Isännöintipalkkiot 2020 -tutkimus: Kokouspalkkiot ja muut erillisveloitukset nousseet eniten

Taloyhtiöiden maksamat isännöintipalkkiot ovat kasvaneet maltillisesti viime vuosina. Isännöinnin kiinteä kuukausipalkkio on pysynyt ennallaan vuodesta 2017 vuoteen 2020, jopa laskenut hieman. Isännöintipalkkiot vaihtelevat huomattavasti, ja erityisen suurta vaihtelu on erillisveloitusten osalta. Erillisveloitettavien palkkioiden nousua on ollut mm. kokouspalkkioissa, erillisveloitettavissa tuntitöissä, kilometrikorvauksissa sekä isännöitsijäntodistuksissa.

Kiinteä kuukausipalkkio määräytyy yleensä taloyhtiön koon perusteella

Isännöinnin kiinteän kuukausipalkkion tyypillisin määräytymisperuste on taloyhtiön huoneistojen lukumäärä, jota 65 prosenttia isännöitsijöistä kertoo käyttävänsä. Työmäärää käyttää 19 prosenttia ja huoneistoneliöitä 10 prosenttia isännöitsijöistä hinnoitteluperusteina.

Kiinteä isännöintipalkkio 40 asuinhuoneiston taloyhtiössä oli keskimäärin 670 euroa kuukaudessa (mediaani), jossa on laskua 30 euroa vuodesta 2017. Mediaani 20 asuinhuoneiston talossa oli 420 euroa kuukaudessa sekä 100 asuinhuoneiston talossa 1300 euroa kuukaudessa, jotka ovat hyvin samaa tasoa kuin kolme vuotta aiemmin. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ja perustuvat koko Suomen aineistoon.

Isännöintipalkkioiden mediaaniarvo on lukema, jota pienempiä ja suurempia euromääriä on vastauksissa lukumääräisesti yhtä monta. Keskiarvot isännöinnin kiinteiden kuukausipalkkioiden osalta ovat hieman mediaaniarvoja korkeampia.

Erillisveloituksissa laaja hintahaitari

Isännöintiyritykset laskuttavat taloyhtiöiltä kiinteän kuukausipalkkion lisäksi monia erillisveloituksia, joista osa on suoraan asunto-osakkeenomistajilta laskutettavia. Erillisveloitusten suuruus vaihtelee huomattavasti, joten taloyhtiöiden kannattaa verrata omia veloituksiaan yleiseen tasoon.

Taloyhtiöiden hallitusten on tarpeen kiinnittää huomiota erillisveloituksiin, jotta taloyhtiön maksamista isännöinnin kokonaiskustannuksista saa todellisen käsityksen. Isännöinnin veloitukset taloyhtiöltä ja sen osakkailta perustuvat isännöintisopimukseen, jonka taloyhtiön puolelta hyväksyy hallitus – myös erillisveloitukset sekä niiden mahdolliset muutokset.

Isännöitsijäntodistuksen mediaanihinta liitteineen oli 100,00 euroa. Edullisin neljännes isännöitsijöistä veloitti 90 euroa tai vähemmän, kun kallein neljännes peri 124,80 euroa tai enemmän isännöitsijäntodistuksesta. Hallitusten vastausten perusteella mediaanihinnat nousivat 4-10 prosenttia kolmessa vuodessa riippuen isännöitsijätodistuksen tyypistä. Isännöitsijöiden vastauksissa nousua oli 0-6 prosenttia.

Kokouspalkkiot, erillisveloitettavat tuntityöt sekä kilometrikorvaukset nousivat merkittävästi kolmessa vuodessa. Isännöitsijät vastasivat kokouspalkkioiden nousseen 6-15 prosenttia kokouksen ajankohdasta riippuen, kilometrikorvausten 8,3 % ja hallinnollisten töiden tuntipalkkion 6 prosenttia.

Isännöintisopimuksiin ja palvelun laatuun huomiota

Isännöinnin ostamisessa taloyhtiöiden tulee kiinnittää huomiota erityisesti ostettavan palvelun laatuun, erillisveloitusten hinnoitteluun sekä isännöinnin kokonaiskustannuksiin. Kuukausihinta ei anna riittävän tarkkaa kuvaa isännöinnin kustannuksista. Isännöinnin kokonaiskustannuksia tulee arvioida suhteessa taloyhtiön kokemaan isännöintipalvelun laatuun. Isännöinnin laadusta on valmisteilla kattava kysely syksyllä 2020 toteutettavaksi.

Hallituksen on tunnettava taloyhtiön isännöintisopimuksen sisältö, jotta hallitus tietää mitä taloyhtiö on isännöinniltä ostanut. Isännöintisopimusten liitteistä yleisin on isännöintitehtäväluettelo, joka on mukana 94 prosentissa sopimuksista. Isännöintitehtäväluettelo on toimiva väline isännöintitehtävistä sopimiseen taloyhtiön ja isännöintiyrityksen kesken.

Isännöitsijät arvioivat isännöintipalvelujen tarjonnan laatua edelleen varsin kriittisesti, sillä laatu sai keskiarvon 3,14 asteikolla 1-5. Erittäin korkealuokkaisena tarjonnan laatua piti 5 prosenttia isännöitsijöistä. Tarjonnan monipuolisuus arvioitiin hieman paremmaksi (3,42). Isännöintitarjonnan laatu ja monipuolisuus eivät ole juurikaan muuttuneet 2010-luvulla isännöitsijöiden vastausten perusteella.

Kyselyn toteutti KTI Kiinteistöliiton toimeksiannosta

Kiinteistöliiton valtakunnallisella kyselytutkimuksella koottiin ajantasaista tietoa isännöintipalkkioiden suuruudesta ja perusteista vuonna 2020 sekä kehittymisestä kolmen viime vuoden aikana. Kyselyyn vastasi 357 ammatti-isännöitsijää ja 1500 hallituksen puheenjohtajaa. Vastaavat kyselyt Kiinteistöliitto on toteuttanut vuosina 2017, 2013 ja 2010. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä tammi-helmikuussa 2020. Vastaustiedot perustuvat tammikuun 2020 tilanteeseen. KTI Kiinteistötieto Oy toteutti tutkimuksen Kiinteistöliiton toimeksiannosta.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

26.4.2018

Luotettava sisäilmatutkimus perustuu tieteeseen ja näyttöön

Luotettava sisäilmatutkimus on hyvä lähtökohta, kun aletaan selvittää työpaikan tai kodin ilmanlaatua. Tänä päivänä sisäilmasta on jo runsaasti tietoa saatavilla, mutta kaikki tieto ei ole yhtä luotettavaa. Sisäilmatutkimus on valitettavasti toimiala, jossa on mukana hyvin kirjavia joukko erilaisia toimijoita.

20.6.2017

Korjaustarve ja kunnossapitotarveselvitys

Taloyhtiössä korjaustoimenpiteet kohdistuvat joko yhteisiin tiloihin tai asuntoihin sekä näissä oleviin rakennusosiin, järjestelmiin ja laitteisiin. Yhteisten tilojen osalta taloyhtiö vastaa korjaushankkeiden toteutuksesta ja kustannuksista. Asuntojen osalta toteutus ja kustannusvastuu jakautuu sen mukaan, mitä asunnossa remontoidaan.

22.3.2018

Tutkimus: Asumisen hintaa nostaa Suomessa tarjonnan puute, eivät asuntosijoitusyhtiöiden tuotot

Suomalaisten asumisen hintaa nostaa erityisesti kasvukeskuksissa suuri asuntokysyntä ja niukka tarjonta. Tarjontaa voitaisiin lisätä muun muassa järkevöittämällä sääntelyä, kohdentamalla tuettua asumista sitä eniten tarvitseville sekä lisäämällä markkinaehtoisuutta, ehdotetaan Pellervon taloustutkimus PTT:n vetämässä tutkimushankkeessa. Asuntosijoitusyhtiöiden tuottojen ei sen sijaan havaittu olevan poikkeuksellisen korkeita.

14.11.2018

Missä materiaaleissa asbestia on?

Missä materiaaleissa asbestia on? Ikävä kyllä, asbestia voi olla kiinteistössä melkein missä vain. 1960 – 1970 -luvuilla asbesti oli ”ihmeaine”, jota lisättiin lähes kaikkiin mahdollisiin rakennusmateriaaleihin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti