Turvasuojaustehtävät muuttuivat luvanvaraisiksi

Miten turvasuojaustehtävät liittyvät taloyhtiömaailmaan? Mitä luvanvaraisuudella oikein mahdetaan tarkoittaa?

Lähdin asiaa selvittelemään keväällä asiasta saamani vinkin pohjalta eri toimijoilta, joista poliisi on yksi merkittävimmistä. Tätä juttua varten taustatietoja asiaan on saatu poliisitarkastaja Jani Hämäläiseltä ja Mirva Viljakaiselta KeyConilta.

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki uudistui kokonaisuudessaan 1.1.2017 ja samalla turvallisuusalan luvanvaraisuus muuttui. Ansiotarkoituksessa tapahtuva ja toimeksiantosopimukseen perustuva, hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustoiminta tuli luvanvaraiseksi.

Jani Hämäläinen muistuttaa, että mikäli yritys harjoittaa kyseistä toimintaa ja haluaa sitä edelleen jatkaa, on sen meneillään olevan siirtymäajan kuluessa (viimeistään 31.12.2018) haettava turvallisuusalan elinkeinolupaa. Yrityksen tulee jättää hakemus myös vastaavan hoitajan hyväksymiseksi. Lupaa edellyttävää toimintaa ei saa jatkaa eikä aloittaa ennen kuin Poliisihallitus on vastaavaa hoitajaa koskevan hakemuksen hyväksynyt. Vastaavan hoitajan tehtävänä on vastata siitä, että toimintaa hoidetaan lain säännösten mukaisesti.

Turvasuojaustehtävät

Hyväksymistä edellyttävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista. Hyväksymistä ei sen sijaan edellytä esimerkiksi edellä mainittuihin tehtäviin liittyvät kaapelointityöt, kamerajärjestelmän asentaminen tai pelkät suunnittelutyöt.

Turvasuojaustoiminta

Turvasuojaustoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa edellä mainittujen turvasuojaustehtävien hoitamista. Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö (toiminimi) tai oikeushenkilö (osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö jne.), joka on saanut siihen turvallisuusalan elinkeinoluvan. Turvallisuusalan elinkeinoluvan myöntää Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonta. Lupa oikeuttaa toiminnan harjoittamiseen kaikkialla maassa ja suomalaisella aluksella ja se on voimassa toistaiseksi. Luonnollinen henkilö ei voi toimintaa harjoittaa henkilötunnuksellaan, vaan on oltava vähintään toiminimen elinkeinon harjoittaja (rekisteröity y-tunnus ja toiminimi).

Mitä taloyhtiön tulee huomioida?

Yhtiön tulee varmistua, että yhtiön vastuulla olevat turvasuojaustehtävät tehdään lain edellyttämällä tavalla.

Osassa yhtiöitä turvasuojaustehtäviä tehdään omin voimin tai palvelun tuottaa yhtiölle isännöitsijä tai kiinteistöhuoltoyhtiö (esim. lukkojen korjaus, avainten ohjelmointi, kulkuoikeuksien tai aikaohjauksen muutokset). Kyseiset tehtävät voidaan suorittaa kuten ennenkin, mutta lupa-asiat ja siihen liittyvät pätevyysvaatimukset tulee laittaa kuntoon ennen siirtymäajan loppumista.

KeyConin Mirva Viljakaisen mukaan yhtiön kannattaa miettiä panostaako yhtiö turvasuojaustehtäviin itse vai ostaako sen palveluna ulkoiselta palveluntarjoajalta.

Jos yhtiö päättää ostaa palvelun, ainakin seuraavat seikat olisi Viljakaisen mukaan hyvä huomioida: määrittele mitä palvelua tarvitset ja kilpailuta toimijat; sisällytä laadulliset kriteerit, ei vain hinta; varmista, että toimija täyttää lakisääteiset velvoitteet: luo hyvä kumppanuussuhde, kehitä ja vaadi kumppaniasikin kehittymään; auditoi ja varmista laatu säännöllisesti.

Viljakainen painottaa, että uudistus parantaa ennen kaikkea asumisturvallisuutta, sillä ensisijainen tarve luvanvaraisuudelle on ollut, että yrityksissä työskentelevät henkilöt voidaan osoittaa luotettaviksi ja sellaisia turvallisuusalan tehtäviä, joissa hankittua tietoa ja taitoa voi käyttää rikollisessa mielessä hyödykseen, voidaan valvoa.

Lisää tietoa:

www.finlex.fi:

  • Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista ja lakia koskeva hallituksen esitys 22/2014
  • Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista
  • Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta
  • Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta

www.poliisi.fi

  • Vastaavan hoitajan koulutusta tarjoavat eri oppilaitokset

Käytännössä turvasuojaustehtävät tarkoittavat esimerkiksi seuraavia, taloyhtiöissäkin arkipäiväisiä toimenpiteitä:

  • lukkojen asentaminen
  • lukkojen sarjoittaminen (vaihdetaan avainpesä, jotta vanha avain ei sovi enää)
  • kulunhallinta- ja valvontajärjestelmien pääkäyttö (tehdään järjestelmää muuttavia tehtäviä kuten kulkualuemuutoksia)
  • lukkorungon vaihtaminen, esim. lukkorunko on rikki tai toiminnoilta halutaan jotain uutta.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

19.11.2018

Taloyhtiön lukitukset ja muut turvasuojaustehtävät vain luvan saaneilta yrityksiltä

Lukkojen asentaminen, sarjoittaminen ja muut niin sanotut turvasuojaustehtävät täytyy tammikuusta 2019 lähtien hankkia vain luvan saaneilta yrityksiltä. Turvasuojaustehtävät muuttuivat luvanvaraisiksi, kun laki yksityisistä turvallisuuspalveluista uudistui viime vuoden alussa. Lakiuudistukseen liittyvä siirtymäkausi päättyy kuluvan vuoden lopussa, ja sen jälkeen muun muassa taloyhtiöiden on hankittava palvelunsa luvan saaneelta yritykseltä.

7.1.2016

Remontit pitenevät ja kustannukset nousevat asbestilain seurauksena

Asbestilaki ja -asetus muuttuivat vuoden alussa. Uusien säädösten on tarkoitus turvata asukkaiden ja asbestin kanssa työskentelevien turvallisuus entistä paremmin. Lakimuutos vaikuttaa sekä taloyhtiön että osakkaiden omiin remontteihin.

19.2.2021

Asuntomarkkinoiden vire kesti jopa koronakriisinkin

Suomen asuntomarkkinat kestivät koronan iskun hyvin verrattuna aiempiin talouskriiseihin, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n asuntomarkkinaennuste. Hyvä vire näkyi etenkin kasvukeskuksissa, mutta korona toi myös muutoksia perustrendeihin. Osakeasuntojen hintakehityksessä kiinnostavia positiivisia poikkeuksia ovat Kuopio ja Kotka.

17.9.2021

Kaukolämmöstä irtautuminen voi poikia lisälaskun

Kaukolämmöstä maalämpöön vaihtamista suunnittelevat helsinkiläiset taloyhtiöt ovat syksyn aikana hämmästelleet niin sanottua irtautumismaksua, jonka kaupungin energiayhtiö Helen perii toimenpiteestä. Keskimäärin maksu on Helenin mukaan arvonlisävero mukaan lukien 5 400 euroa, mutta se voi joissain tapauksissa nousta jopa 6 600 euroon. Maksulla Helen sanoo kattavansa kuluja: tarpeettomaksi jäävä kaukolämpöputki pitää katkaista jäätymis- ja vuotovaaran takia.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti