Asbestilainsäädäntöuudistus

Asbestiin liittyvä uudistunut lainsäädäntö on astunut voimaan vuoden 2016 alusta. Aikaisempi asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvattiin uudella lailla (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Tausta lainsäädännölle on EU:n direktiivissä, sekä kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksessa. Lain tarkoituksena on turvata niin asukkaiden kuin asbestin parissa työskentelevien turvallisuutta entistä paremmin.

Suomessa asbestin runsas käyttö alkoi 1930-luvulla. Käyttö alkoi kuitenkin vähentyä 1970-luvun lopulla terveyshaittojen ilmaantuessa ja loppui vähitellen 1980-luvulla. Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto 1994 alusta. Asbestia käytettiin muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä ja ovissa.

Taloyhtiön sekä osakkaan kannalta tärkeimmät lainsäädäntömuutokset muodostuvat pakollisesta asbestikartoituksesta, purkutyöntekijän pätevyysvaatimuksesta sekä pakollisesta ilmannäytteenottamisesta.

Asbestilainsäädäntöuudistus

Asbestilainsäädäntöuudistus

Asbestikartoitus

Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa pitää varmistua, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Lue lisää
Asbestilainsäädäntöuudistus

Pätevyysvaatimus

Asbestipurkutyötä saa tehdä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen luvan (asbestipurkutyölupa).

Lue lisää
Asbestilainsäädäntöuudistus

Ilmannäytteenottaminen

Kun asbestia on havaittu kartoituksessa on altistumisalueen puhtaus varmistettava, ennen kuin tila luovutetaan tilaajalle/seuraavalle urakoitsijalle.

Lue lisää
Asbestilainsäädäntöuudistus

Käytännön vaikutuksia taloyhtiön hankkeessa

Mikäli taloyhtiön hankkeeseen voi sisältyä asbestipurkutöitä, teetetään asbestikartoitus.

Lue lisää
Asbestilainsäädäntöuudistus

Käytännön vaikutuksia osakkaan hankkeessa

1. Osakkaan on huolehdittava siitä, että mikäli hankkeeseen voi sisältyä asbestipurkutöitä eikä taloyhtiö ole kartoittanut

Lue lisää
Asbestilainsäädäntöuudistus

Asbestin kartoitusvelvollisuus osakkaan huoneistoremontissa

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, jotka saattavat aiheuttaa syöpää. Materiaaleihin sitoutuneena asbestista ei ole vaaraa, mutta

Lue lisää

Sivu 1 / 1

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti