Taloyhtiöille uusia keinoja puuttua tupakoinnin asumishaittoihin

Tupakointi ja sen rajoittamisen keinot taloyhtiössä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan paljon keskustelua herättävä aihe. Taloyhtiön yleisissä tiloissa ja yleisillä alueilla tupakoinnin rajoittaminen on ollut mahdollista jo nykylainsäädännön nojalla. Uuden tupakkalain myötä taloyhtiön käyttöön tulee uusia keinoja rajoittaa tupakoinnin aiheuttamia terveys- ja hajuhaittoja myös yksinomaan asukashallinnassa olevilla alueilla ja tiloissa.

Tupakointikiellot voimassa olevassa laissa

Tupakointi on nykylain nojalla suoraan, ilman erillistä taloyhtiön päätöstäkin kielletty taloyhtiön (tai muun asumisyhteisön) yhteisissä ja yleisissä tiloissa. Taloyhtiön on myös mahdollista kieltää tupakointi yhtiön yhteisillä parvekkeilla, yhteisellä ulkoalueella ilmanottoaukkojen läheisyydessä ja lasten leikkialueella. Tällaisissa tapauksissa kiellosta päättää yhtiökokouksen enemmistö.

Tällä hetkellä tupakoinnin kieltäminen osakashallinnassa olevissa tiloissa, kuten asunnoissa, parvekkeilla ja osakashallinnassa olevilla pihoilla on mahdollista vain yhtiöjärjestysmääräyksellä, eli yksimielisellä yhtiökokouspäätöksellä, johon on saatu kaikkien osakkeenomistajien suostumus. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten sitä, että tupakointi voidaan kieltää vain yhtiötä perustettaessa. Tupakointia ei siis voi asukashallinnassa olevissa tiloissa kieltää yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä.

Vuokra-asunnoissa tupakointi voidaan kieltää vuokrasopimuksessa ja useimmiten näin tehdäänkin.

Terveysviranomaisilla on periaatteessa mahdollisuus velvoittaa siihen asunnon kunnossapidosta vastaava taho korjaamaan tilanne, jossa asunnossa esiintyy terveyshaitan riskiä aiheuttavaa savua. Määräyksen tulee perustua asunnontarkastuksessa tehtyihin luotettaviin mittauksiin ja havaintoihin. Tällaisia kieltoja ei asuinhuoneistojen osalta ole menestyksellisesti annettu.

Tupakoinnin kieltäminen taloyhtiössä uuden tupakkalain voimaan tullessa

Uusi, EU:n tupakkatuotedirektiivin toimeenpaneva tupakkalaki oli saatettava voimaan 20.5.2016 mennessä, mutta laki on tätä kirjoitettaessa vielä eduskuntakäsittelyssä. Lakiin on otettu direktiivin tupakkatuotteita ja niiden markkinointia koskevien määräysten lisäksi uusia mahdollisuuksia kieltää tupakointi kunnalta haettavalla päätöksellä myös taloyhtiön asukashallinnassa olevissa tiloissa. Uusi laki tullee voimaan heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja tasavallan presidentti vahvistanut.

Tupakoinnin rajoittaminen osakashallinnassa olevissa tiloissa

Uuteen tupakkalakiin sisältyvät voimassa olevan lain mahdollisuudet rajoittaa tupakointia taloyhtiön yleisissä ja yhteisissä tiloissa ja alueilla. Sen lisäksi lakiin on otettu tupakoinnin haittojen rajoittamiseksi merkittävä uusi säännös, jonka mukaan taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikieltoa huoneistoon kuuluvilla parvekkeilla, huoneistojen käytössä olevilla ulkoalueilla ja poikkeuksellisesti myös sisätiloissa, jos tilasta voi sen rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua tupakansavua toiseen asuntoon, siihen kuuluvalle parvekkeelle tai ulkotilan oleskelualueille.

