Uusi malli asuinalueiden kehittämiseen – pilottina Turun Pansio-Perno

Lukuisat asuinalueet ympäri Suomea kaipaavat lisää elinvoimaa. RAKLI ja Turun kaupunki kokosivat aiheesta kiinnostuneet klinikalle, jonka tuloksena nyt julkaistaan lähiökehittämisen toimintamalli. Jokaisella alueella on ominaispiirteet ja vahvuudet, jotka ovat hyvä pohja uudistumiselle. Klinikan tuottama kahdeksanportainen etenemispolku vie harkituin askelin onnistuneeseen lopputulokseen. Pilottialueena toimi Turun Pansio-Perno, jonka kehittäminen asukaskeskeisesti oli tarkastelun kohteena klinikalla.

Parempien asuinympäristöjen kehittäminen alkaa siitä, että kaupunki asettaa selkeät tavoitteet ja muodostaa strategisen kokonaisnäkemyksen asuinalueiden kehittämisestä. On tärkeää, että koko kaupungin tasolla on yksi henkilö, joka tietää, mitä eri hallinnonaloilla ja kaupunginosissa tapahtuu. Yksittäisen asuinalueen uudistuksen lähtökohdaksi kannattaa ensin selvittää sen erityispiirteet ja määrittää kehittämispotentiaali.

Polku viihtyisämpään asuinympäristöön

Lähiön mahdollisuudet, haasteet, kipupisteet ja reunaehdot sekä kehittämiseen liittyvät villit ideat kootaan aluksi taulukkoon. Sen avulla on helpompi kirkastaa juuri kyseisen alueen identiteetti ja luoda visio siitä, millaiseksi aluetta halutaan muokata. Tavoitteista muodostuvaan kokonaissuunnitelmaan on hyvä koota tehtävien toimenpiteiden lisäksi niiden toteuttajat ja käytettävissä olevat resurssit. Viimeistään tavoiteasetannan jälkeen on syytä koota yhteen muutkin kuin kaupungin organisaatiossa työskentelevät lähiökehittäjät. Hyvään lopputulokseen päästään, kun asukkaat, kaupunki, kiinteistöalan toimijat ja palveluntuottajat puhaltavat yhteiseen hiileen.

Toimenpiteiden kirjo on asuinalueen kehittämisessä melkoinen. Uudistuminen voi tapahtua esimerkiksi asumisen muotoja monipuolistamalla, asukkaiden yhteisiä palveluita tarjoamalla, alueen imagoa vahvistamalla tai asukkaita osallistamalla. Keinot tulee ryhmitellä teemoihin, mikä helpottaa niitä tarkemmin suunnittelevien ja toteuttavien ihmisten kutsumista valmisteluryhmiin.

Asuinalueiden kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa, minkä vuoksi valitut toimenpiteet on tärkeä priorisoida ja eteneminen aikatauluttaa realistisesti. Yhteiseksi työkaluksi klinikka suosittelee tiekarttaa, josta toimenpiteet ja osapuolet käyvät selkeästi ilmi. Jotta kehityshankkeet ”otetaan omiksi”, on niistä kerrottava kiinnostavasti niin päätökset tekeville luottamushenkilöille kuin kaupunkilaisillekin.

Elinvoimaa Pansio-Pernoon

RAKLIn klinikalla pohdittiin toimenpiteitä Turun Pansio-Pernon alueidentiteetin ja elinvoiman vahvistamiseksi. Niin sanotussa Turun mallissa asukas nousee keskiöön. Keinovalikoimaan ehdotettiin uuden omakotialueen kaavoittamista suositun Bryggmanin alueen jatkoksi, asumisneuvonnan kehittämistä, alueyhteistyön lisäämistä, valotaideteoksen luomista yhdessä asukkaiden kanssa, ulkoilupainotteisen palvelupolun toteuttamista sekä positiivisista asioista ja tapahtumista viestimistä. Seuraavaksi Turun kaupunki tekee suunnitelman etenemisestä ja käytettävissä olevista resursseista.

Turussa käytyjen keskustelujen pohjalta yleisiksi lähiökehittämisen suosituksiksi kaupungeille muotoiltiin:

  1. Organisoi lähiökehittäminen
  2. Laadi viestintäsuunnitelma ja kerro etenemisestä
  3. Kokoa verkostot toimenpiteiden ympärille
  4. Kokeile rohkeasti uusia toimintatapoja
  5. Siirry sanoista tekoihin – nopeasti liikkeelle!

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

29.11.2016

Asunto-osuuskuntamalli toisi vaihtoehtoja asuntomarkkinoille

Suomessa vähän käytetty asunto-osuuskuntamalli toisi uusia vaihtoehtoja asuntomarkkinoille, kun haetaan ratkaisuja kohtuuhintaiseen asumiseen kasvukeskuksissa. Pellervon taloustutkimus PTT:n RAKLIlle toteuttaman selvityksen mukaan esimerkiksi osuustoiminnalliset organisaatiot voisivat mahdollisesti toteuttaa osuuskunta-asumista. Selvityksessä on kartoitettu kansainvälisiä kokemuksia asunto-osuuskunnista sekä asunto-osuuskuntiin liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia Suomessa.

15.2.2016

Kaksi kohtuuhintaista asuntorakentamista vauhdittavaa säädösehdotusta lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle kaksi luonnosta hallituksen esityksiksi, joiden tavoitteena on lisätä kohtuuhintaista asuntorakentamista. Toisella esityksistä luotaisiin uusi kymmenen vuoden korkotukimalli valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, ja toisella muutettaisiin valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja omistavien yhteisöjen toimintaa rajoittavia yleishyödyllisyysvaatimuksia. Esitykset ovat osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämisestä.

29.2.2016

Ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli auttaa kartoittamaan korjaustarpeita

Ikääntyneiden mahdollisuus asua kotonaan mahdollisimman pitkään on paitsi yhteiskunnan tavoite, myös ikääntyneiden oma toive. Väestön ikärakenteen muutos haastaa kunnat parantamaan asuntokannan laatua. Suurin tarve on nykyisen asuntokannan esteettömyyden, turvallisuuden ja toimivuuden lisäämisessä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti