Yhdenvertaisuus

Uusimmat artikkelit

15.12.2021

Yhdenvertaisuusasiat on huomioitava myös taloyhtiöissä

Taloyhtiöt ovat tottuneet arvioimaan yhdenvertaisuutta asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla, joka velvoittaa kohtelemaan samassa asemassa olevia osakkaita samalla tavalla. Tarvittaessa laki velvoittaa tekemään positiivista suosintaa, jotta henkilö käytännössä voisi käyttää oikeuksiaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yhdenvertaisuuslaki ja sieltä tuleva syrjinnän kielto koskee myös taloyhtiöitä.

9.8.2021

Vuokranantajia kohtaan tehdyt syrjintäyhteydenotot kasvussa

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle saapuneiden yhteydenottojen mukaan ihmisiä syrjitään asuntomarkkinoilla niin kansalaisuuden, kielitaidon, varallisuuden kuin seksuaalisen suuntautumisenkin takia. Vuokranantajalla on oikeus valita, kenelle asunnon vuokraa. Päätöksen perusteet eivät kuitenkaan saa olla syrjiviä.