Sopimukset ja turvallisuus

Taloyhtiön remontti eli korjaushanke on haastava paitsi teknisesti ja taloudellisesti niin myös juridisesti ja sopimusteknisesti. Remonttiin liittyy iso määrä sopimuksia useiden eri kumppaneiden kanssa remontin eri vaiheissa. Tehtävät sopimukset riippuvat myös siitä millaisen toteutusmuodon eli urakkatyypin taloyhtiö valitsee.

Varsinaisten sopimusten lisäksi taloyhtiön remontteihin liittyy suuri määrä sopimusten liitteitä ja muita asiakirjoja. Taloyhtiön kannattaa panostaa remontin eri vaiheissa tarjouspyyntöasiakirjoihin, jotka tulee laatia huolellisesti ja mahdollisimman selkeiksi ja yksiselitteisiksi.

Remontti on myös hallinnollisesti haastava hanke, jossa taloyhtiön johdon on oltava tarkkana ja osattava käyttää asiantuntijoita tukenaan ja apunaan. Hyvin tehdyt sopimukset edesauttavat taloyhtiötä onnistumaan remontissa ja ovat taloyhtiön osakkaiden turvana.

Kiinteistöliitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa neuvontapalveluja taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille sekä järjestää koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea.

Turvallisuus huomioitava taloyhtiön remonteissa

Taloyhtiön on korjaushankkeissaan varmistettava turvallisuus monen tekijän osalta. Turvallisuudessa tulee huomioida asukkaiden turvallisuus ja heidän omaisuutensa turvaaminen, työturvallisuus remontin tekijöiden ja työmaan osalta, mahdolliset vaaralliset aineet, vakuutusturva ja monet muut seikat.

Työturvallisuus on rakennuttajan vastuulla

Työturvallisuudesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Korjaustyön tilaajana eli rakennuttajana taloyhtiö on velvollinen varmistamaan työturvallisuus ja -terveellisyys koko hankkeen ajaksi nimeämällä hankkeelle pätevöitynyt turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorilla on oltava myös käytännössä mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuusasioiden hoitoon. Suositeltavaa on, että turvallisuuskoordinaattorina toimii sama henkilö hankkeen suunnittelusta toteutuksen loppuun saakka.

Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei vähennä päätoteuttajan ja suunnittelijoiden vastuita. Rakennuttajalle jää lisäksi tehtäväksi varmistaa, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii hänelle kuuluvista tehtävistä.

Turvallisuuskoordinaattori vastaa rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta siten, että:

  • budjettisuunnittelussa on riittävät varaukset tarvittaviin tutkimuksiin, selvityksiin, töiden tekemiseen turvallisesti ja valvontaan
  • aikataulusuunnittelussa on varattu riittävästi aikaa tutkimuksiin, selvityksiin ja töiden vaiheistukseen
  • projektisuunnittelussa huomioidaan työturvallisuusasiat ja muistetaan myös korjausrakentamisen erityispiirteet.

Turvallisuuskoordinaattorin pätevyyden omaavia suunnittelijoita, projektinjohtajia ja projekti-insinöörejä kiinteistöjen koko elinkaaren ajaksi tarjoaa mm. palveluja tuottava Kiwa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

paloturvallisuus ja varautuminen

11.4.2023

Kaupallinen yhteistyö

Miltä kiinteistöjen paloturvallisuus ja varautuminen näyttivät vuonna 2022?

Taloyhtiöt pystyvät varautumaan häiriötilanteisiin arvioimalla riskejä säännöllisesti, pienentämällä riskejä sekä viestimällä asukkaille turvallisuusohjeista johdonmukaisesti. Safetumin paloturvallisuusraportti kertoo, kuinka turvallisia kiinteistöt olivat viime vuonna.

Safetum

28.12.2022

Muistuta lämmitystolpan turvallisesta käytöstä

Autojen lämmitystolpista syntyy talviaikaan monessa taloyhtiössä kiistaa ja pahimmillaan jopa turvallisuusriskejä. Riskien välttämiseksi taloyhtiön on hyvä muistuttaa asukkaita auton lämmittämisen pelisäännöistä.

hissin

1.8.2023

Peruskorjaus ja huolto varmistavat turvallisen hissin

Helsingissä Kiinteistö Oy Eteläranta 6–Unioninkatu 7:ssä tehtiin kesällä 2020 hissin peruskorjaus. Korjaus kesti viisi viikkoa ja lopputuloksena oli talon henkeen sopiva hissi. Suomessa hissien korjausvelka on kasvanut viime vuosina.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

leikkipaikan turvallisuus

13.11.2023

Muista tarkastaa leikkipaikan turvallisuus

Taloyhtiön on huolehdittava leikkipaikan turvallisuudesta, vaikka se ei olisikaan aktiivisessa käytössä. Puutteellisuuksien havaitsemiseksi leikkipaikka tulee tarkastaa säännöllisesti. Tarkastusten järjestämisestä huolehtivat taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä.

Tilaajille

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti