Turvasuojaustehtävät muuttuivat luvanvaraisiksi

Miten turvasuojaustehtävät liittyvät taloyhtiömaailmaan? Mitä luvanvaraisuudella oikein mahdetaan tarkoittaa?

Lähdin asiaa selvittelemään keväällä asiasta saamani vinkin pohjalta eri toimijoilta, joista poliisi on yksi merkittävimmistä. Tätä juttua varten taustatietoja asiaan on saatu poliisitarkastaja Jani Hämäläiseltä ja Mirva Viljakaiselta KeyConilta.

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki uudistui kokonaisuudessaan 1.1.2017 ja samalla turvallisuusalan luvanvaraisuus muuttui. Ansiotarkoituksessa tapahtuva ja toimeksiantosopimukseen perustuva, hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustoiminta tuli luvanvaraiseksi.

Jani Hämäläinen muistuttaa, että mikäli yritys harjoittaa kyseistä toimintaa ja haluaa sitä edelleen jatkaa, on sen meneillään olevan siirtymäajan kuluessa (viimeistään 31.12.2018) haettava turvallisuusalan elinkeinolupaa. Yrityksen tulee jättää hakemus myös vastaavan hoitajan hyväksymiseksi. Lupaa edellyttävää toimintaa ei saa jatkaa eikä aloittaa ennen kuin Poliisihallitus on vastaavaa hoitajaa koskevan hakemuksen hyväksynyt. Vastaavan hoitajan tehtävänä on vastata siitä, että toimintaa hoidetaan lain säännösten mukaisesti.

Turvasuojaustehtävät

Hyväksymistä edellyttävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista. Hyväksymistä ei sen sijaan edellytä esimerkiksi edellä mainittuihin tehtäviin liittyvät kaapelointityöt, kamerajärjestelmän asentaminen tai pelkät suunnittelutyöt.

Turvasuojaustoiminta

Turvasuojaustoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa edellä mainittujen turvasuojaustehtävien hoitamista. Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö (toiminimi) tai oikeushenkilö (osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö jne.), joka on saanut siihen turvallisuusalan elinkeinoluvan. Turvallisuusalan elinkeinoluvan myöntää Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonta. Lupa oikeuttaa toiminnan harjoittamiseen kaikkialla maassa ja suomalaisella aluksella ja se on voimassa toistaiseksi. Luonnollinen henkilö ei voi toimintaa harjoittaa henkilötunnuksellaan, vaan on oltava vähintään toiminimen elinkeinon harjoittaja (rekisteröity y-tunnus ja toiminimi).

Mitä taloyhtiön tulee huomioida?

Yhtiön tulee varmistua, että yhtiön vastuulla olevat turvasuojaustehtävät tehdään lain edellyttämällä tavalla.

Osassa yhtiöitä turvasuojaustehtäviä tehdään omin voimin tai palvelun tuottaa yhtiölle isännöitsijä tai kiinteistöhuoltoyhtiö (esim. lukkojen korjaus, avainten ohjelmointi, kulkuoikeuksien tai aikaohjauksen muutokset). Kyseiset tehtävät voidaan suorittaa kuten ennenkin, mutta lupa-asiat ja siihen liittyvät pätevyysvaatimukset tulee laittaa kuntoon ennen siirtymäajan loppumista.

KeyConin Mirva Viljakaisen mukaan yhtiön kannattaa miettiä panostaako yhtiö turvasuojaustehtäviin itse vai ostaako sen palveluna ulkoiselta palveluntarjoajalta.

Jos yhtiö päättää ostaa palvelun, ainakin seuraavat seikat olisi Viljakaisen mukaan hyvä huomioida: määrittele mitä palvelua tarvitset ja kilpailuta toimijat; sisällytä laadulliset kriteerit, ei vain hinta; varmista, että toimija täyttää lakisääteiset velvoitteet: luo hyvä kumppanuussuhde, kehitä ja vaadi kumppaniasikin kehittymään; auditoi ja varmista laatu säännöllisesti.

Viljakainen painottaa, että uudistus parantaa ennen kaikkea asumisturvallisuutta, sillä ensisijainen tarve luvanvaraisuudelle on ollut, että yrityksissä työskentelevät henkilöt voidaan osoittaa luotettaviksi ja sellaisia turvallisuusalan tehtäviä, joissa hankittua tietoa ja taitoa voi käyttää rikollisessa mielessä hyödykseen, voidaan valvoa.

Lisää tietoa:

www.finlex.fi:

  • Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista ja lakia koskeva hallituksen esitys 22/2014
  • Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista
  • Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta
  • Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta

www.poliisi.fi

  • Vastaavan hoitajan koulutusta tarjoavat eri oppilaitokset

Käytännössä turvasuojaustehtävät tarkoittavat esimerkiksi seuraavia, taloyhtiöissäkin arkipäiväisiä toimenpiteitä:

  • lukkojen asentaminen
  • lukkojen sarjoittaminen (vaihdetaan avainpesä, jotta vanha avain ei sovi enää)
  • kulunhallinta- ja valvontajärjestelmien pääkäyttö (tehdään järjestelmää muuttavia tehtäviä kuten kulkualuemuutoksia)
  • lukkorungon vaihtaminen, esim. lukkorunko on rikki tai toiminnoilta halutaan jotain uutta.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

etäyhteys yhtiökokouksessa

9.11.2022

Etäyhteys on oltava yhtiökokouksessakin

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yli 30 huoneiston taloyhtiöiden on tarjottava etäyhteys yhtiökokouksessa. Kokous voidaan pitää myös kokonaan etänä, jos yhtiöjärjestys sen sallii. Etäosallistuminen voi tuoda yhtiökokouksiin jopa lisäaktiivisuutta.

huomio vintille

28.11.2022

Paloturvallisuudessa huomio vintille

Rakennuksen päästä päähän ulottuva ullakkotila on vanhojen rivitalojen tyypillinen paloturvallisuusongelma. Huoneistossa syttyneen tulipalon savut nousevat ullakolle ja sytyttävät sen ja koko rakennuksen. Ullakkopalojen riskiä voi pienentää estämällä huoneistopaloja.

hulevesiä

23.3.2023

Suomen Kiinteistölehti seuraa maaliskuussa hulevesiä

Maaliskuun Suomen Kiinteistölehdessä seurataan kaupunkitulvien torjumista ja uusitaan salaojia. Kysyimme eduskuntapuolueilta, mitä ne aikovat tehdä taloyhtiöille tärkeiden asioiden eteen tulevalla vaalikaudella. Lehdessä saadaan myös vinkkejä riitaisasta yhtiökokouksesta selviytymiseen.

22.11.2022

Taloyhtiöiden hallitukset: Väestönsuojat hyvässä kunnossa

Turvallisuusasiat ovat nostaneet merkitystään taloyhtiöiden toiminnassa viime vuosina. Tuoreen kyselyn mukaan taloyhtiöiden väestönsuojista enemmistö on joko varsin tai erittäin hyvässä kunnossa.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti