Digitaalinen pelastusvalvoja tavoittaa jo yli puoli miljoonaa suomalaista

Suomalaisten kiinteistöjen pelastusturvallisuudessa on puutteita, joiden korjaaminen pienentää omaisuuteen ja henkilövahinkoihin liittyviä riskejä. Kiinteistöjen pelastusturvallisuutta kehittävän Safetumin turvallisuusasiantuntija Tuomas Jurvelin kertoo joka kolmannen kiinteistön kuuluvan pelastusturvallisuuden riskiryhmään.

”Meidän asiakkaidemme kiinteistöistä 36 prosenttia kuuluu pelastusturvallisuuden riskiryhmään, kun teemme kiinteistössä ensimmäisen tarkastuksen”, Jurvelin sanoo. ”Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiössä on useita ongelmia, joihin suosittelemme pikaista korjausta. Tilanne paraneekin yleensä nopeasti.”

Safetum seuraa kiinteistöjen pelastusturvallisuutta kehittämänsä Pelastusvalvoja-palvelun avulla. Pelastusturvallisuuteen erikoistunut ammattilainen tarkastaa rakennuksen ja kirjaa ilmenevät turvallisuushavainnot Oma pelastusvalvoja -verkkopalveluun. Se laskee kiinteistölle turvallisuusindeksin ja lähettää hälytykset tarvittavista toimenpiteistä. Verkkoon laaditaan myös kiinteistön pelastussuunnitelma helposti ylläpidettävään muotoon.

Safetumin palvelua käyttää jo yli 6 000 taloyhtiötä ja yrityskiinteistöä, joissa asuu ja työskentelee yhteensä yli puoli miljoonaa suomalaista. Safetumin tilastot osoittavat, että yleisin pelastusturvallisuuden riski ovat kerrostalojen porrashuoneiden palo- ja poistumisturvallisuuden ongelmat. Porrashuoneissa säilytetään tavaroita – esimerkiksi kalusteita- ja ulkoiluvälineitä – jotka lisäävät tulipalon sattuessa palokuormaa ja savua.

Safetumin pelastusvalvojien havaintojen mukaan kuusi kymmenestä taloyhtiöistä ottaa turhia riskejä porrashuoneiden paloturvallisuudessa. Ylimääräistä tavaraa säilytetään myös sähköpääkeskuksissa ja lämmönjakohuoneissa. Selviä kehittämistarpeita on niin ikään ilmanvaihdon ja paloturvallisuustekniikan turvallisuudessa sekä tiedottamisessa.

”Useimpien taloyhtiöiden asukkaat eivät tiedä, miten heidän pitäisi toimia tulipalon sattuessa”, Tuomas Jurvelin sanoo.

Vakavimmat puutteet liittyvät Jurvelinin mukaan palokatkoihin ja savunpoistoluukkujen toimintaan. Safetumin asiantuntijat ovat löytäneet huolestuttavan paljon savunpoistoluukkuja, jotka eivät toimi ollenkaan. Tulen etenemistä hidastavia palokatkoja on avattu remonttien yhteydessä, eikä kukaan ole muistanut huolehtia palokatkojen korjaamisesta. Tuomas Jurvelin pitää todennäköisenä, että koko kiinteistökannan tilanne on jopa Safetumin arviota heikompi.

”Pelastusvalvoja-palvelu kiinnostaa aktiivisia taloyhtiöitä ja kiinteistöyhtiöiden omistajia. Minun on vaikea uskoa, että passiiviset omistajat olisivat hoitaneet talojensa asioita huolellisemmin kuin aktiiviset.”

Safetum valvoo mm. Julius Tallbergin, Esperi Caren, Forenomin ja Tampereen seurakuntayhtymän omistamien kiinteistöjen pelastusturvallisuutta. Jurvelin sanoo, että tilanteen parantaminen innostaa sekä isännöitsijöitä että kiinteistöjen omistajia.

”Kaikilla on kova halu laittaa asiat kuntoon, eikä se jää siihen, että täytettäisiin vain lain kirjain rimaa hipoen. Tunnistamme yhdessä vaarat, ennalta ehkäisemme vahinkoja ja pienennämme vakuutusriskejä.”

Yksi esimerkki systemaattisen turvallisuustyön eduista on aiemmin syksyllä pääkaupunkiseudulla tapahtunut tuhopoltto asuinkerrostalossa. Ullakolla sytytetyn palon vahingot jäivät vähäisiksi, koska taloyhtiön rakenteellinen paloturvallisuus oli kunnossa. Kiinteistö on Safetumin asiakas, joka ehti nostaa turvallisuusindeksinsä ennen tulipaloa tyydyttävästä hyvälle tasolle.

Jurvelinin mukaan Suomessa syttyy vuosittain noin 6 000 rakennuspaloa. Niissä menehtyy vuosittain 70–100 ihmistä. Hänen mielestään Suomen tavoitteeksi tulisi ottaa palokuolemien tuntuva vähentäminen.

”Suomi on saavuttanut hienoja tuloksia liikenneturvallisuuden parantamisessa, mutta kiinteistöjen pelastusturvallisuus polkee paikoillaan. Tässä maassa on ehkä totuttu ajattelemaan, että emme mahda palokuolemille mitään, niitä vain tapahtuu. Me haluamme Safetumissa ajatella toisin. Turvallisuusindeksin paljastamat puutteet osoittavat, että Suomen pelastussuunnittelujärjestelmä vaatii kehittämistä. Turvallisuutta ei edistä pelkkien pelastussuunnitelma dokumenttien laatiminen. Tarvitaan reipasotteista tekemistä ja yhteistyötä, mutta me pystymme siihen – aivan varmasti.”

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

1.7.2015

Puolisoiden yhteinen koti

Puolisot voivat omistaa yhteisenä kotina käytetyn asunnon yhdessä, tai asunto voi olla yksin toisen puolison omistama. Henkilöt voivat olla keskenään avio- tai avoliitossa, mistä johtuen esimerkiksi asunnon myyntiä ja perintöoikeutta koskevat säännökset ovat erilaisia. Avioliittolain säännökset omaisuudesta eivät koske avopuolisoita.

22.11.2016

Digitaalinen porrasnäyttö parantaa pelastussuunnitelmien tiedottamista

Safetum Oy:n Oma pelastusvalvoja – verkkopalvelun pelastussuunnitelmat ovat jo yli 30 One4all Finland Oy:n porrasnäytön kautta asukkaiden ja osakkaiden luettavissa. Jatkossa isännöitsijä, hallitus ja asukkaat voivat seurata pelastusturvallisuuden tilaa ja kehittymistä turvallisuusindeksin avulla reaaliaikaisesti älynäyttöjen kautta. Safetum Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Jurvelinin mukaan kiinteistöjen pelastusturvallisuuden kaikki tiedonkulun esteet ja hidasteet tulisi poistaa.

13.8.2020

YM:n budjettiehdotus panostaa mm. öljylämmityksestä luopumiseen

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2021 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on 340,2 miljoonaa euroa. Summa on 54,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2020. Lisäys aiheutuu hallitusohjelman mukaisista panostuksista luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen.

19.9.2016

Digitaalinen turvallisuusindeksi pienentää taloyhtiöiden riskejä

Suomalaisten taloyhtiöiden pelastusturvallisuus paranee, kun tietojen siirto ja säilytys siirretään paperilta pilvipalveluun. Digitaalinen tilannekuva nopeuttaa tiedon kulkua, vähentää virheitä ja pienentää vahinkojen määrää. ”Turvallisuus on hyvä esimerkki digitalisaation myönteisistä mahdollisuuksista”, Safetumin johtava turvallisuusasiantuntija Tuomas Jurvelin sanoo.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti