Vuokralaisen terveys liipaisimella – mitä tapahtuu vuokrasopimukselle?

Vuokrasuhteen aikana vuokranantajalle saattaa tulla eteen tilanne, jossa vuokralainen esimerkiksi erilaisten terveysoireiden johdosta epäilee vuokra-asunnossaan olevan hometta. Tämän jälkeen vuokralainen ilmoittaa vuokranantajalle muuttavansa pois välittömästi ja vaativansa kaikki tilanteesta aiheutuneet kulut vuokranantajalta. Mikäli tutkimukset osoittavat selkeästi terveysvaaran olemassa olon, on vuokranantajan oltava tietoinen siitä, että laki tarjoaa vuokralaiselle mahdollisuuden purkaa vuokrasopimuksen. Mahdollisen korvausvastuun syntyminen ei kuitenkaan ole automaatio.

Terveydelle aiheutuva vaara

Vuokralaisen purkamisoikeutta arvioitaessa on ensinnäkin syytä kiinnittää huomiota vaaran kohteeseen. Lain mukaan purkamisoikeus terveysvaaran perusteella on olemassa silloin, kun asunnon käyttämisestä aiheutuu ilmeistä vaaraa joko vuokralaisen, hänen perheeseensä kuuluvan taikka vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle. Terveysvaaran ei siis tarvitse aina kohdistua itse vuokralaiseen, vaan riittävää on, että esimerkiksi vuokralaisen puolison tai lapsen terveys on vaakalaudalla.

Terveysvaara voi olla luonteeltaan yleinen, jolloin se ei välttämättä suoranaisesti liity edellä listattujen henkilöiden erityiseen alttiuteen sairastua asunnon käyttämisestä. Säännös on kuitenkin siinä mielessä poikkeuksellinen, että se mahdollistaa purkamisen myös ns. subjektiivisten ominaisuuksien perusteella. Sopimus voidaan näin ollen purkaa myös silloin, kun terveyden vaarantuminen johtuu edellä mainittujen henkilöiden henkilökohtaisista ominaisuuksista, kuten normaalia suuremmasta allergiaherkkyydestä. Arvioinnissa ei anneta merkitystä sille, että esimerkiksi edelliset vuokralaiset ovat pystyneet asustelemaan aikaisemmin samassa asunnossa täysin oireitta.

Vuokralaisen purkamisoikeus on myöskin riippumaton siitä, onko terveysvaara aiheutunut vuokranantajan omista toimenpiteistä (kuten vuokranantajan laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta) taikka ulkopuolisista tekijöistä (kuten putkirikosta).

Vaarantumisen ilmeisyys

Vuokralaisella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta purkaa vuokrasopimusta aina, kun asunnossa havaitaan epäkohtia, vaan terveyden vaarantumisen tulee olla ilmeistä. Esimerkiksi ratkaisussa Turun hovioikeus 25.4.2006 nro 1029 on punnittu vuokralaisen purkamisoikeuden olemassaoloa. Ratkaisussa vuokralainen oli purkanut sopimuksen vedoten asunnosta löytyneisiin vyöturkiskuoriaisiin. Tuomioistuin katsoi, ettei vuokralaisella ollut oikeutta purkaa sopimusta pelkästään tällä perusteella. Päätös perustui siihen, että kuoriaisten määrä oli ollut vähäinen ja niistä aiheutunut haitta olisi ollut vältettävissä tehokkaiden siivoustoimenpiteiden avulla.

Tietyn tyyppisten kuoriaisten esiintyminen asunnossa ei siis vielä edellä kerrotussa tapauksessa riittänyt purkamiskynnyksen ylittymiseen. Purkamisoikeus voi kuitenkin syntyä esimerkiksi silloin, kun asunnossa havaitaan myrkyllisiä tai vaarallisia aineita, jotka saattavat olla haitallisia terveydelle. Käytännössä yleinen terveysriski liittyy kosteusvaurioista johtuvaan homesienten kasvamiseen.

Näyttövelvollisuus terveysvaaran olemassaolosta on vuokralaisella. Jos vuokralainen väittää, että asunto aiheuttaa vaaraa hänen tai muun henkilön terveydelle, tulee hänen esittää asiasta luotettava selvitys. Näyttöä voidaan hankkia vaikkapa pyytämällä terveysviranomaisen lausunto asiasta. Esimerkiksi homesienten kohdalla vuokralaisen pitää pystyä mittaustulosten avulla osoittamaan, että homeitiöiden pitoisuus huoneilmassa ylittää terveysnormit. Jos vuokralainen purkaa sopimuksen ilman laissa mainittua perustetta, saattaa vuokralaiselle syntyä velvollisuus korvata se vahinko, joka vuokranantajalle aiheutuu sopimuksen ennenaikaisen päättymisen johdosta.

Vahingonkorvausvastuusta

Entä se vuokranantajan vastuu vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuneista lääkärikuluista, muuttokustannuksista ja pilalle menneistä huonekaluista? Vuokranantaja voi joutua vastuuseen vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista vain, jos vahinko on johtunut vuokranantajan laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Jos esimerkiksi asunnossa piilevä homeongelma tulee vuokranantajallekin täytenä yllätyksenä ja vuokranantaja on täyttänyt omat velvollisuutensa asunnon kunnossapidon suhteen, ei vuokranantaja joudu korvaamaan kuluja vuokralaiselle.

Lisäksi korvausvastuu ja purkamisoikeus saattavat tietyissä tilanteissa kääntyä myös toisin päin. Jos vuokralainen on itse toimillaan aiheuttanut terveysvaaran, voi vuokranantajalle syntyä oikeus purkaa vuokrasopimus huoneiston huonon hoidon perusteella. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi vuokralaisen huolimattomasti suoritettujen muutostöiden yhteydessä. Tällöin huolimattomasti toiminut vuokralainen voi joutua korvaamaan vuokranantajalle asunnon kuntoon saattamisesta syntyneet kustannukset.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

vuokranantajan vakuutus

2.11.2022

Vuokranantajan syytä perehtyä vakuutusturvaan

Vuokralaiselta vaadittava kotivakuutus ei aina riitä kattamaan kaikkia vuokranantajan riskejä. Siksi vuokranantajan kannattaa ottaa itselleen vakuutus tuomaan lisäturvaa. Vakuutus on hyvä valita oma sijoitusstrategia mielessä pitäen.

autopaikat

17.5.2022

Onko autopaikasta maksettava vuokraa silloin, kun sitä ei voi käyttää?

Taloyhtiö voi antaa hallinnassaan olevia autopaikkoja asukkaiden käyttöön maksua vastaan. Tällöin taloyhtiön ja autopaikan käyttäjän välillä vallitsee vuokrasuhde. Mutta täytyykö vuokraa maksaa silloinkin, kun autopaikkaa ei käytä?

21.2.2022

Huonosti tehty loppusiivous voi tulla kalliiksi

On luonnollista, että asumisesta jää ajan kuluessa asuntoon jälkiä, eikä vuokranantaja voi edellyttää, että asunto olisi vuokrasuhteen alussa ja lopussa täsmälleen samassa kunnossa. Vuokralainen ei vastaa asunnon normaalista kulumisesta, jollei toisin ole sovittu. Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan ajan myötä ja vähitellen tapahtuvaa kulumista.

parvekelumi

13.12.2022

Parvekelumi voi aiheuttaa vesivahingon

Parvekkeen tukkeutunut ränni voi aiheuttaa massiivisen vesivahingon asuntoon. Siksi asukkaan tulee siivota parveke lumesta ja jäästä. Jos asunnossa asuu vuokralainen, tätä tulee ohjeistaa parvekkeen puhdistuksesta.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti