Tilaisuus voi tehdä varkaan – valppaana hallituksessa

Hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on valita taloyhtiölle ammattitaitoinen isännöitsijä. Ideaalitapauksessa hallituksen ja isännöinnin yhteistyö on saumatonta ja kumpikin hoitaa omat tonttinsa huolellisesti.

Hallitustyöskentely nojautuu usein vahvasti isännöinnin varaan. Luottamus on hyvän yhteistyön ydin, mutta passiiviseksi ei kannata ryhtyä. Hallituksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös isännöitsijän valvonta. Tehtävä kannattaa ottaa tosissaan, laiminlyönti on nimittäin johtanut jopa hallituksen jäsenten henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen.

Valitse isännöinti huolella

Luotettavan isännöinnin hankkiminen on jokaisen taloyhtiön etu. Isännöitsijän valintaan kannattaa nähdä vaivaa. Tarjouspyynnöt kannattaa toimittaa sellaisille isännöintiyrityksille, joiden tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on asianmukaisesti täytetty. Tilanteen voi varmistaa esimerkiksi zeckit-palvelusta (www.zeckit.com). Tarjoajilta kannattaa pyytää myös referenssejä ja myös keskustella referenssin antaneiden tahojen kanssa siitä, miten sopimussuhde on sujunut. Kannattaa varmistua myös siitä, että isännöintiyrityksellä on voimassa riittävä vastuuvakuutus.

Valvo isännöitsijää aktiivisesti

Hallituksen on tärkeä perehtyä isännöintisopimuksen sisältöön sen selvittämiseksi, millaista palvelua isännöintiyritykseltä on hankittu. Tehtävien täyttöä sovitulla tavalla kannattaa tarkkailla, ja jos poikkeamia ilmenee, ryhtyä sopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin.

Hallitus voi täyttää valvontavelvoitteitaan monin eri keinoin. Hallituksen kannattaa huolehtia mm. seuraavista toimista:

Varmistakaa, että yhtiön johdon tiedot ovat kaupparekisterissä ajan tasalla. Tiedon voi tarkistaa kaupparekisteriotteesta.
Käykää läpi merkittävimmät palvelu-, urakka- ja muut sopimukset.
Seuratkaa yhtiön tilitapahtumia säännöllisesti hallituksen kokouksissa.
Käykää pistokoeluontoisesti läpi yhtiön laskut ja verratkaa tilitapahtumiin.
Varmistakaa kiinteistön täysarvovakuutuksen voimassaolo.
Käykää läpi hankintojen kilpailutuksen periaatteet sekä hankintaketjut, edellyttäkää tilaajavelvoitteiden täyttämistä kaikilta palveluntuottajilta.
Urakoissa tarkkailkaa rakentamisen tiedonantovelvoitteiden täyttämistä.
Puutu tarvittaessa

Mikäli yhtiössä paljastuu väärinkäytösepäily, hallituksen kannattaa ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin. Hallituksen kannattaa huolehtia mm. seuraavista toimista:

Ottakaa yhteyttä välittömästi isännöintiyritykseen puhelimitse.
Toimittakaa alustava kirjallinen reklamaatio isännöintiyritykselle.
Selvittäkää tilanne, käyttäkää tarvittaessa asiantuntija-apua.
Rajoittakaa tilinkäyttöoikeuksia.
Päättäkää isännöintisopimus (purku / irtisanominen) tarvittaessa.
Käynnistäkää uuden isännöinnin kilpailutus.
Vastuuvapauden epääminen isännöinniltä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

sauna kerrostaloasunto

5.7.2023

Näin voit tehdä saunan kerrostaloasuntoon

Vanhaan kerrostaloasuntoonkin on mahdollista rakentaa sauna. Remonttiin ei pidä ryhtyä omin päin, vaan urakkaan palkataan ammattilaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan muutostyö turvallisesti. Myös lupien täytyy olla kunnossa ennen urakkaan ryhtymistä.

esteettömyyskartoitus

4.1.2023

Esteettömyyskartoitus osaksi remonttia

Lainsäädäntö edellyttää esteettömyyden huomioimista linjasaneerauksen ja muiden isojen remonttien yhteydessä. Asiantuntija auttaa kartoittamaan, mitä remontissa pitäisi huomioida.

huoneistotietojärjestelmään

3.3.2023

Vauhtia huoneistotietojärjestelmään siirtymiseen

Taloyhtiöiden tietojärjestelmäongelmat ovat hidastaneet osakeluetteloiden siirtoa huoneistotietorekisteriin. Vasta pieni osa taloyhtiöistä on tehnyt siirron. Ennen vuotta 2019 valmistuneiden asunto-osakeyhtiöiden tiedot täytyy siirtää järjestelmään tämän vuoden loppuun mennessä.

onnistuneen salaojaurakan

31.3.2023

Hyvät pohjatiedot takaavat onnistuneen salaojaurakan

As Oy Louhenkallio Espoon Pohjois-Tapiolassa toteutti salaojien perusparannuksen syksyllä 2022. Hyvät pohjatiedot ja huolellinen suunnittelu olivat ratkaisevia hankkeen onnistumisen kannalta. Salaojaremontti saatiin valmiiksi saman vuoden jouluksi.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti