RAKLIn TOP 10 Normitalkoisiin

RAKLI kokosi tälle listalle säädöksiä, jotka eniten haittaavat kiinteistönomistajien ja rakennuttajien investointeja. Näistä aiheutuu turhia kuluja asukkaille ja toimitilojen käyttäjille.

Rakentamisen kustannuksia nostavia säädöksiä on tarkasteltava kokonaisuutena mukaan lukien säädösten kunnallisen soveltamisen vaikutukset. Rakentamismääräysten pitää koskea vain olennaisia teknisiä vaatimuksia. Karsitaan kuluista, ei turvallisuudesta.

Säädösviidakon perkaaminen pitää aloittaa näistä:

  • Uudisrakentamista koskevien säädösten soveltaminen kiinteistöjen käyttötarkoituksenmuutoksiin ja perusparannuksiin
  • Yksityiskohtaiset kaavamääräykset, joilla sidotaan käyttötarkoitus ja pakotetaan tiettyyn rakennuksen muotoon ja sijoitteluun, julkisivuratkaisuun tai autopaikoitustoteutukseen
  • Väestönsuojien rakentamisvelvoite
  • Esteettömyysmääräysten soveltamiseen joustavuutta ja tarveharkintaa (opiskelija-asunnot, pienten huoneistojen pesutilojen mitoitus, kulkuteiden luiskat)
  • Paloturvallisuutta koskevat määräykset ja niiden vaihtelevat tulkinnat (etäisyydet, palo-osastointi, sprinklaus, savunpoisto, autopaikoituksen palomääräykset)
  • Asuntosuunnittelua koskevat liian yksityiskohtaiset määräykset, kuten sitovat kokovaatimukset
  • Huoneistojen välinen ääneneristys ja askelääneneristys erityisesti korjausrakentamiskohteissa
  • Tarpeettoman tiukat vaatimukset koskien koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa sekä lämmön talteenottolaitteistoja
  • Rakentamisen ja rakennuksiin liittyvän hallinnollisen taakan ohjausvaikutus ja tarpeellisuus, esim. kaavoitukseen ja energiatehokkuuteen liittyvät lukuisat selvitykset, tiedonantovelvollisuudet pienissä korjaus- ja kunnossapitotöissä
  • Rakennussuojelua koskevat määräykset

Näitä karsimalla päästään RAKLIn mukaan jo huomattavasti nykyistä joustavampiin ja toteuttamiskelpoisempiin ratkaisuihin, jotka kannustavat investoimaan. Normien purkamisen lisäksi on välttämätöntä myös sujuvoittaa prosesseja kaikilla hallinnon tasoilla.

Kiinteistönomistajat sitoutuvat pitämään huolta omistamistaan rakennuksista vuosiksi ja heidän tavoitteenaan on tehdä toimivia tiloja. Tämän vuoksi heidän kykyynsä arvioida ratkaisujen paremmuus pitää luottaa ja luopua liian yksityiskohtaisesta sääntelystä.

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

12.4.2022

Rakli: Rakennuskustannusten nousu vaikeuttaa vuokra-asuntojen tuotantoa

Vuokra-asuntosijoittamisen suosio pysyy vahvana taloudellisen toimintaympäristön epävarmuuden kasvusta huolimatta. Kaikkien ammattimaisten sijoittajaryhmien ennakoidaan kasvattavan vuokra-asuntosijoituksiaan. Raklin Vuokra-asuntobarometrin jyrkin muutos viime syksyyn verrattuna nähtiin vastaajien lähes yksimielisissä näkemyksissä rakennuskustannusten kehityksestä.

Rakli kiinteistövero

19.5.2022

Rakli: Kiinteistöveron uudistus tuo kohtuuttomia korotuksia

Kiinteistöveron uudistaminen on parhaillaan lausuntokierroksella. Ammattimaisia kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli näkee, että uudistus uhkaa johtaa kohtuuttomiin korotuksiin yksittäisissä kiinteistöissä. Raklin mukaan lainsäädännöllä luodaan samalla kiinteistö- ja rakentamisalalle suurta epävarmuutta, sillä maapohjan verotusarvon määrittelyn hintakartat on tarkoitus julkaista vasta vuoden 2023 aikana.

rakennuskustannukset

16.9.2022

Kustannukset rajoittavat vuokra-asuntojen rakentamista

Rakennuskustannusten arvioidaan vaikeuttavan uusien vuokra-asuntojen rakentamista, selviää Raklin vuokra-asuntobarometrista. Ammattimaiset toimijat kuitenkin jatkavat sijoitustensa kasvattamista epävarmoista ajoista huolimatta.

5.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön väestönsuojan ylläpitoon

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina.

Safetum

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti