Sininauhasäätiö vaatii toimia nuorten asunnottomuuden vähentämiseksi

Sininauhasäätiö on huolissaan nuorten asunnottomuudesta etenkin pääkaupunkiseudulla. Liitto vaatii asuntojen lisäksi etsivän nuorisotyön tehostamista, uusia päiväkeskuksia ja kuntouttavaa työtoimintaa nuorten asunnottomuuden vähentämiseksi.

Etsivää nuorisotyötä on tehostettava, jotta asunnottomat nuoret saadaan kuntoutuksen piiriin. On perustettava matalan kynnyksen päiväkeskuksia, joiden toimintaan kuuluu myös kuntouttava työtoiminta.

Pelkkä asunto ei riitä

Pelkästään asunnon järjestäminen ei riitä, sillä nuorilla tulee olla mielekästä tekemistä, joka tukee heidän elämänhallintaansa. Näin heitä voidaan motivoida kuntoutukseen, opiskeluun ja työelämään.

Pääkaupunkiseudulla kaikki nuoret eivät näy virallisissa asunnottomuustilastoissa, joissa on satoja nuoria. Monet asunnottomat nuoret ovat usein kotiin syrjäytyneitä ja työttömiä, mutta eivät aina hae työttömyyskorvauksia eivätkä etsi opiskelupaikkaa.

Osa on fyysisesti huonossa kunnossa ja osa on myös masentuneita tai ahdistuneita ja heidän sosiaaliset kontaktinsa ovat tietokoneyhteyksien varassa. Mitä pidempään tällainen tilanne jatkuu, sitä vaikeampaa on heidän kuntouttamisensa.

Kriisiasunnon lisäksi tarvitaan vastuunkantajia

Nuorten asunnottomuuden vähentämiseksi tulee:

  • Perustaa päivystyksellisiä ”kriisipisteitä”, joiden kautta apua tarvitseva nuori otetaan heti auttamisjärjestelmän piiriin ja tarvittaessa järjestetään heti kriisiasunto.
  • On turvattava asumispolku kriisiasunnosta määräaikaisen vuokra-asunnon kautta omaan pysyvään vuokra-asuntoon. Tämän onnistumiseksi asumispolkuun pitää liittää tarvittava, vähitellen vähenevä ja lopulta loppuva tuki. Asumisen järjestäminen ei saa kaatua mahdollisiin vuokra- tai muihin velkoihin. Nuorelle tulee tehdä kohtuullinen maksusuunnitelma, mutta asunto tulee järjestää heti. Mikäli tarvitaan vuokratakuuta, se tulee järjestää.
  • Nuorille on turvattava kuntoutumispolku opiskeluun, ammattiin ja työelämään normaaleille työmarkkinoille. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista sosiaalista ja lääketieteellistä tukea ja apua tarvittaessa.
  • Tämän kaiken onnistumiseksi tulee olla olemassa henkilö, joka ottaa vastuun nuoren asumis – ja kuntoutumispolun onnistumisesta ja eteenpäin viemisestä. Tätä ei voi sälyttää normaaleihin sosiaalipalveluihin, jotka jo nyt ovat ylikuormittuneita. Tällä henkilöllä tulee olla selvä käsitys nuoren tilanteesta, hänen tarvitsemastaan avusta ja tuesta ja valtuudet järjestää tarvittava apu ja tuki. Hän on myös vastuussa kokonaiskuntoutuksen onnistumisesta.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

7.12.2017

Kiinteistölehden joulukalenteri: Luukku 7

Suomen Kiinteistölehden joulukalenteri julkaisee vanhoja juttuja lehden 92-vuotisen historian varrelta. Luukusta 7 löytyy juttu vuodelta 2014. Siinä pääosassa ovat nuoret, jotka taloyhtiö työllisti kesäksi.

18.3.2019

Uudisasuntorakentaminen nousi asiakastyytyväisyydessä toimialavertailun kärkeen

EPSI Ratingin riippumattomalla laatuindeksillä mitattuna uudisasuntorakentaminen on saanut kuluttaja-asiakkailta parhaat arviot asiakastyytyväisyydestä. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten toimialatulos on peräti 78,8. Tulokset tuotetaan indeksillä 100, jossa 75 on erittäin hyvä taso.

10.10.2017

Veroprosenttiin kevennystä asumiskustannusten nousun vastapainoksi

Pormestari Jan Vapaavuori Helsingin vuoden 2018 talousarvioehdotuksesta: Vahva panostus investointeihin sekä kasvatuksen ja koulutuksen määrärahoihin – Veroprosenttiin kevennystä asumiskustannusten nousun vastapainoksi Talouden kasvu yhdistettynä kaupungin vastuullisen taloudenpidon perinteeseen mahdollistavat uusia panostuksia niin investointeihin kuin käyttötalouspuolelle. Erityisesti lisäykset näkyvät kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kaupunkistrategiassa linjatun mukaisesti. Helsingin talouden hyvä kokonaistilanne mahdollistaa kohoavien asumiskustannusten kompensoimisen maltillisella, puolen […]

15.2.2016

Opas erityisryhmien kotouttamisesta vihamielisille asuinalueille julkaistu

Asuinympäristö saattaa suhtautua kielteisesti vammaisiin, pakolaisiin, päihde- ja mielenterveyskuntoutujiin tai muihin erityisryhmiin. Ihmisten pelkoihin ja ennakkoluuloihin pystytään kuitenkin vaikuttamaan. Asuinaluelähtöisen ympäristötyön keinoin myös erilaisen naapurin voi saada tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja noudattamaan yhteisiä sääntöjä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti