Taloyhtiö, tunne väestönsuojasi

Viime aikojen tapahtumat Ukrainassa ovat saaneet monet osakkaat ja asukkaat pohtimaan oman taloyhtiön väestönsuojaan liittyviä kysymyksiä. Yhtiön hallituksen on syytä tuntea ja tarvittaessa selvittää eri väestönsuojavelvoitteet ja tiedottaa niistä asukkaille tarpeellisessa laajuudessa.

Väestönsuojan rakentamisvelvoite määräytyy rakennuslupaa haettaessa kulloisenkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Nykyisin vähintään 1 200 neliömetrin uudiskohteisiin on rakennettava väestönsuoja. Useimmissa 1950-luvun lopun jälkeen rakennetuissa kerrostaloissa on väestönsuoja. Taloyhtiöllä voi olla myös oikeus rasitteeseen perustuen käyttää naapurikiinteistön väestönsuojaa.

Kunnossapito

Väestönsuojan ja sen varusteiden kunnossapidosta vastaa taloyhtiö väestönsuojan omistajana. Näin ollen hallituksen on tiedettävä, onko suoja kunnossa ja tarvittaessa tulee tilata suojan tarkastus asiantuntijalta.

On suositeltavaa koekäyttää väestönsuojan ilmanvaihtolaitteisto, avata ja sulkea ylipaine- ja padotusventtiilit, tarkastaa tiivisteiden kunto sekä tarkastaa väestönsuojelumateriaali vuosittain. Väestönsuojan tiiveyskoe tulee tehdä vähintään 10 vuoden välein.

Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle. Lisäksi väestönsuojan laitteiden ja varusteiden toimintakunnosta on huolehdittava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Käyttöönotto

Taloyhtiöiden väestönsuojat ovat rauhan aikaan usein varastokäytössä. Pelastuslaki edellyttää, että väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.

Kun viranomaiset määräävät, että väestönsuojat on otettava käyttöön, käyttäjät tyhjentävät suojan ja valmistelevat suojan käyttökuntoon. Väestönsuojan käyttöönotosta on suositeltavaa tehdä suunnitelma, joka liitetään kiinteistön pelastussuunnitelmaan.

Väestönsuojan hoitaja

Laki ei nimenomaisesti velvoita erillisen väestönsuojan hoitajan nimeämiseen. On kuitenkin suositeltavaa, että väestönsuoja-asioista huolehtiminen on selvästi vastuutettu. Väestönsuojan hoitajan tulisi olla kyseisen kiinteistön asukas, koska suojautumistilanteessa hän toimii kyseisen suojan sisällä. Esimerkiksi kiinteistöhuollon henkilökunta ei pysty auttamaan mahdollisissa suojautumistilanteissa.

Väestönsuojan hoitaja ja hänen varahenkilönsä voidaan valita yhtiökokouksessa. Valittavien henkilöiden on suositeltavaa osallistua väestönsuojan hoitajille tarkoitetulle kurssille.

Tiedottaminen

Turvallisuuskysymysten mietityttäessä on tärkeää, että asukkaiden tiedontarpeeseen vastataan taloyhtiön turvallisuusasioista tiedottamalla. Hallitus voi myös esimerkiksi harkita oman taloyhtiön turvallisuusasioiden läpikäyntiä seuraavassa yhtiökokouksessa.

Artikkeli on julkaistu Suomen Kiinteistölehden numerossa 4/2022.

Sanni Nuutinen

Kirjoittaja on lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa ry:ssä.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

jätekeräys

19.5.2023

Jätekeräys kuntoon pienellä pihalla

As Oy Porvoon Rauhankatu 39 uusi jäteastiansa kolme vuotta sitten. Vanha jätepiste sijaitsi talon seinustalla ja oli siten paloturvallisuusriski. Jätelain muutokset voivat tuottaa vaikeuksia erityisesti pienille taloyhtiöille, mutta ratkaisuja löytyy.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.

riski

28.4.2023

Osakasrakenne voi olla taloyhtiölle riski

Taloyhtiöiden mahdollisuudet saada lainaa ovat heikentyneet, kun pankit kiristävät kriteerejään. Erityisen synkältä tilanne näyttää yhtiöissä, joiden asukkaista valtaosa on eläkeläisiä. Myös tyhjillään olevat asunnot muodostavat yhtiölle riskin.

konkurssi

12.10.2023

Taloyhtiön konkurssin voi usein välttää

Taloyhtiötä voi uhata konkurssi, jos sillä on paljon korjausvelkaa. Kaikilla taloyhtiöillä ei ole varaa edes konkurssiin, sillä konkurssimenettely maksaa tuhansia euroja. Konkurssin voi kuitenkin välttää, kun korjaukset toteutetaan ajoissa.