Suomessa opittavaa Itävallan asuntorakentamisesta

Asuntorakentaminen on Itävallassa huomattavasti edullisempaa kuin Suomessa, käy ilmi tuoreesta asuinrakentamisen käytäntöjä ja kustannuksia vertailleesta selvityksestä. Maiden väliset kustannuserot johtuvat vertailussa useista eri tekijöistä, kuten rakennusmateriaalien hinnasta, säädöksistä sekä rakentamisen prosesseista ja kulttuurista. Nämä yhdessä selittävät Itävallan edullisemmat rakentamiskustannukset.

Itävalta valittiin mukaan selvitykseen, koska aikaisemmat kansainväliset vertailut, esimerkiksi Eurostatin tilastot, ovat osoittaneet rakentamiskustannukset Itävallassa edullisemmiksi kuin Suomessa. Vertailtujen itävaltalaiskohteiden rakentamiskustannukset ovat jopa useita kymmeniä prosentteja alempia kuin jos ne toteutettaisiin pääkaupunkiseudulla. Laskelmissa verrattiin itävaltaisia Grazissa toteutuneita kustannuksia ja suomalaisilla vaatimuksilla päivitettyä arviota niistä, jos kohteet olisi rakennettu pääkaupunkiseudulle.

Tehokas prosessi laskee kustannuksia

Itävallassa maankäyttöä ja kaavoitusta tehdään hankekohtaisesti neuvotellen, muun muassa Wohnbautisch-menettelyllä, jossa arvioidaan esimerkiksi suunnitelmien soveltuvuus kaupunkirakenteeseen ja kohteen suunnitteluratkaisut. Osavaltiohallinnon nimittämä toimikunta arvioi hankkeet ja tekee niihin tarvittaessa muutosehdotuksia, joista neuvotellaan rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa. Toimintamalli jättää rakennuttajille ja suunnittelijoille enemmän liikkumavaraa kuin suomalainen toimintatapa, jossa kaava useimmiten määrittää yksityiskohdat hyvin tarkasti. Tämä yhdessä väljempien normien kanssa johtaa selvityksen mukaan kustannustehokkaampiin toteutuksiin.

Suunnitteluprosessin suurin ero on se, että Itävallassa arkkitehtisuunnittelija hoitaa suurelta osin myös ne tehtävät, joista Suomessa vastaa rakennuttaja. Itävallassa rakennustyömailla on yksi päävalvoja, jota tukevat taloteknisten ja sähkötöiden valvoja sekä turvallisuuskoordinaattori. Lisäksi suunnittelijoilla on voimakkaampi valvontarooli kuin Suomessa. Suunnittelijoiden palkkiot perustuvat Itävallassa rakennuskustannuksiin ja hankkeen osatehtävistä maksettaviin taksapalkkoihin, kun taas Suomessa tehtäväluetteloihin pohjautuvat tarjouspyynnöt ohjaavat siihen, että käytössä on kokonaishinnoittelu.

Urakkavaiheessa hanke pilkotaan Itävallassa pienempiin osiin, ja rakennuttaja solmii sopimukset suoraan erikoistuneiden urakoitsijoiden kanssa. Heillä kaikilla on sopimuksellisin keinoin varmistettu velvollisuus ja intressi sovittaa työsuorituksensa yhteen muiden osapuolten kanssa ennen töiden aloittamista. Itävallassa määräluettelon tekee rakennuttaja ja se on osa sähköistä suunnitteluaineistoa, mikä pienentää tarjouksiin sisällytettävää riskivarausta.

Suunnittelu- ja rakenneratkaisut näkyvät hinnassa

Vertailu osoitti, ettei maiden välisessä palkkatasossa tai arvonlisäverotuksessa ole juurikaan eroja. Eniten kustannuksia nostavat Suomessa käyttö- ja yhteiskustannukset, jotka muodostuvat muun muassa työmaapalveluista ja -kalustosta. Myös rakenneratkaisujen hintaerot, jotka aiheutuvat esimerkiksi perustusten ja runkorakenteiden toteutuksesta, selittävät eroa. Suuri rooli on lisäksi yhteistiloilla, joita Itävallassa rakennetaan vähemmän kuin Suomessa. Itävallassa esimerkiksi autohallien mitoitus on Suomea tiukempi, eikä saunoja, IV-konehuoneita tai väestösuojia rakenneta. Itävallassa puolestaan kuivaustiloihin, porrashuoneisiin ja varastoihin käytetään Suomea enemmän neliöitä.

Yksityiskohtainen sääntely lisää kustannuksia

”Tutut oletukset asuntojen hintatasoon vaikuttavista tekijöistä eivät tunnu Itävallassa sellaisinaan toteutuvan. Asunnot ovat siellä pääsääntöisesti isompia kuin Suomessa – yhtään yksiötä ei itävaltalaisissa vertailukohteissa ollut.  Asuinkerrostalot ovat myös matalampia kuin Suomessa. Silti asunnot ovat siellä edullisempia”, kertoo projekti-insinööri Marika Latvala RAKLIsta.

Suomen ja Itävallan välinen kustannusvertailu osoitti, että väljemmillä rakennus- ja asemakaavamääräyksillä sekä niiden soveltamisohjeilla syntyy tilaa erilaisille ratkaisuille ja päästään edullisempaan lopputulokseen.

”Tämä osoittaa, että työtä normien purkamiseksi ja joustavampien tulkintojen edistämiseksi pitää jatkaa, ja keskittyä määräyksissä asuinkerrostalojen turvallisuuden ja terveellisyyden takaamiseen”, sanoo RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen.

Kustannusvertailu toteutettiin RAKLI ry:n hankkeena, jonka päätilaajina olivat ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Laskennan suorittivat Haahtela-rakennuttaminen Oy ja CalCon Deutschland GmbH. Vertailua varten Grazista oli käytettävissä kahden kerrostalokohteen eritellyt rakennuskustannukset. Ensimmäisessä vaiheessa laskettiin, mitä kerrostalokohteiden rakentaminen sellaisenaan olisi maksanut Helsinkiin. Toisessa vaiheessa laskettiin, mitä kerrostalokohteiden toteuttaminen pääkaupunkiseudun käytäntöjen ja säädöksien mukaisesti olisi tullut maksamaan.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

salaman sytyttämä tulipalo

15.7.2022

Salaman sytyttämä tulipalo on harvinainen mutta tuhoisa

Suomessa salamoi lähinnä kesäisin ja silloinkin harvoin, mutta Suomessakin syttyy silti joka vuosi salaman aiheuttamia rakennuspaloja. Ne ovat yleensä todella tuhoisia. Viime kesänä salama sytytti savonlinnalaisen kerrostalon palamaan.

isännöinti keskittyy

22.9.2022

Isännöinti keskittyy – etu vai haitta?

Isännöinti on Suomessa perinteisesti ollut hyvin pirstaloitunutta ja isännöintiyritykset pieniä. Viime vuosina alalla on tapahtunut selkeää keskittymistä, kun isoimmat yritykset hakevat kasvua yritysostoin. Siksi taloyhtiön kannattaa olla tarkkana isännöitsijän vaihtuessa.

Taloyhtiöiden hoito- ja korjauskustannukset

27.5.2022

Suunnitelmallisuus pitää kustannukset aisoissa

Taloyhtiöiden hoitokulut ovat tänä vuonna olleet kasvussa, kun esimerkiksi sähkö ja kaukolämpö ovat kallistuneet. Nousua voi kuitenkin hillitä esimerkiksi investoimalla energiatehokkuuteen.

19.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Unelmatyö viemärialan yrityksessä

Kun suomalainen Katja Lindy ylioppilaaksi päästyään hakeutui au-pairiksi Ranskaan, ei hänen mieleensä juolahtanutkaan, että hän tulevaisuudessa markkinoisi suomalaista viemäriosaamista maailmalla ylpeänä ja innoissaan. Työ Picote-yhtiöissä on kuljettanut häntä eri mantereille ja hän on ollut perustamassa yrityksiä Yhdysvaltoihin ja Englantiin, ja syksyllä 2021 oli vuorossa yrityksen perustaminen Itävaltaan. Opiskeluvuosien jälkeen Katja muutti Yhdysvaltoihin ja suoritti ensin […]

Picote

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti