Suomen kiinteistö- ja rakennusala katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen

Kiinteistö- ja rakennusalalla vallitsee hyvä tekemisen ja kehittämisen meininki. Taloudellinen toimintaympäristö luo nyt hyvät edellytykset sekä kiinteistösijoittamiselle että rakentamiselle. Alan yritysten kyky hyödyntää uusia teknologioita on kohentunut ja digitalisaatiossa nähdään uusia mahdollisuuksia. Aulangolle kokoontuneet kiinteistöalan ammattilaiset näkevät markkinatilanteen kaikin puolin positiivisempana kuin vuosi sitten.

Kiinteistökaupankäynnin ja rakentamisen volyymit ovat nousseet viime vuosina. Alan asiantuntijat uskovat kasvun myös jatkuvan: enemmistö Toimialabarometrin vastaajista arvioi, että kiinteistösijoittamisen houkuttelevuus muihin sijoitusmuotoihin säilyy vahvana ja Suomen suhteellinen asema kansainvälisillä sijoitusmarkkinoilla vahvistuu entisestään. Investointien kasvu ja suotuisat rahoitusmarkkinaolosuhteet luovat hyvät edellytykset myös rakentamisen kasvulle.

Taloudellinen toimintaympäristö selkeästi parempi kuin vuosi sitten

Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset näkevät taloudellisen toimintaympäristön nyt selkeästi positiivisempana kuin vuosi sitten. Enemmistö vastaajista uskoo niin BKT:n, viennin, investointien kuin yksityisen kulutuksenkin kasvavan. Tämä luo hyvän pohjan kiinteistösijoitus- ja rakennusalan yleisille liiketoimintaedellytyksille, joiden yli puolet vastaajista arvioi paranevan edelleen lähivuosina.

Asunto- ja hoivakiinteistösijoituksissa paras tulevaisuudennäkymä

Tilakysynnän näkymät ovat vahvimpia vuokra-asunto- sekä hoiva- ja palvelukiinteistömarkkinoilla, joilla tilatarpeen kasvuun uskoo yli 80 prosenttia vastaajista. Vahvan tilakysynnän ansiosta myös kiinteistöjen arvonkehitysodotukset ovat positiivisimpia näillä sektoreilla. Kova kysyntä houkuttelee uusia sijoittajia markkinoille ja kasvattaa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tarjontaa. Sen sijaan toimisto- ja liiketilojen kysyntänäkymät ovat negatiiviset: yli 40 prosenttia vastaajista uskoo toimistojen, ja 20 prosenttia liiketilojen tarpeen vähenevän lähitulevaisuudessa.

Toimistomarkkinat säilyvät haasteellisina – uusia ratkaisuja haetaan

Tyhjän toimistotilan suuri määrä ei osoita vähenemisen merkkejä. Toimialabarometrin vastaajat eivät odota viriävän talouskasvun tuovan ratkaisua tyhjien toimistotilojen haasteisiin, vaan helpotusta pitää hakea esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksista. Käyttäjien muuttuvat tarpeet ruokkivat uusien toimistojen rakentamista ja tehostuva tilankäyttö ja uudenlaiset toimistopalvelukonseptit vähentävät tarvitun tilan määrää. Liiketilojen tarpeen uskotaan puolestaan vähenevän verkkokaupan kasvun myötä. Liiketilamarkkinoilla kauppakeskukset ovat kilpailussa vahvoilla. Muuttuva kysyntä painaa näiden kiinteistösektoreiden arvoja: useampi vastaaja ennakoi toimistojen markkina-arvojen laskevan kuin nousevan, ja liikekiinteistöissä arvojen laskuun uskovia vastaajia on yhtä paljon kuin nousuunkin.

Digitalisaatiossa nähdään suuria mahdollisuuksia

Digitalisaatio etenee kiinteistö- ja rakennusalalla. Lähes puolet barometrivastaajista ilmoittaa, että heidän edustamallaan organisaatiolla on digistrategia, ja 37 prosenttia suunnittelee sellaisen laatimista lähitulevaisuudessa. Yli kaksi kolmesta vastaajasta arvioi alan yritysten hyödyntävän digitalisaation luomia mahdollisuuksia vähintäänkin tyydyttävästi. Myös yhteistyö startup -yritysten kanssa koetaan kiinnostavaksi.

 

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.1.2018

Kiinteistölehden lakipähkinät 2017

Kiinteistölehden lakipähkinät on koonti vuonna 2017 Suomen Kiinteistölehdessä julkaistuista lakipähkinöistä. Kysymyksiin vastaavat Suomen Kiinteistöliiton, Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat. Kuka maksaa hissin?

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

1.8.2018

Kiinteistönpidon käsitteitä

Tältä sivulta löytyvät kootusti kiinteistönpidon keskeisimmät käsitteet. Käsitteiden selitykset pohjautuvat Rakennustiedon julkaisemaan kuntoarviokortistoon, Raklin julkaisemaan Kiinteistöliiketoiminnan sanastoon ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n julkaisemaan Taloyhtiön talous -kirjaan.   Energiakatselmus Energiakatselmus on asiantuntijoiden ja katselmuksen tilaajaorganisaation yhteistyössä tekemä perusteellinen selvitys rakennuksen ja tuotantoprosessin energian ja veden käytöstä sekä niiden kannattavista tehostamismahdollisuuksista ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottomahdollisuuksista.

22.5.2017

Museovirasto esittää Suomenlinnan suojelemista

Suomenlinna on yksi maamme tunnetuimmista historiallisista kohteista. Sen suojelua ei kuitenkaan ole tähän mennessä ratkaistu lopullisesti, vaikka valtio ja Helsingin kaupunki ovatkin sitoutuneet alueen suojeluun ja kehittämiseen. Nyt Museovirasto on päättänyt esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomenlinnan suojelemista rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti