajien luottamus ovat siivittäneet asuntokauppaa ja 2000-luvun voimakkainta asuntotuotantovauhtia. Vaikka LVI-urakoitsijoiden näkemykset suhdannetilanteesta eivät merkittävästi poikkea viime syksystä tai vuoden takaisesta, 40 prosentilla kasvanut uudistuotanto luo vakautta tilauskantaa pidemmälle tarkastelulle. Poimintoja LVI-asennuksen suhdannekyselystä: Uudisrakentaminen on vähintään hyvällä tasolla reilulla kolmanneksella LVI-urakoitsijoista, ja liki 40 prosenttia arvioi sen kiihtyvän syksyä kohti.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti