syrjintä taloyhtiöissä

Uusimmat artikkelit

15.12.2021

Yhdenvertaisuusasiat on huomioitava myös taloyhtiöissä

Taloyhtiöt ovat tottuneet arvioimaan yhdenvertaisuutta asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla, joka velvoittaa kohtelemaan samassa asemassa olevia osakkaita samalla tavalla. Tarvittaessa laki velvoittaa tekemään positiivista suosintaa, jotta henkilö käytännössä voisi käyttää oikeuksiaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yhdenvertaisuuslaki ja sieltä tuleva syrjinnän kielto koskee myös taloyhtiöitä.