Tupakoinnin rajoittaminen asunnon sisätiloissa

Asunnon sisätiloihin tupakointikielto voidaan määrätä vain erityisten olosuhteiden vallitessa. Jos savun kulkeutumista ei voida kohtuudella ehkäistä talon rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella, voidaan kielto määrätä myös asuinhuoneiston sisätiloihin. Yhtiön tulee myös selvittää, voiko savun kulkeutumista ehkäistä muin toimenpitein, kuten ilmastointia säätämällä. Taloyhtiön on kiellon hakemisen tapauksissa varattava asunnon haltijalle tilaisuus tulla kuulluksi sekä tilaisuus ehkäistä savun kulkeutuminen naapurihuoneistoihin omilla toimenpiteillään. Tupakointikiellon edellytyksenä on myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaan se, että savu kulkeutuu naapurihuoneistoihin muuten kuin poikkeuksellisesti.

Kiellon hakeminen

Tupakointikiellon hakijana on aina taloyhtiö (tai muu asumisyhteisö). Käytännössä kieltoa esittää hallitus ja yhtiökokous päättää asiasta enemmistöllä. Yksittäisellä osakkaalla on mahdollisuus saada tupakointikieltoa koskeva päätösehdotuksensa yhtiökokouksen päätettäväksi samoin edellytyksin kuin muutkin yhtiökokousasiat, eli vaatimalla hallitusta liittämään kieltoa koskeva päätösehdotus yhtiökokouskutsuun. Kymmenesosaa yhtiön osakkeista omistavat osakkaat voivat niin ikään vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle kiellon käsittelemiseksi.

Yhdenvertaisuus

Taloyhtiön käsitellessä tupakointikieltoa on muistettava osakkaiden yhdenvertaisuus: kieltoa ei voi hakea vain tiettyjen osakkeenomistajien hallitsemiin tiloihin, mikäli olosuhteet savun kulkeutumisen suhteen ovat samat.

Seuraamukset ja kiellon peruminen

Tupakointikieltoa koskeva kunnan päätökseen voidaan liittää uhkasakon uhka. Mikäli muuttuneet olosuhteet tekevät tupakointikiellon tarpeettomaksi, voidaan se peruuttaa taloyhtiön hakemuksesta. Hallituksen esitystä tupakkalaiksi on kiellon perumisen osalta eduskunnassa täydennetty myös siten, että kiellon perumista voi hakea olosuhteiden muuttumisen johdosta myös yksittäinen osakas, mikäli taloyhtiö ei tee hakemusta kiellon perumiseksi.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

28.4.2017

Tupakointi

Tupakointi ja sen rajoittaminen herättävät keskustelua taloyhtiöissä. Yhtäältä on kyse jokaisen oikeudesta savuttomaan asumiseen ja elämään. Toisaalta tupakointi nähdään henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan liittyvänä asiana, jonka rajoittaminen koetaan perusoikeuteen puuttumisena.

28.5.2015

Onko tupakansavuun liittyvä lainsäädäntö muuttunut?

Taloyhtiöissä on monenlaisia ilonaiheita. Toisaalla ollaan tyytyväisiä, kun on saatu nopea laajakaistayhteys tai yhtiöjärjestys on saatu uusittua. Jossakin huokaistaan helpotuksesta, kun putkiremontti on takana ja normaali arki vihdoin palaa.

3.8.2021

Kesäkuussa nostettiin runsaasti mökkilainoja

Uusia vapaa-ajanasuntolainoja eli mökkilainoja suomalaiset kotitaloudet nostivat 151 miljoonan euron edestä kesäkuussa 2021. Enemmän uusia mökkilainoja on nostettu vain kerran, ja se tapahtui kesäkuussa 2020. Tuolloin uusia lainanostoja tehtiin 1,9 prosenttia enemmän kuin tämän vuoden kesäkuussa.

Lyhytaikainen vuokraustoiminta

18.5.2022

Voiko lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan puuttua taloyhtiössä?

Lyhytaikainen vuokraustoiminta, esimerkiksi AirBnB, jakaa mielipiteitä taloyhtiöissä. Toimintaan koetaan liittyvän monia haasteita ja taloyhtiöiden hallituksen ja isännöitsijän halutaan puuttuvan asiaan. Heihin kohdistuu painetta myös toisesta suunnasta, viranomaisilta.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti