Valtiollerakennettu.fi-sivusto esittelee valtion rakennusperintöä hoidon ja kunnossapidon näkökulmasta

Mikä kaikki ympäristössämme on valtion kiinteistöomaisuutta? Miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä tulee hoitaa ja ylläpitää, millaista on niiden vastuullinen ja viisas käyttö? Näihin ja muihin valtion kiinteistöjä koskeviin kysymyksiin vastaa uusi Valtiollerakennettu.fi-sivusto.

Sivusto perustuu Museoviraston ja valtion kiinteistöjä hoitavien ja ylläpitävien tahojen – Senaatti-kiinteistöjen, Liikenneviraston, Metsähallituksen, Suomenlinnan hoitokunnan, ulkoasiainministeriön, eduskunnan, tasavallan presidentin kanslian ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen – yhdessä toteuttamaan kirjaan. Kirjoittajat edustavat valtion kiinteistönhaltijoita ja kulttuuriperinnön asiantuntijoita.

Valtion omistama, käyttämä ja hoitama rakennettu omaisuus on vuosisataisen, alati jatkuvan toiminnan ja kehityksen tuottama kokonaisuus. Valtion kiinteistöpolitiikka on 2000-luvulla muuttunut merkittävästi: omistusten keskittäminen ja yhtiöittäminen, omistuksista luopuminen sekä vaatimukset tilatehokkuudesta ja kiinteistönpidon tuottavuudesta ovat tuoneet uusia haasteita kiinteistöjen korjaamiselle, ylläpidolle ja hoidolle.

Valtiollerakennettu.fi-sivusto tukee kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen hyvää hoitoa näissä muutoksissa. Se kannustaa kiinteistöjen pitkäjänteiseen hoitoon, ylläpitoon ja kestävään käyttöön suurten peruskorjaushankkeiden sijaan.

Sivusto esittelee hyvän kiinteistönhoidon periaatteita ja käytäntöjä, havainnoiden rakennusten lisäksi maisemaa ja arkeologista kulttuuriperintöä. Esillä ovat ajankohtaiset teemat, kuten valtion rakennusten muuttuvat käytöt, hyvä sisäilma ja uuden talotekniikan sovittaminen vanhoihin rakennuksiin. Mukana ovat myös perinteisemmät rakennusperintökohteet ja niiden konservointi- ja restaurointimenetelmät. Kohde-esimerkit vaihtelevat liikenneympäristöistä ja nähtävyyskohteista valtion virastotaloihin ja edustavien monumenttien sisätiloihin. Ajankohtaisista korjauskohteista mukana ovat esimerkiksi Eduskuntatalon kalusteet.

Valtiollerakennettu.fi on suunnattu erityisesti valtion rakennusperinnöstä mutta myös muista kiinteistöistä vastaaville. Siitä on hyötyä suunnittelijoille, rakennusvalvontaviranomaisille, kiinteistönhuollon ja korjausrakentamisen ammattilaisille sekä alaa opiskeleville. Huollon ja korjaamisen periaatteet ovat sovellettavissa myös vaikkapa tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä. Erityistä tukea sivustosta on julkisesta kiinteistövarallisuudesta poliittisia ja kauaskantoisia päätöksiä tekeville, niin valtiolla kuin kunnissa.

Tutustu sivustoon

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloyhtiön piha

27.7.2023

Taloyhtiön piha vaatii hoitamista

Kun taloyhtiön pihaa halutaan hoitaa hyvin, kannattaa ensin keskustella tavoitteista ja sitten määritellä omalle pihalle sopiva hoidon taso. Pihan hoidossa voi käyttää apuna viheralan ammattilaista. Hänet kannattaa ottaa mukaan myös tavoitekeskusteluun.

omatoiminen kiinteistönhoito

19.7.2023

Muista turvallisuus omatoimisessa kiinteistönhoidossa

Pienissä taloyhtiöissä asukkaat vastaavat usein itse kiinteistönhoidosta. Kaikkia töitä ei kuitenkaan voi tehdä itse, vaan jotkut työt on jätettävä ammattilaisille. Omatoimisen kiinteistönhuoltajan on tiedettävä, mitä tekee, jotta vahingot eivät ole säästöä suuremmat.

15.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Hanna Kosonen / Keskusta

Keskustan Hanna Kososen vastaukset Kiinteistölehden eduskuntavaalikyselyyn.

huoneistotietojärjestelmä

17.2.2023

Venäjän valtion omistus ei estä taloyhtiön lainansaantia

Lainan myöntämiselle ei ole estettä, jos Venäjän valtio omistaa usean huoneiston taloyhtiössä vain joidenkin huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet, mutta ei osakkeiden enemmistöä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti