Energian hinnat nousivat kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energian hinnat nousivat vuoden kolmannella neljänneksellä lähes kautta koko linjan. Ainoastaan energiaturpeen ja metsähakkeen hinnat laskivat vuoden takaisesta. Hintojen kasvuun vaikutti osin fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristyminen vuoden vaihteessa.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu vuoden kolmannella neljänneksellä heijastui Suomeen tuotavien öljytuotteiden hintoihin. Tämä näkyi myös polttonesteiden kuluttajahinnoissa, jotka nousivat reilusti vuodentakaisesta. Moottoribensiinin hinta nousi 8, dieselöljyn 11 ja polttoöljyn 18 prosenttia viime vuoden syyskuusta.

Kivihiilen verottoman hinnan kasvu hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä. Syyskuussa kivihiilen veroton hinta oli 5 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna. Maakaasun veroton hinta jatkoi tasaista kasvuaan. Syyskuussa maakaasun hinta oli 18 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Suomessa sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia, kun taas lämmöntuotannossa käytetyistä polttoaineista maksetaan valmisteveroa.

Kivihiilen ja maakaasun verotusta kiristettiin vuoden alussa. Kivihiilen verollinen hinta oli syyskuussa 7 prosenttia korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Maakaasulla vastaava hinnan nousu veromuutos huomioiden oli 13 prosenttia. Kotimaisista polttoaineista jyrsinturpeen verollinen hinta laski vuoden kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia ja metsähakkeen hinta prosentin verran viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kaukolämmön asiakashinnat olivat heinäkuussa pientaloilla prosentin korkeammalla kuin viime vuoden elokuussa. Rivitaloilla vastaava hinnan nousu oli kaksi ja kerrostaloilla kolme prosenttia.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdetun systeemihinnan kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuussa systeemihinnan keskiarvo oli 52 prosenttia ja Suomen aluehinnan keskiarvo 37 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat nousivat syyskuussa kaikissa kulutusluokissa keskimäärin viisi prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yritys- ja yhteisöasiakkailla sähkön hinnat olivat 2–5 prosenttia korkeammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Kotitalousasiakkaiden sähkön hinnat perustuvat Energiaviraston julkaisemiin toimitusvelvollisuushintoihin, kun taas yritys- ja yhteisöasiakkaiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn. Toimitusvelvollisuushinta reagoi hitaasti sähkön hinnan muutoksiin Pohjoismaisessa sähköpörssissä.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hinnat

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

4.2.2022

Kaupallinen yhteistyö

Vantaan Energia on elämäsi paras energiapäätös

Lämmityksen hankkiminen Vantaan Energialta on vastuullinen teko ilmaston hyväksi. Fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2026 mennessä takaa kilpailukykyiset hinnat, jotka pysyvät vakaina myös tulevaisuudessa. Ihmisten tarpeet ja toiveet lämmityksen ja energian käytön suhteen ovat hiljalleen viime vuosien aikana muuttuneet.

Vantaan Energia

15.11.2021

Vähintään miljoona euroa maksaneiden asuntojen myynti on kolminkertaistunut viidessä vuodessa

Koronapandemian alettua keväällä 2020 tyrehtyi asuntokauppakin hetkeksi, mutta sen jälkeen kasvu on ollut hurjaa. Kasvu ei tosin ole tasaista: neliöhinnat nousevat muuta Suomea nopeammin kasvukeskuksissa. Helsingissä asuntojen kovin kysyntä painottuu keskustaan, jossa hinnat nousevat muuta kaupunkia nopeammin.

16.2.2022

Tyhjiä asuntoja on yhä enemmän

OP Ryhmän tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan Suomen asuntokannasta 11,4 prosenttia on vailla vakituista asukasta. Tilastokeskuksen mukaan vailla vakituista asukasta oli yli 357 000 asuntoa vuonna 2020. Asuntomarkkinatutkimusten mukaan tyhjien asuntojen luonnollinen osuus asuntokannasta olisi noin viisi prosenttia.

6.10.2022

Viestintä lisää asukkaiden energiatietoisuutta

Taloyhtiön asukkaat kokevat energiansäästön sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän heille viestitään energiansäästömahdollisuuksista. HSY:n Asukasviestinnällä energiatehokkuutta taloyhtiöihin -hankkeessa tuettiin taloyhtiöitä energia-asioista viestinnässä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti