Taloyhtiöiden hallitukset vastaavat satojen miljoonien sopimuksista

Taloyhtiön menot perustuvat julkisen vallan vero- ja taksapäätösten lisäksi niiden itsensä tekemiin sopimuksiin, joiden arvo on useita satoja miljoonia euroja vuodessa. Kevään yhtiökokouksissa valittujen hallitusten nyt käynnistäessä toimintaansa niiden on hyvä hetki tarkastella taloyhtiön palvelusopimuksia sekä tarvittaessa päivittää niitä vastaamaan taloyhtiön nykyisiä tarpeita.

Hallitus vastaa taloyhtiön isännöinti-, huolto- ja siivoussopimusten sekä muiden palvelusopimusten laadinnasta, ajantasaisuudesta sekä noudattamisesta. Sopimusten sisältöä, kattavuutta ja hintatasoa on syytä arvioida vuosittain hallituksen toimikauden alussa. Tällöin hallituksen jäsenillä on tieto mistä on sovittu ja millaista palvelua taloyhtiölle on ostettu. Jos tietoa ei ole, hallitus ei pysty arvioimaan saako se sovitun palvelun.

– Taloyhtiön palvelutarpeet muuttuvat ajan kuluessa. Siksi on tärkeää, että hallitukset arvioivat riittävän usein sopimusten sisältöä, laajuutta sekä yleensäkin sopimuksen tai palvelun tarpeellisuutta. Kun palvelusopimuksen sisältö on kohdallaan ja sopimuksen ajantasaisuudesta pidetään huolta, voi taloyhtiö toimia luotettavaksi havaitun kumppanin kanssa vuosikymmeniä yhteistyössä. Tärkeää on tehdä sopimusarviointi asianmukaisesti ja keskustella sopimuskumppanin kanssa sopimuksen päivitystarpeista. Sopimusten arviointi tai päivittäminen ei tarkoita sopimuskumppanin vaihtoa, toteaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Isännöintiyhteisö voidaan valita isännöitsijäksi

Lisäksi mm. lainsäädäntömuutokset voivat antaa aihetta arvioida sopimusten päivitystarvetta. Esimerkiksi elokuussa 2014 voimaan astunut valtionneuvoston asetus mahdollistaa, että isännöintiyhteisö voidaan valita sekä rekisteröidä isännöitsijäksi. Harva taloyhtiö on kuitenkaan valinnut isännöintiyritystä isännöitsijäksi asetuksen tarkoittamalla tavalla.

– Kenties tähän on syynä se, että hallituksen on vaikea hahmottaa asetuksen tuoman mahdollisuuden hyödyt ja haitat, pohtii Pynnönen. Hän korostaa, että taloyhtiöissä hallitusten tulee ehdottomasti perehtyä mahdollisuuteen valita isännöintiyhteisö isännöitsijäksi sekä arvioida valinnan vaikutukset yhtiölle, osakkaille ja asukkaille.

Palvelusopimukset vaikuttavat kansantalouteen ja yksityiseen kukkaroon

Taloyhtiöt ostavat erilaisia palveluita vuosittain runsaalla miljardilla eurolla. Rahat näiden palvelujen ostoon taloyhtiöt saavat pääosin vastikemaksuina osakkailtaan.

– Taloyhtiön palvelusopimukset vaikuttavat osaltaan yhtiövastikkeeseen ja asumiskustannuksiin, muistuttaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Asunto-osakeyhtiöiden sopimuspohjaisia hankintoja vuonna 2014, milj. €/vuosi

 • 440 käyttö ja huolto
 • 400 isännöinti
 • 175 jätehuolto
 • 140 vahinkovakuutukset
 • 85 siivous
 • 75 ulkoalueiden hoito

Lähde: Tilastokeskuksen tilastojen perusteella arvioinut Kiinteistöliitto.

Vinkkejä taloyhtiöiden hallituksille palvelusopimusten arviointiin

 • Tutustu olennaisimpiin taloyhtiön sopimuksiin yhdessä isännöitsijän kanssa
 • Käy läpi mitä tehtäviä isännöintisopimus sisältää ja voidaanko jotain karsia tai pitääkö jotain lisätä
 • Pohdi mahdollisuutta nimetä isännöintiyritys isännöitsijäksi
 • Käy läpi mitä tehtäviä kiinteistönhuoltosopimus sisältää ja pitäisikö jotain karsia tai lisätä
 • Käy läpi siivoussopimuksen sisältö ja sen mahdolliset muutostarpeet
 • Muista, että sopimuksen päivittäminen tapahtuu neuvottelemalla sopimuskumppanin kanssa

Tarvittaessa kilpailuta ja huomioi palvelutuottajaa valittaessa hinnan lisäksi palvelun laatu

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.11.2022

Taloyhtiöiden hallitukset: Väestönsuojat hyvässä kunnossa

Turvallisuusasiat ovat nostaneet merkitystään taloyhtiöiden toiminnassa viime vuosina. Tuoreen kyselyn mukaan taloyhtiöiden väestönsuojista enemmistö on joko varsin tai erittäin hyvässä kunnossa.

isännöinti keskittyy

22.9.2022

Isännöinti keskittyy – etu vai haitta?

Isännöinti on Suomessa perinteisesti ollut hyvin pirstaloitunutta ja isännöintiyritykset pieniä. Viime vuosina alalla on tapahtunut selkeää keskittymistä, kun isoimmat yritykset hakevat kasvua yritysostoin. Siksi taloyhtiön kannattaa olla tarkkana isännöitsijän vaihtuessa.

5.4.2022

Taloyhtiön hallitusjäsenillä keskimäärin 11 vuoden hallituskokemus

Taloyhtiön hallituksen jäsenet käyttävät Kiinteistöliiton tekemän kyselyn perusteella hallitustyöskentelyyn keskimäärin miltei neljä tuntia kuukaudessa. Puheenjohtajilla aikaa kuluu runsaat neljä tuntia ja muilla hallitusten jäsenillä keskimäärin kolme tuntia kuukaudessa. Tavallisin kokoontumistahti tavanomaisena vuonna ilman suuria hankkeita on kolmesta neljään kertaa vuodessa.

20.4.2022

Taloyhtiön hallitustyöskentelystä maksetut palkkiot ovat maltillisia – tyydyttää suurinta osaa

Kokouskohtainen palkkio on yleisin vaihtoehto hallitustyöskentelykorvaukseksi taloyhtiöissä, selviää Kiinteistöliiton jäsenkyselystä. Hallituksen puheenjohtaja saa keskimäärin sadan euron korvauksen jokaisesta kokouksesta. Toiseksi yleisin vaihtoehto, vuosipalkkio, on mediaaniltaan 370 euroa.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti