Asumisen tukijärjestelmien kehittämistä pitää jatkaa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT julkaisi tänään tutkimuksen, jonka mukaan asumistuki nostaa vuokria luultua vähemmän. Uusi tutkimustieto on tärkeä lisä vilkkaaseen keskusteluun asumisesta ja asumisen tukipolitiikasta. Suomen Vuokranantajien mielestä asumistukijärjestelmän yksinkertaistamista tulee jatkaa.

Yleinen asumistuki on sosiaaliturvajärjestelmän läpinäkyvin ja parhaiten asumiseen kohdentuva tukimuoto. Sen vuoksi sen julkinen kritisointi ja keskustelu siitä onkin helpointa. Suomen Vuokranantajien mukaan VATTin uusi tutkimus selkeyttää keskustelua.

– Toivottavasti julkisesta keskustelusta poistuu nyt löysät heitot, joiden mukaan asumistuki ”valuisi vuokranantajan taskuun”. Tutkijat osoittavat, että yhteys asumistuen yhteys vuokrien nousuun on liioiteltu, sanoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja2016 -kyselyn mukaan yksityisistä vuokranantajista 44 prosenttia ilmoittaa, että heidän vuokralaisensa (tai joku heidän vuokralaisistaan) saa asumistukea. Valtiovarainministeriön arvion mukaan noin puolessa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista asuu asumistuen saaja.

– Asumistuki ei siis näyttele isoa roolia vuokralaisten valinnassa yksityisillä vuokranantajilla, vaan vuokralaisen luotettavuus, säännölliset tulot ja asunnon sopivuus vuokralaiskandidaatin elämäntilanteeseen ovat tärkeimmät kriteerit, luettelee Koro-Kanerva.

Asumistukimenojen kasvu ei johdu vuokrien noususta

Tilastojen perusteella on selvää, että viime aikojen asumistukimenojen kasvu ei ole johtunut vuokrien aiempaa nopeammasta noususta. Vuoden 2015 asumistukiuudistus lisäsi tuen saajien määrää ja nosti asumistukimenoja. Pitkään jatkunut työttömyys ja heikko talouskasvu on lisännyt merkittävästi asumistuen saajien määrää, mikä on myös osaltaan johtanut asumistukimenojen kasvuun.

– Vuokrien nousuun on erityisesti vaikuttanut kaupunkiseutujen kasvava kysyntä, hoitokulujen kasvu ja verorasituksen nousu. Markkinoilla on myös viimeiset vuodet ollut selkeitä viitteitä, että yritystoimijat nostavat vuokria enemmän kuin yksityiset vuokranantajat. Vain 18 prosenttia yksityisistä vuokranantajista nostaa vuokraa vuosittain, Koro-Kanerva alleviivaa.

Asumisen tukijärjestelmien kehittämistä on jatkettava

Yleinen asumistuki on jaettu kuntaryhmittäin neljään eri ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on Helsinki, toinen ryhmä on muu pääkaupunkiseutu, kolmanteen ryhmään kuuluvat muut suuremmat kaupungit ja neljänteen ryhmään kuuluvat loput Suomen kunnat. Kuntaryhmiä pitäisi miettiä aivan uudelleen.

– Käytännössä esimerkiksi Tampere ja Kouvola eivät ole asuntomarkkinoiden osalta samanlaisia, joten ei ole perusteltua, että ne kuuluvat samaan yleisen asumistuen ryhmään, perustelee Koro-Kanerva.

Suomen Vuokranantajien näkemyksen mukaan asumistukimenojen kasvua pitää hillitä ja asumisen tukien yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista pitää jatkaa. Hyvä esimerkki yksinkertaistamisesta on kesällä toteutuva opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin.

– Asumistuen leikkaaminen kannattaisi tehdä enimmäisasumismenojen leikkaamisen kautta, kuten opiskelijoiden siirron yhteydessä yleisen asumistuen piiriin tehtiin. Neliövuokraleikkuri monimutkaistaa järjestelmää ja tekee siitä tuensaajallekin hankalamman ymmärtää, sanoo Koro-Kanerva.

– Eläkkeensaajien asumistuki pitäisi seuraavaksi yhtenäistää yleiseen asumistukeen. Pitkällä aikavälillä on syytä pohtia siirtymistä jonkinlaiseen perustulomalliin, jossa asukkaiden oma vastuu asumisensa järjestämisestä vahvistuisi. Saattaa kuitenkin olla, että joissain tilanteissa on syytä myös olla olemassa jokin asumiseen korvamerkitty tukimuoto. Kaikista heikoimmassa asemassa olevista on suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa pidettävä huolta, jatkaa Koro-Kanerva.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

27.2.2015

Arvio: asumisen tuissa isot linjat kohdallaan, yksityiskohdissa hiomista

Arvio asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuudesta luovutettiin tänään kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle. Tarkastelussa olivat suorat asumisen ja asuntotuotannon tuet, niihin liittyvä sääntely sekä asumisen verotus. Arvion laati ympäristöministeriön asettama hankeryhmä, jonka puheenjohtajana toimi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.

25.5.2018

Timo Nieminen – rakentava vaikuttaja

Kiinteistöliiton tuore puheenjohtaja Timo Nieminen on pitkän linjan rakentaja. Työssään hän on tottunut sovittamaan yhteen erilaisia näkökulmia ja tavoitteita, mikä on vaatinut asettumista myös vastapuolen asemaan. Tälle kokemukselle on käyttöä valtakunnallisessa järjestössä, jota on rakennettu jo toista vuosisataa.

16.12.2015

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma puolivälissä

Väestön ikärakenteen muutos on tuonut asumisen aivan uudenlaisen tarkastelun kohteeksi. Suomessa on vuonna 2030 noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta asukasta. Tämä näkyy myös asumistarpeiden muutoksena.

14.4.2015

Kohti graniittilinnaa

Suomen Kiinteistölehti tenttasi kantoja asumista koskettaviin kysymyksiin kahdeksan eduskuntavaaleihin osallistuvan puolueen ehdokkailta. Painotuksissa on eroja, mutta esimerkiksi asumiskustannusten nousun hillitsemisessä moni vastaajista koki tärkeäksi säätelyn vähentämisen. Myös kaavoitukseen haluttiin aktiivisempaa otetta, jotta asumiseen tarkoitettuja tontteja olisi tarjolla riittävästi.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti