tutkimus

Uusimmat artikkelit

22.1.2021

Oulun ilma Euroopan neljänneksi puhtain

Kansainvälinen tutkimus selvitti, paljonko ilmansaasteet vaikuttavat kuolleisuuteen  858 eurooppalaisessa kaupungissa. Todellisia kuolleisuuslukuja verrattiin odotusarvoon ja erotus tulkittiin ilmansaasteista johtuvaksi. Terveellisintä hengittää oli ilma pienhiukkasten aiheuttamalla kuolleisuudella mitattuna Reykjavikissa.

15.12.2020

Keittiö vaikuttaa kodin valintaan

Keittiö on yksi kodin tärkeimmistä huoneista, ellei jopa tärkein. Se vaikuttaa merkittävästi asunnon osto- ja vuokrapäätökseen. Lähes 70 prosenttia suomalaisista sanoo, että keittiö vaikuttaa asunnon valintaan paljon tai melko paljon.

24.11.2020

Korona muutti isännöitsijöidenkin työtä

Isännöinnin ammattilaiset kokevat tekevänsä mielekästä työtä, jolla on merkitystä asumisen arjen sujumiseen. He pitävät työnsä parhaina puolina monipuolisuutta, itsenäisyyttä ja ihmiskeskeisyyttä. Tähän liittyy läheisesti myös se, että työssä opitaan koko ajan jotain uutta.

21.10.2020

Taloyhtiöiden puheenjohtajilta tyydyttävä arvosana isännöitsijöille

Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat antoivat isännöitsijälleen kouluarvosanan 8+, selviää Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton teettämästä Isännöinnin laatu 2020 -tutkimuksesta. Hallituksilta isännöitsijät saivat arvosanaksi 8- ja osakkailta 7+ sekä toiminnantarkastajilta 6 ½. Tyytyväisimpiä isännöintiin ovat tutkimuksen mukaan isännöintiä lähimpää seuraavat.

24.2.2020

Palkinto korkeakoulujen lopputöille, joista on apua taloyhtiöille

Korkeakoulujen lopputöistä kaivataan apua taloyhtiöille, uusi palkinto tulee kannusteeksi. Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteena on saada korkeakouluopiskelijoita suuntaamaan lopputyöaiheensa taloyhtiöiden, ja sitä kautta kaikkien osakkaiden hyväksi. Alalta valmistuu aivan liian vähän korkeakoulutasoisia lopputöitä.

20.8.2019

Asumismenojen kasvu jatkuu

Suomalaisten asumismenojen kasvu jatkuu, joskin aiempaa hitaampana vuosina 2019-2021, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n vuotuinen asumismenoselvitys. Menojen vuosittainen nousu on asuinpaikasta, asumismuodosta ja kotitalouden tyypistä riippuen noin 1,5–2,5 prosenttia. – Asumismenojen kasvu on hitaampaa kuin edellisvuosina.

25.4.2018

Hyvä putkistotutkimusraportti aukeaa myös maallikolle

Hyvä putkistotutkimusraportti on työkalu, jota kaipaavat taloyhtiöiden asukkaat, omistajat, hallitukset ja isännöitsijät, mutta myös putkiremontteja käytännössä suunnittelevat ja toteuttavat yritykset. Tärkeintä raportissa ovat siinä esitetyt tutkimuksen johtopäätökset ja suositukset. Ne on kirjoitettava sellaiseen muotoon, että kaikki maallikotkin ymmärtävät helposti, missä kunnossa kiinteistön putkistot ovat.

28.2.2018

Huono sisäilma maksaa yli 650 miljoonaa vuodessa

Suomalaiset yritykset menettävät työtehoa sisäilman takia keskimäärin 266 euroa, mutta pahimmillaan 2080 euroa jokaista työntekijää kohti vuodessa. Näin laskee sisäilmavalvontaan ja -analytiikkaan erikoistunut 720 Degrees. Laskelma pohjautuu 1,5 miljoonan työtunnin aikana tehtyihin sisäilman laadun mittauksiin kolmen vuoden aikana.

9.6.2017

Kehitys pääkaupunkiseudun lähiöissä ollut vaihtelevaa

Vuonna 2013 pääkaupunkiseudun lähiöissä oli muuta seutua selvästi matalampi tulo- ja koulutustaso sekä yleisesti korkeampi työttömyysaste. Jo vuonna 1990 lähiöissä oli keskimäärin matalampi koulutus- ja tulotaso kuin muilla alueilla, mutta ero oli pieni. Sen sijaan lähiöiden työttömyysaste oli tuolloin keskimäärin yhtä matala kuin koko seudulla.

15.2.2017

Pian on pula kolmioista

Pääkaupunkiseudulla on pian pulaa kolmioista, kirjoittaa Taloussanomat. Lehti viittaa Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan alueella on viime vuodet tyydytty liian pieniin asuntoihin. Syynä ovat olleet asumisen kallistuminen ja epävarma taloustilanne, mutta myös asuntorakentamisen keskittyminen yksiöihin ja kaksioihin.

8.2.2017

96 prosenttia turkulaisista kannattaa pyöräilyn edistämistä

Turussa toteutetun pyöräilybarometrin mukaan 96 prosenttia asukkaista tukee pyöräilyn edistämistä. Ensimmäistä kertaa tehdyssä barometrissa selvitettiin asukkaiden asennetta pyöräilyn edistämiseen sekä pyöräilevien asukkaiden mielipiteitä pyöräilyolosuhteista Turussa. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli talvipyöräily.