Tuulipuisto muutti tuulivoima-asenteita myönteisemmiksi Luhangassa

Jyväskylän yliopistoon tehdyssä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin Luhangan kunnan asukkaiden suhtautumista tuulivoimaan ennen tuulivoimapuiston rakentamista ja voimaloiden käyttöönoton jälkeen. Vaikka luhankalaiset suhtautuivat lähtökohtaisesti positiivisesti tuulivoiman rakentamiseen Latamäen alueelle, muutti kuntaan rakennettu tuulivoimahanke mielipiteitä vielä positiivisempaan suuntaan. Etenkin suhtautumisessa tuulivoiman luontovaikutuksiin näkyi selkeä muutos – myönteisesti luontovaikutuksiin suhtautuvien prosenttiosuus kasvoi 26 prosentilla tuulivoima-alueen rakentamisen jälkeen.

Pro gradu -tutkielman aineistona oli kaksi Luhangan kunnan alueella toteutettua asukaskyselyä. Kyselyn ensimmäinen vaihe toteutettiin ennen tuulivoimapuiston rakentamista ja toinen vaihe noin viisi kuukautta rakentamisen jälkeen. Kyselyn tulokset osoittavat, että luhankalaisten suhtautuminen tuulivoimaan energiantuotantomuotona samoin kuin tuulivoiman luontovaikutuksiin oli muuttunut tilastollisesti merkitsevästi positiivisempaan suuntaan sen jälkeen kun Latamäen tuulivoimalat rakennettiin.

Tulosten mukaan Luhangan asukkaista 87 prosenttia suhtautui positiivisesti tuulivoimaan energiantuotantomuotona tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen. Suurin mielipiteen muutos tapahtui suhtautumisessa luontovaikutuksiin, sillä myönteisesti tuulivoiman luontovaikutuksiin suhtautuvien prosenttiosuus kasvoi 26 prosentilla, 77 prosenttiin. Tulosten mukaan omakohtainen kokemus tuulivoimaloista johtaa positiivisempaan käsitykseen tuulivoiman luontovaikutuksista.

Tutkielman Jyväskylän yliopistolle tehnyt Tanja Männistö arvelee, että luhankalaisten hyvät kokemukset tuulivoimasta juontavat juurensa muun muassa siihen, että kuntalaiset pääsivät osallistumaan hankkeen suunnitteluprosessiin jo varhaisessa vaiheessa. ”Kunnan asukkaiden osallistaminen on yksi tapa kasvattaa tuulivoimahankkeiden paikallista hyväksyttävyyttä. Hankkeisiin suhtautuminen on luonnollisesti vahvasti paikallista, ja siitä syystä hankkeen ominaisuudet ja toteutustapa vaikuttavat sen vastaanottoon paikallisten asukkaiden parissa”, kertoo Männistö.

”Tulosten perusteella voisi jatkaa vanhaa sanontaa ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” toteamalla, että lisäksi oma kokemus kertoo enemmän kuin tuhat kuvaa”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

**********

Jokaisella luhankalaisella kotitaloudella oli mahdollisuus osallistua postitse toimitettuun kyselytutkimukseen. Lopullinen otos kattaa 10 % Luhangan aikuisväestöstä. Männistön pro gradu -tutkielma toimii hänen opinnäytteenään Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle.

Lataa tutkielma Jyväskylän yliopiston kirjaston www-sivuilta.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

15.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Maria Ohisalo / Vihreät

Vihreiden Maria Ohisalon vastaukset Kiinteistölehden eduskuntavaalikyselyyn.

15.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Sari Tanus / Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraattien Sari Tanuksen vastaukset Kiinteistölehden eduskuntavaalikyselyyn.

Taloyhtiöiden hoito- ja korjauskustannukset

27.5.2022

Suunnitelmallisuus pitää kustannukset aisoissa

Taloyhtiöiden hoitokulut ovat tänä vuonna olleet kasvussa, kun esimerkiksi sähkö ja kaukolämpö ovat kallistuneet. Nousua voi kuitenkin hillitä esimerkiksi investoimalla energiatehokkuuteen.

15.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Harry Harkimo / Liike Nyt

Liike Nytin Harry Harkimon vastaukset Kiinteistölehden eduskuntavaalikyselyyn.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti