Yhdenvertaisuusasiat on huomioitava myös taloyhtiöissä

Taloyhtiöt ovat tottuneet arvioimaan yhdenvertaisuutta asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla, joka velvoittaa kohtelemaan samassa asemassa olevia osakkaita samalla tavalla.

Tarvittaessa laki velvoittaa tekemään positiivista suosintaa, jotta henkilö käytännössä voisi käyttää oikeuksiaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Yhdenvertaisuuslaki ja sieltä tuleva syrjinnän kielto koskee myös taloyhtiöitä. Välittömäksi syrjinnäksi katsotaan esimerkiksi tilanne, jossa taloyhtiö jättää vaikkapa autopaikan vuokraamatta esimerkiksi henkilön vamman tai uskonnon perusteella.

Välilliseksi syrjinnäksi voidaan puolestaan katsoa esimerkiksi tilanne, jossa pyörätuolilla liikkuvalle vuokrataan autopaikka sellaisesta sijainnista, joka tekee autopaikan käyttämisen hänelle mahdottomaksi – jos autopaikat ovat kohtuudella yhtiön uudelleenjärjesteltävissä.

Kohtuullisuus on huomioitava

− Syrjimättömyyden lisäksi taloyhtiöiden on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että taloyhtiöllä voi olla velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia esimerkiksi vammaisen henkilön esteettömyyteen liittyen, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo.

Velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia voi jossain yksittäistapauksessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taloyhtiön on annettava osakkaalle lupa teetättää asuintalon sisäänkäynnin yhteyteen tarvittava luiska, jota hän tarvitsee pyörätuolilla liikkumiseen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on myös antanut suosituksen liikunnallisten apuvälineiden säilyttämisestä ja lataamisesta. Sen mukaan yleinen käytäntö, joka kieltää sähkömopon, sähköpyörätuolin tai muun apuvälineen säilyttämisen ja lataamisen taloyhtiön tiloissa, saattaa olla välillistä syrjintää.

− Jos taloyhtiöllä on kuitenkin perusteet kieltää apuvälineiden säilyttäminen ja lataaminen paloturvallisuuteen liittyvistä syistä, kielto ei siinä tapauksessa ole syrjintää, Pynnönen täsmentää.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

13.8.2018

Pysäköinti maksullista lähes kaikissa kerrostaloissa, pyörille tarpeeksi tilaa vain harvassa taloyhtiössä

Pysäköintipaikat, sähköautojen lataaminen ja pyörien säilytys sekä muut liikenteeseen liittyvät aiheet herättävät keskustelua taloyhtiöissä. Kiinteistöliiton tekemän kyselyn mukaan joka toisessa taloyhtiön hallituksessa on tarvetta käsitellä liikenteeseen liittyviä asioita. Pysäköinnin valvontaa ja autopaikkojen hintaa on tarvetta käsitellä joka kolmannessa taloyhtiössä.

11.12.2018

Taloyhtiöt isossa roolissa liikenteen murroksessa

Autopaikkojen riittävyys ja hinnoittelu ovat kuumia keskustelunaiheita suomalaisissa taloyhtiöissä, eikä lainsäädännöstä ole johdettavissa yksiselitteisiä ratkaisuja kaikkiin kysymyksiin. Kiinteistöliitto kartoitti autopaikkoja, polkupyörien säilytystä ja muita taloyhtiöitä koskevia liikennekysymyksiä Liikennepalvelut taloyhtiössä -hankkeessa, jonka keskeiset havainnot ovat luettavissa nyt julkaistavasta raportista. Autopaikkoja ei riitä kaikille halukkaille noin joka kolmannessa taloyhtiössä.

11.6.2020

GBCF: Taloyhtiöissä miljardien liiketoimintamahdollisuudet ilmastoviisaille palveluille

Taloyhtiöiden kiinnostus rakennusten ilmastovaikutusten vähentämiseen on kasvussa. Taloyhtiöt tarjoavat yrityksille miljardien eurojen liiketoimintamahdollisuudet energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen 2020-luvulla. Ratkaisuilta vaaditaan helppoutta, selkeyttä ja kustannustehokkuutta.

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti