Asbestikartoitus

Asbesti ei aiheuta haittaa rakenteessa lymytessään, vaan vaara liittyy asbestipitoisen materiaalin purkamiseen, jolloin ilmaan pääsee leviämään vaarallista pölyä ja kuituja. Näin ollen asetus lähteekin siitä, että rakennushankkeen, johon voi sisältyä asbestipurkutöitä yhteydessä on tehtävä asbestikartoitus. Koska asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto vasta 1994 alusta, tulee käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa varmistua, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Kartoituksen osalta aikaisempi käytäntö, jossa rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkita ja kaikki purkutyöt tilataan asbestipurkutyönä, ei ole enää Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon mukaan hyväksyttävä. Jos purettavat materiaalit voivat sisältää asbestia, on niiden asbestipitoisuus aina selvitettävä. Asbestikartoitusta ei kuitenkaan tarvitse teettää, jos huoneistossa tehdään vähäisiä töitä, kuten reikien poraamista seiniin tai kattoon.

Velvollisuus huolehtia kartoituksen tekemisestä koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta. Mikäli edellä mainittuja toimijoita ei ole tunnistettavissa, kuuluu velvoitteen täyttäminen työn tilaajalle.

Asbestikartoituksen tekeminen (asbestikartoittaja) edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on kysymyksessä olevan kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen osaaminen.

Riittävän perehtyneitä ovat esimerkiksi:

  1. henkilösertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija, AHA asiantuntija. Eurofins ylläpitää kotisivuillansa listaa. Katso tästä linkistä.
  2. rakennusterveysasiantuntija tai sisäilma-asiantuntija (Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukainen ulkopuolinen asiantuntija)
  3. koulutettu asbestikartoitusyritys (Suomen JVT- ja kuivausliikkeiden Liitto ry / Vahinkopalvelut)
  4. pätevöitynyt asbestipurkaja tai AV-yritys (Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto ry)

Asbestikartoitus dokumentoidaan. Asbestikartoitus tulee luovuttaa päätoteuttajalle, asbestipurkutyöhön ryhtyvälle työnantajalle tai itsenäiselle työnsuorittajalle, jotta tämä voi suunnitella ja toteuttaa työn turvallisesti. Käytännössä tämä pääsääntöisesti tapahtuu rakennustyössä siten, että rakennuttaja sisällyttää asbestikartoituksen rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten laadittavaan turvallisuusasiakirjaan, josta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).

HUOM! Rakennuttajan (esim. taloyhtiön) kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei jokaista tilaa välttämättä tarvitse kartoittaa. Riittää, että kartoitus suoritetaan esim. yhdessä tai muutamassa asunnossa. Menettelytapa kuitenkin edellyttää, että olosuhteet ovat asunnoissa identtisiä (esim. kaikki kylpyhuoneet alkuperäiskunnossaan).

Näin ollen taloyhtiöt voivat harkita laajempien, esimerkiksi kaikkien yhtiön kylpyhuoneiden, asbestikartoituksien teettämistä kerralla, mikäli se on järkevää. Jokaisesta kylpyhuoneesta ei tuolloin ole pakko tehdä näytteiden ottoa, jos kylpyhuoneet ovat identtisiä. Ammattitaitoinen kartoittaja voi ottaa näytteet vain muutamista kylpyhuoneista ja silmämääräisesti todeta muiden kylpyhuoneiden olevan samanlaisia käyttäen näitä havaintoja kartoitusraportin perusteena. Myös aikaisempien remonttien dokumentaatiolla on merkitystä. Laajempi kartoitus kannattaa aina arvioida tapauskohtaisesti, koska tilanteet ja rakennukset ovat erilaisia.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

27.1.2017

Asbestikartoitus nostaa remonttien hintoja

Kiinteistöliiton mukaan vuosi sitten voimaan astunut velvoite asbestikartoituksesta on tuonut lisäkustannuksia varsinkin pienempiä remontteja tekeville, kirjoittaa Taloussanomat. Huolellisella suunnittelulla asbestikartoitus nostaa remontin hintaa, mutta yllätyksiä ei pääse syntymään, kertoo apulaispäälakimies Kristel Pynnönen Kiinteistöliitosta. Ongelmia kuitenkin voi tulla taloyhtiössä osakkaiden itse tekemissä pienremonteissa, asbestikartoitus voi nostaa remontin hintaa jopa tuhannella eurolla.

23.7.2016

Näin huomioit asbestin huoneistoremontissa

Uusi asbestilainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2016. Myös asuntoaan remontoiva taloyhtiön osakas voi joutua teettämään asbestikartoituksen purettaviin materiaaleihin. Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Matinkylän Huolto Oy julkaisivat huhtikuussa 2016 osakkaille ohjeen siihen, miten asbesti tulee huomioida huoneistoremonteissa.

25.5.2017

Asbestin kartoitusvelvollisuus osakkaan huoneistoremontissa

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, jotka saattavat aiheuttaa syöpää. Materiaaleihin sitoutuneena asbestista ei ole vaaraa, mutta asbestipitoisen materiaalin purkutyössä ilmaan voi vapautua terveydelle haitallisia hiukkasia. Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922-1992.

26.5.2017

Käytännön vaikutuksia osakkaan hankkeessa

1. Osakkaan on huolehdittava siitä, että mikäli hankkeeseen voi sisältyä asbestipurkutöitä eikä taloyhtiö ole kartoittanut koko kiinteistöä tai muuta luotettavaa dokumentointia rakenteiden asbestipitoisuudesta ei löydy, teetetään asbestikartoitus. Mikäli osakkaan hanke edellyttää remontti-ilmoituksen tekemistä taloyhtiölle, asettaa taloyhtiö työn ehdoksi, että asbestikartoitus on tehtävä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti