Korona muutti isännöitsijöidenkin työtä

Isännöinnin ammattilaiset kokevat tekevänsä mielekästä työtä, jolla on merkitystä asumisen arjen sujumiseen. He pitävät työnsä parhaina puolina monipuolisuutta, itsenäisyyttä ja ihmiskeskeisyyttä. Tähän liittyy läheisesti myös se, että työssä opitaan koko ajan jotain uutta. Viimeaikaiset muutokset eivät ole vähentäneet tätä tarvetta ja alan tulevaisuuden työllisyysnäkymät nähdään edelleen erittäin hyvänä. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Isännöinnin ammattilaiset 2020-tutkimuksesta, jonka toteuttivat Kiinko ja Isännöintiliitto.

Koska taloyhtiöiden asioita hoitaa suuri joukko ammattilaisia, päätimme tänä vuonna laajentaa kohderyhmää koskemaan aajentaa kohderyhmää koskemaan alan kaikkia asiantuntijoita. Isännöitsijöiden, teknisten isännöitsijöiden ja johtajien lisäksi heitä ovat useat asiakaspalvelutyötä tekevät kirjanpitäjät ja kiinteistösihteerit. Kaksi viimeksi mainittua ryhmää on mukana Isännöinnin ammattilaiset -tutkimuksessa ensimmäistä kertaa. Tiedot kerättiin kesän aikana, jolloin oli luontevaa kysyä myös sitä, miten Korona on muuttanut isännöinnin arkea.

Koronan mukanaan tuomia muutoksia

Kysyttäessä isännöinnin ammattilaisilta koronan vaikutusta työpäivien pidentymiseen, kolmannes koki työaikansa pidentyneen ja 42 % kertoi sen vähentyneet pandemian vuoksi. Kirjanpitäjät ja kiinteistösihteerit arvioivat työaikansa vähentyneen tätäkin yleisemmin (64 %) ja työtuntien lisääntymisen kokemuksia oli vain vajaalla viidenneksellä.

Työajan lyhentymistä selittää ainakin osittain lisääntynyt etäyhteydenpito, joka on tarjonnut isännöintialalle paljon odotetun mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa. Saatujen tulosten mukaan isännöitsijöistä valtaosa (72 %) ja kirjanpitäjistä ja kiinteistösihteereistä reilu puolet (54 %) ilmoitti omaavansa hyvät mahdollisuudet työskennellä myös muualla kuin toimistolla. Isännöitsijöiden osalta (ka=3,95 asteikolla 1-5) muutos mahdollisuuksien lisääntymiseen on selkeä vuoden 2017 tuloksiin verrattuna (ka= 3,42). Useassa vastauksessa toivottiinkin sitä, että jatkossakin etätyön tekeminen olisi mahdollista.

Toisaalta koronan nähtiin tuoneen myös ylimääräisiä lisätehtäviä. Niiden taustalla on muutokset taloyhtiöiden toiminnassa. Etätyöt ja etäopiskelu toivat elämää taloyhtiöihin ennen näkemättömällä tavalla. Kun entistä useammat viettävät päivänsä kotona, tunnelma taloyhtiöissä on osittain kiristynyt. Asukkaiden sosiaalisten ongelmien lisäksi muina lisätehtävinä mainittiin esim. ylimääräinen tiedottaminen, peruutukset ja uudelleen järjestelyt laskutuksineen.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

4.3.2020

Taloyhtiön kannattaa varautua koronavirukseen

Pelastuslaki velvoittaa rakennuksen omistajan, haltijan sekä toiminnanharjoittajan varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa. Kiinteistöliitto on julkaissut taloyhtiöille ohjeet siitä, kuinka varautua koronavirukseen taloyhtiössä. Koronavirukseen liittyvästä varautumisesta, toimenpiteistä ja rajoituksista kannattaa viestiä taloyhtiön osakkaille ja asukkaille aktiivisesti mahdollisimman monia eri viestintämuotoja käyttäen.

31.3.2021

SRV tuo koronakoirat työmaalle

SRV:n Siltasairaalan työmaalla on käynnistetty kokeilu, jossa koronakoirat tuodaan suoraan työmaalle. Koirat tekevät haistelun paikan päällä, mikä nopeuttaa testausprosessia merkittävästi: koiran merkkaukset saadaan välittömästi testattavan odottaessa. Koronakoirien avulla pystytään tunnistamaan mahdollisia oireettomia tartuntoja ja siten entistä paremmin ehkäisemään mahdollisten tartuntojen leviämistä.

3.11.2020

Tutkimushanke torjuu koronaa

Elokuussa alkaneessa Licence to Breathe -hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään keinoja, joilla koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä sisätiloissa. Tutkimuksesta on hyötyä myös muiden tautien torjunnassa. Covid-19-virus leviää pisaratartuntana hengitysilman mukana.

12.3.2021

Heppu, Kosti ja Valo viruksen jäljillä

Voisiko koiran hajuaisti tällä hetkellä olla hyödyllisemmässä käytössä kuin tunnistamassa covid19-virusta kaikkien mahdollisten tuoksujen joukosta? Pilotissa on mukana useita YIT:n työmaita pääkaupunkiseudulla. Tärkeimpänä tavoitteena on testata suurella näytemäärällä koirien hajuaistin käyttöä ja mahdollisuutta nopeasti hyödyntää sitä koronatartuntojen ehkäisemisessä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti