Taloyhtiö, tunne väestönsuojasi

Viime aikojen tapahtumat Ukrainassa ovat saaneet monet osakkaat ja asukkaat pohtimaan oman taloyhtiön väestönsuojaan liittyviä kysymyksiä. Yhtiön hallituksen on syytä tuntea ja tarvittaessa selvittää eri väestönsuojavelvoitteet ja tiedottaa niistä asukkaille tarpeellisessa laajuudessa.

Väestönsuojan rakentamisvelvoite määräytyy rakennuslupaa haettaessa kulloisenkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Nykyisin vähintään 1 200 neliömetrin uudiskohteisiin on rakennettava väestönsuoja. Useimmissa 1950-luvun lopun jälkeen rakennetuissa kerrostaloissa on väestönsuoja. Taloyhtiöllä voi olla myös oikeus rasitteeseen perustuen käyttää naapurikiinteistön väestönsuojaa.

Kunnossapito

Väestönsuojan ja sen varusteiden kunnossapidosta vastaa taloyhtiö väestönsuojan omistajana. Näin ollen hallituksen on tiedettävä, onko suoja kunnossa ja tarvittaessa tulee tilata suojan tarkastus asiantuntijalta.

On suositeltavaa koekäyttää väestönsuojan ilmanvaihtolaitteisto, avata ja sulkea ylipaine- ja padotusventtiilit, tarkastaa tiivisteiden kunto sekä tarkastaa väestönsuojelumateriaali vuosittain. Väestönsuojan tiiveyskoe tulee tehdä vähintään 10 vuoden välein.

Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle. Lisäksi väestönsuojan laitteiden ja varusteiden toimintakunnosta on huolehdittava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Käyttöönotto

Taloyhtiöiden väestönsuojat ovat rauhan aikaan usein varastokäytössä. Pelastuslaki edellyttää, että väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.

Kun viranomaiset määräävät, että väestönsuojat on otettava käyttöön, käyttäjät tyhjentävät suojan ja valmistelevat suojan käyttökuntoon. Väestönsuojan käyttöönotosta on suositeltavaa tehdä suunnitelma, joka liitetään kiinteistön pelastussuunnitelmaan.

Väestönsuojan hoitaja

Laki ei nimenomaisesti velvoita erillisen väestönsuojan hoitajan nimeämiseen. On kuitenkin suositeltavaa, että väestönsuoja-asioista huolehtiminen on selvästi vastuutettu. Väestönsuojan hoitajan tulisi olla kyseisen kiinteistön asukas, koska suojautumistilanteessa hän toimii kyseisen suojan sisällä. Esimerkiksi kiinteistöhuollon henkilökunta ei pysty auttamaan mahdollisissa suojautumistilanteissa.

Väestönsuojan hoitaja ja hänen varahenkilönsä voidaan valita yhtiökokouksessa. Valittavien henkilöiden on suositeltavaa osallistua väestönsuojan hoitajille tarkoitetulle kurssille.

Tiedottaminen

Turvallisuuskysymysten mietityttäessä on tärkeää, että asukkaiden tiedontarpeeseen vastataan taloyhtiön turvallisuusasioista tiedottamalla. Hallitus voi myös esimerkiksi harkita oman taloyhtiön turvallisuusasioiden läpikäyntiä seuraavassa yhtiökokouksessa.

Artikkeli on julkaistu Suomen Kiinteistölehden numerossa 4/2022.

Sanni Nuutinen

Kirjoittaja on lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa ry:ssä.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.1.2018

Kiinteistölehden lakipähkinät 2017

Kiinteistölehden lakipähkinät on koonti vuonna 2017 Suomen Kiinteistölehdessä julkaistuista lakipähkinöistä. Kysymyksiin vastaavat Suomen Kiinteistöliiton, Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat. Kuka maksaa hissin?

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

2.11.2015

Taloyhtiön osakkaat eivät aina tunne oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan

Yli 2 miljoona suomalaisista asuu asunto-osakeyhtiössä. Osalle taloyhtiön toiminta on tuttua, mutta joillekin yhtiön toimintatavat ovat täyttä hepreaa. Uutuusopas Sata ja yksi kysymystä taloyhtiöstä auttaa vähentämään osakkaiden epätietoisuutta ja murtamaan vääriä käsityksiä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

23.5.2017

Taloyhtiön hallitus ja tehtävät

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista.