Rivitalo vajoaa pohjaveden vähetessä

As Oy Iitin Kivipelto Iitin Sääskjärvessä valmistui 1963 terveystaloksi. Nykyisin se on neljän asunnon rivitaloyhtiö. Kiinteistössä oli ensin oma jätevesikaivo. Jätevesilain tiukentuessa kiinteistö liittyi Etelä-Iitin Vesihuolto-Osuuskunnan EIVOKin jätevesiverkkoon vuonna 2011. Rakennuksessa on ilmennyt vajoamista ja perustusten murentumista.

Talossa itse osakkaana asuva isännöitsijä Reino Eerikäinen arvioi perustusten viime aikaisten murtumisten tulleen uuden jätevesihuollon myötä ja syyksi uuden vedenpoistojärjestelmän aiheuttamaa pohjaveden pinnan laskua. Osuuskunnan verkkoon kytketty viemäri on todennäköisesti alentanut pohjaveden pintaa rakennuksen alla. Kaivuutyössä ei Eerikäisen mukaan tehty alueella maaperätutkimusta tai huomioitu muitakaan lakien mukaan huomioitavia asioita, kuten tontilla silloin olleita vanhoja järjestelmiä.

Eerikäinen sanoo, ettei kiinteistön pohjaveden taso ole koskaan riippunut esimerkiksi läheisen järven vedenpinnan tasosta, kuten taloyhtiön saamissa vastauksissa on joskus arveltu. Juuri järven suojelu oli yksi tärkeä syy koko osuuskunnan laajan järjestelmän rakentamiselle, ja Eerikäisen mielestä se oli sinänsä aivan paikallaan.

Uuden järjestelmän viettoviemäri johtaa talosta osuuskunnan runkolinjan sivuhaaralle. Viemäri kaivettiin kiinteistön vanhan viemärin suuntaisesti, koska siinä oli jo kallioon louhittu reitti. Osuuskunnan rakentama viemäri päättyy nykyisten likakaivojen alapuolelle, jossa on viettoviemärin tarkastuskaivo ja samalla osuuskunnan ja taloyhtiön vastuualueiden raja. Vanhan järjestelmän likakaivot ovat nyt vain salaojakaivoja.

Kaivutyöt osuuskunnan toimeksiannosta tehnyt urakoitsija totesi, käydessään paikalla helmikuussa 2016, että vesi oli kaikissa kaivoissa huomattavasti alempana kuin kaivoista lähtevät putket. Hän pohti, johtavatko uudet vesihuoltolinjat vettä pois syvemmältä. Veden pinta salaojakaivossa oli laskenut. Hänen arveli, että kenties aikaisemmin, kun likavedet tulivat vanhoihin kaivoihin, viemäristä tuleva vesi piti veden pinnan likakaivoissa ja salaojakaivossa viemärin poistoputken tasolla. Hän pohti kuitenkin, että jos veden pinta on vanhoissa likakaivoissa alempana kuin uusi vesihuoltolinja, voiko uusi linja silloin alentaa pohjavettä?

EIVOK totesi toukokuussa 2017, että ”jää arvailujen varaan, ovatko perustusten ongelmat johtuneet EIVOKin toimista”.

Kuntotarkastajan näkemys

Insinööritoimisto HT Rakenne teki kuntotarkastuksen ja antoi raportin marraskuussa 2017. Tarkastuksessa havaittiin lukuisia tuoreita halkeamia kellari- ja asuintilojen katto-, seinä ja lattiapinnoilla, ulkoportaissa ja sokkelissa sekä kellarikerroksessa putkieristeissä ja -kanavissa. Rakennuksen jatkaessa painumista putket voivat rikkoutua. Myös savupiipun pinnalla oli halkeamia. Lattiapintojen halkeamista saattaa päästä radonia sisäilmaan. Rakennuksen kellarikerros on betonirunkoinen ja asuinkerros puurunkoinen. Osittain talo on maanvarainen, ilman kellarikerrosta.

Rakennus on savimaalla, joka on kokoonpuristuvaa. Se kutistuu ja turpoaa maan kosteuspitoisuuden mukaan.

Raportissa todetaan, että rakennus on savimaalla, joka on kokoonpuristuvaa. Se kutistuu ja turpoaa maan kosteuspitoisuuden mukaan. Rakennus on siten altis painumaan maaperän kuivuessa. Maaperän olosuhteet olivat muuttumattomia vuoteen 2011 saakka, jolloin kaivettiin viemärikaivanto uudelle jätevesien viettoviemärille.

Raportissa kerrataan uuden viemärin rakennusvaiheita: kaivettiin rakennuksen päädystä noin 80 metriä pitkä kanaali uudelle viemärille. Rakennuksen päädyn uusi jätevesikaivo ja siten myös viemäri ovat noin metrin alempana kuin vanha jätevesikaivo ja viemäri. Uusi kanaali johtaa vettä pois rakennuksen alapuolelta. Tämä on tutkimuksen tehneen Heikki Räisäsen mukaan todennäköisesti alkanut kuivattaa talon alla olevia savimaakerroksia. Kokoonpuristuva savi on johtanut rakennuksen epätasaiseen painumiseen, mikä saa sokkelin ja seinät halkeilemaan.

Entä nyt?

Joka tapauksessa maa kuivuu ja talo vajoaa ja halkeilee, mikä kuntotarkastusraportin mukaan voi pitkittyessään aiheuttaa asbesti- ja paloturvallisuusongelmia. Vajoaminen johtuu jokseenkin varmasti savimaaperän kuivumisesta talon alla. Kuivumisen syytä ei taas voida täysin varmasti sanoa, mutta kuivuminen ja rakennuksen vajoaminen näyttää alkaneen, kun uusi vedenpoistojärjestelmä 2011 rakennettiin ja se alkoi vaikuttaa.

Pohjavesi on kaivuutyön suorittajan tarkastuksissa ollut alempana kuin uuden järjestelmän kaivojen poistoputket. Tästä ei HT-Rakenteen Räisäsen mielestä kuitenkaan voi tehdä johtopäätöstä, etteikö kuivuminen voisi johtua uuden järjestelmän rakentamisesta. Pohjaveden pinta vaihtelee.

Kuntotarkastusraportissa annetaan kaksi vaihtoehtoista toimenpidesuositusta. Joko maaperän olosuhteet palautetaan ennalleen tai rakennuksen painumisen estetään tukemalla perustukset kantavan, kovan maapohjan varaan. HT-Rakenne suosittele jälkimmäistä tapaa.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

24.9.2015

Alvar Aalto -museon näyttelysyksy käynnistyy suomalaisella rivitaloarkkitehtuurilla

Rivitalot valtaavat Alvar Aalto -museon Gallerian 25.9.–15.11.2015. ”Suomalainen rivitalo – työväenasunnosta keskiluokan unelmaksi” -näyttely esittelee kaikille suomalaisille tutun asumismuodon helmet, joissa Alvar Aallon ja aikalaisarkkitehtien kädenjälki näkyy vahvana. Professori Riitta Nikulan laajaan tutkimustyöhön pohjautuva näyttely kertoo rivitalon kiehtovan tarinan ja avaa rivitaloasumisen vaiheikasta historiaa aina 1900-luvulta 1960-luvulle.

16.6.2022

Tilastokeskus: Lämmitysmenot nostivat hoitovastikkeita

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut nousivat viime vuonna 5,6 prosenttia edellisvuodesta. Eniten nousivat lämmityskulut, kun korjauskulut taas pienenivät. Asuntojen ja asuinrakennusten korjauksiin käytetty yhteisrahamäärä kasvoi edellisvuodesta.

1.6.2018

Ullakon palo-osastointi voi pelastaa rivitalon täystuholta

Vanhemmissa rivitaloissa ullakko voi olla talon päästä päähän ulottuva yhtenäinen avoin tila. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä asunnossa alkanut tulipalo saattaa levitä ullakon kautta koko rakennukseen. Seurauksena voi olla rivitalon täystuho.

13.11.2017

Käytettyjen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppa piristyi lokakuussa

Vanhojen asuntojen kauppa kävi pirteästi lokakuussa. Vuodentakaisesta käytettyjen rivitalojen kauppa kasvoi 10,5 ja vanhojen kerrostalojen kauppa 7,5 prosenttia.  Myös uusien asuntojen kysyntä jatkui vahvana. Uusista asunnoista parhaiten myytiin kerrostaloasuntoja, joiden kauppa kasvoi lokakuussa vuodentakaisesta 5,5 prosenttia.  Tammi-lokakuussa uusien asuntojen kauppa on kasvanut yhteensä noin 47 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti