Kiinteistölehden vaalikysely: Anders Adlercreutz / RKP

1. Miten uudistaisitte kiinteistöverotusta?

Kiinteistöverotusarvojen tulisi kokonaisuutena heijastavat nykyistä paremmin käypiä arvoja. Samalla on tärkeää, että kiinteistöverouudistus ei saa johtaa kohtuuttomiin muutoksiin kenenkään kiinteistöverossa. Se ei myöskään saa kohtuuttomasti korottaa esimerkiksi saaristossa pysyvästi asuvien verotusta. Kiinteistöverotusta ei tule laajentaa maa- ja metsätalousmaahan, vaan haluamme vapauttaa maatalouden tuotantorakennukset kiinteistöverosta.

2. Asuinrakennusten korjaustarve kasvaa, mutta rahoituksen saatavuus vaikeutuu useilla alueilla. Mitä ehdotatte asian ratkaisemiseksi?

Monilla alueilla on koteja, joiden korjaaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tärkeintä olisi, että asukkailla olisi mahdollisuus ylläpitää sitä rakennusta, jota he kutsuvat kodikseen. Kotitalousvähennyksen käytön laajentaminen ja korottaminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä korjaamisen lisäämiselle. Kerrostaloissa on velvollisuus ylläpitää viiden vuoden kunnossapitoselvitystä. minkä pidennystä voisi harkita. Monet isommat työt vaativat ammattilaisten asiantuntemusta, mutta monia pienempiä korjauksia ja parannuksia voi tehdä myös lyhyellä opettelulla, jos tähän kannustetaan ja annetaan opastusta.

3. Asumiskustannukset ovat nousussa. Millä keinoilla asumiskustannusten nousua tulisi hillitä?

Asumiskustannukset vaihtelevat suuresti eri puolella Suomea. Ison osan kustannuksista muodostavat lämmitys ja energiankulutus. Siksi hallitus on tukenut hankkeita, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ja joilla päivitetään lämmitysjärjestelmiä uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäväksi. Haluamme, että kasvukeskuksiin rakennetaan enemmän kohtuuhintaisia asuntoja, sillä kysyntä on tällä hetkellä suurempaa kuin tarjonta.

4. Miten turvaisitte Suomen energiansaannin tulevina vuosina?

Meidän tulee vahvistaa energiaomavaraisuuttamme kestävällä tavalla. Siksi meidän on edistettävä vihreää siirtymää, luovuttava fossiilisista polttoaineista ja lisättävä uusiutuvan energian tuotantoa. Koska monet tuotantomuodot ovat olosuhteista ja säästä riippuvaisia, on myös tärkeä kannustaa kulutusjoustoon. Tarvitsemme monia eri tuotantomuotoja, jotta voimme turvata energiansaantimme ja sähkötehon riittävyyden.

5. Mitä ilmastonmuutoksen hillintä- ja varautumistoimia mielestänne tarvitaan asumisessa ja kiinteistöalalla tulevina vuosina?

Meidän on vähennettävä rakentamiseen ja asumiseen käytettävän energian määrää. Noin 2/3 asumisen energiankulutuksesta menee lämmitykseen. Siksi haluamme, että kotitalousvähennystä voi jatkossakin käyttää energiaremontteihin. Samaan aikaan on tärkeää, että näemme, että uusi ja vanha rakennus ovat rakennusfysikaalisilta ominaisuuksiltaan erilaisia. Tämä on otettava huomioon vaatimuksia ja tavoitteita asetettaessa. Haluamme myös, että kaikki uudet rakennukset ovat energiatehokkaita ja että puurakentaminen lisääntyy. Rakennusten ympäristökuormitus tulee mielestämme arvioida rakennuksen koko elinkaaren perusteella.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

vaalikysely

22.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Energiaremontteja tuettava

Kiinteistölehti kysyi eduskuntapuolueiden edustajilta, miten puolueet aikovat toimia taloyhtiöille tärkeissä asioissa tulevalla hallituskaudella. Puolueet uudistaisivat kiinteistöverotusta ja tukisivat energiaremontteja. Myös asumiskustannuksien ja ilmastonmuutoksen hillintään tarjottiin ratkaisuja.

20.2.2023

Työtaistelut hidastavat helmikuun Kiinteistölehden jakelua

Lehden helmikuun numero ilmestyy torstaina 23. helmikuuta, mutta sen jakelu lukijoille voi viivästyä merkittävästi. Painettu lehti voi saapua postiluukuista vasta kahden viikon päästä.

15.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Maria Ohisalo / Vihreät

Vihreiden Maria Ohisalon vastaukset Kiinteistölehden eduskuntavaalikyselyyn.

15.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Harry Harkimo / Liike Nyt

Liike Nytin Harry Harkimon vastaukset Kiinteistölehden eduskuntavaalikyselyyn.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti