Kiinteistölehden vaalikysely: Matias Mäkynen / SDP

1. Miten uudistaisitte kiinteistöverotusta?

SDP näkee kiinteistöverotuksessa useampia uudistustarpeita. Esimerkiksi ulkomaisten kiinteistörahastojen ja muiden verosta vapautettujen kiinteistösijoittajien Suomesta saamat tulot tulisi saada tasapuolisen verotuksen piiriin. Tämän kaltaiset perusteettomat veropohjan aukot ovat erityisen huonosti perusteltavissa tilanteessa, jossa julkista taloutta on pakko monin tavoin sopeuttaa seuraavan hallituskauden aikana.

Lisäksi SDP katsoo, että merituulivoimaloiden ja luonnonsuojelualueiden kiinteistöverotusta tulee keventää.

Yleisemminkin SDP haluaa uudistaa kiinteistöverotusta tasapuolisemmaksi pitkällä aikavälillä. Uudistuksen tavoitteena oli malli, jossa verotusarvot kokonaisuutena heijastavat nykyistä paremmin käypiä arvoja. Toteutuksessa pitää siirtymäajoilla ja muuten varmistaa, ettei uudistus johda kohtuuttomiin tilanteisiin.

2. Asuinrakennusten korjaustarve kasvaa, mutta rahoituksen saatavuus vaikeutuu useilla alueilla. Mitä ehdotatte asian ratkaisemiseksi?

On totta, että Suomen asuntomarkkinat ovat jakautuneet ja monilla alueilla ikääntyneet kiinteistöt ovat menettäneet markkina-arvonsa. Tällöin esimerkiksi energiaremonttien tekeminen voi tästä näkökulmasta tuntua turhalta. Jos asunnolla on kuitenkin käyttöarvoa asukkaalle, energiaremontin tekeminen kannattaa sen myötä alentuvien käyttö- kuten energiakustannusten vuoksi.

Ensi kaudella on syytä jatkaa energiaremonttitukia ja lämmitystapamuutoksiin kannustavaa tukimuotoa pientaloille sekä remonttien tukemista kotitalousvähennyksen kautta. Viime kädessä omistaja kantaa riskit ja kustannukset kiinteistönsä kunnossapidosta ja ennakoiminen säästää usein rahaa.

3. Asumiskustannukset ovat nousussa. Millä keinoilla asumiskustannusten nousua tulisi hillitä?

Asuntojen hinnat määräytyvät markkinoilla. Siksi on tärkeää, että asuntoja rakennetaan riittävästi sinne, missä niillä on kysyntää. Keskeistä on, että asuntokaavoitusta on riittävästi.

Valtio voi vaikuttaa rakentamisen normeihin ja kannustaa kuntia viisaaseen tonttipolitiikkaan, jossa huomioidaan myös kustannukset. Rakentamiseen ja asumiseen tarvitaan lisää elinkaariajattelua.

Sujuva kaavoitus ja riittävä tonttitarjonta ovat pitkällä tähtäimellä avain asumisen hinnan alentamiseen ja riittävien rakentamismäärien aikaansaamiseksi. Oikea-aikaiset remontit, erityisesti energiaremontit, alentavat asumisen kustannuksia ja helpottavat asunnon myyntiä. SDP kannattaa myös kohtuuhintaisen omistusasumisen mallia, joka tulee ottaa käyttöön ensi kaudella. Kiinteistöverotus sekä jäte- ja vesimaksut on syytä pitää kohtuullisina.

4. Miten turvaisitte Suomen energiansaannin tulevina vuosina?

Suomen energiatuotantopaletti tulee pitää monipuolisena ja kehittää edelleen omavaraisuusastetta. Fossiilisesta tuontienergiasta tulee päästä eroon ja sääntelyä uudistaa niin, että se takaa myös kriisiaikoina kohtuuhintaisen energian sekä kotitalouksille että yrityksille. Puhdasta sähköä tarvitaan lisää, ja näitä investointeja tulee edistää. Lisäksi tulee huolehtia säätövoiman ja siirtokapasiteetin riittävyydestä.

5. Mitä ilmastonmuutoksen hillintä- ja varautumistoimia mielestänne tarvitaan asumisessa ja kiinteistöalalla tulevina vuosina?

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt sääolosuhteisiimme. Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, ilmankosteus lisääntyy, pakkasjaksot lyhenevät. Tällä on vaikutusta rakennettuun ympäristöön ja infraan. Kaikessa rakentamisessa ja korjaamisessa tulisi ottaa huomioon muuttuvat olosuhteet pitkällä aikavälillä.

Erityisesti huomiota on hyvä kiinnittää hulevesien imeyttämiseen tonteilla, läpäiseviin piharakenteisiin ja viherkattoihin, kiinteistöillä tapahtuvaan energiantuotantoon, jäähdyttämiseen ja julkisivujen viilentäviin materiaaleihin kuumenevan ilmaston vuoksi.

Rakennetun infran elinkaari on pitkä: 50, jopa 100 vuotta. Tärkeintä on ottaa rakennus- ja korjausprojektien alkuvaiheessa huomioon muuttuva ilmasto ja varautua siihen hyvällä suunnittelulla ja mallinnuksilla. Olemassa olevan rakennuskannan korjaaminen ja päivittäminen tätä taustaa vasten on vähintään yhtä tärkeää.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

vaalikysely

22.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Energiaremontteja tuettava

Kiinteistölehti kysyi eduskuntapuolueiden edustajilta, miten puolueet aikovat toimia taloyhtiöille tärkeissä asioissa tulevalla hallituskaudella. Puolueet uudistaisivat kiinteistöverotusta ja tukisivat energiaremontteja. Myös asumiskustannuksien ja ilmastonmuutoksen hillintään tarjottiin ratkaisuja.

20.2.2023

Työtaistelut hidastavat helmikuun Kiinteistölehden jakelua

Lehden helmikuun numero ilmestyy torstaina 23. helmikuuta, mutta sen jakelu lukijoille voi viivästyä merkittävästi. Painettu lehti voi saapua postiluukuista vasta kahden viikon päästä.

15.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Hanna Kosonen / Keskusta

Keskustan Hanna Kososen vastaukset Kiinteistölehden eduskuntavaalikyselyyn.

15.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Sari Tanus / Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraattien Sari Tanuksen vastaukset Kiinteistölehden eduskuntavaalikyselyyn.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti