Polkupyörien säilytys ja pyörävaraston tyhjennys

Taloyhtiön pyörävarastoon kertyy helposti tavaraa ja ajoittain on syytä tehdä varaston tyhjennys, jotta asukkaiden pyörät ja muut tarpeelliset välineet saadaan sinne mahtumaan. Näillä sivuilla kerrotaan polkupyörien säilyttämisestä, pyörävaraston siivoukseen liittyvästä tiedottamisesta sekä toimivista menettelytavoista sen suhteen mitä merkitsemättömille polkupyörille taloyhtiössä voidaan tehdä.

Askelmerkit hylättyjen pyörien poistamiseksi taloyhtiön pyörävarastosta sekä pihan pyörätelineistä:

 • Taloyhtiön hallitus päättää asiasta
 • Tiedotetaan asukkaille toimintaohjeet ja määräajat
 • Merkitään kaikki pyörät (ja muut tavarat)
 • Odotetaan vähintään kuukausi
 • Välivarastoidaan käyttämättömät pyörät
 • Odotetaan vähintään kaksi kuukautta
 • Varastoidaan hyväkuntoiset pyörät merkintöineen
 • Valokuvataan ja luetteloidaan hävitettävät pyörät
 • Toimitetaan hävitettävät pyörät poliisille
 • Myydään tai lahjoitetaan pyörät, mikäli poliisi ei ota niitä vastaan

Pyöräilyjärjestöjen Hylätyt pyörät taloyhtiöissä -ohjeistus antaa lisäohjeita.

 

Taloyhtiön hallitus päättää piha-alueen ja pyörävaraston siivoamisesta

Pyöräsiivous kannattaa toteuttaa säännöllisesti yhden tai kahden vuoden välein. Päätöksessä hyväksytään myös toimintatapa, jolla siivous suoritetaan. Esimerkiksi tämän pyöräilyjärjestöjen Hylätyt pyörät taloyhtiöissä -ohjeistuksen voi liittää päätöspöytäkirjan liitteeksi. Hylättyjen polkupyörien ja muiden liikuntavälineiden poistamisesta voidaan alustavasti kertoa jo yhtiökokouksen yhteydessä, vaikka tarkkaa ajankohtaa ei silloin vielä voisikaan ilmoittaa.

Taloyhtiöiden hallituksilla voi olla vaihtelevia käytäntöjä päätöksenteossa. Toiset ovat muodollisempia kuin toiset, joissain hallituksissa tehdään sähköpostipäätöksiä ja toisissa ei, jotkut kirjaavat vain päätökset lyhimmällä mahdollisella tavalla ja jotkut haluavat tarkempia kirjauksia. Olennaista on, että hallitus käy keskustelun hylättyjen pyörien siivouksesta ja tekee siitä jollain tavalla kirjatun päätöksen.

Alla on malliksi yksi esimerkki päätösehdotuksesta taloyhtiön hallituksen kokoukseen:
”Päätetään suorittaa taloyhtiön tilojen ja piha-alueen siivous hylätyistä polkupyöristä ja muusta hylätystä tavarasta noudattaen Hylätyt pyörät taloyhtiöissä -ohjeistusta (liitteenä).”

Merkitään kaikki polkupyörät ja muut tavarat

Merkitään kaikki taloyhtiön tiloista ja pihalta löytyvät pyörät värikkäällä lapulla, jossa lukee merkinnän syy ja päivämäärä, mihin mennessä merkintä tulee poistaa ja yhteystiedot lisätietojen saamiseksi.

Merkintä tehdään hallituksen toimesta tai hallituksen johdolla esimerkiksi huoltoyhtiön tekemänä kerralla kaikkiin pyöriin ja pyydetään asukkaita poistamaan merkintä omista pyöristään. Sekaannusten välttämiseksi merkintä kannattaa tehdä niin, ettei sitä voi kiinnittää uudelleen esim. toiseen pyörään.

Verrattuna yleiseen tapaan, jossa asukkaita pyydetään merkitsemään oma pyöränsä, on tällä merkintätavalla kolme etua:

 • Merkintöjen poistamiseen voidaan antaa runsaasti aikaa. Perinteisessä merkintätavassa on se riski, että kerran tehty merkintälappu ehtii kadota, kun pyörää käytetään.
 • Merkintälapun poistaminen on helppo tehdä heti ensimmäisen kerran, kun pyörää käytetään.
 • Vältetään mahdollisuus, että taloyhtiössä siivouspäivänä vierailulla olevan siivouksesta tietämättömän polkupyöräilijän pyörä tulkittaisiin hylätyksi ja siirrettäisiin pois.

Välivarastoidaan pyörät, joista merkintää ei ole poistettu

Annetaan asukkaille riittävästi aikaa poistaa merkintä polkupyörästään ja muista liikuntavälineistä. Odotetaan vähintään kuukausi.

Pyöriä, joissa on merkinnät jäljellä annetun määräajan jälkeen, tulee säilyttää muutaman kuukauden ajan. Polkupyörät, joissa on merkintä, siirretään välivarastoon.

Vaikka osaan pyöristä jää merkintä (niille ei ole löytynyt omistajaa), hallituksella ei ole oikeutta heti hävittää näitä pyöriä. Tällaiset vailla aktiivista omistajaa olevat pyörät voidaan kuitenkin siirtää pyörävarastosta muuhun paremmin säilytyspaikaksi soveltuvaan tilaan. Kesällä välivarastointi voidaan tehdä pihalla, mutta välivarastoinnissa on varmistuttava, etteivät pyörät altistu varkauksille.

Tässä vaiheessa asukkaille voidaan viestiä, että vielä löytyy pyöriä vailla aktiivista omistajaa. Ilmoituksessa tulee olla selkeästi mainittuna, missä pyörät ovat ja miten paljon on aikaa toimia. Ohje kannattaa jättää näkyville myös välivarastoon siirrettyjen pyörien luokse.

Hävitettävien ja säilytettävien pyörien valinta sekä dokumentointi

Jos joukossa on vielä selvästi arvokkaita hyväkuntoisia pyöriä, niin siirretään ne merkintöineen pyörävarastoon. Jätetään näihin arvopyöriin merkintälappu paikoilleen, joten jos ne ovat vielä esimerkiksi seuraavan vuoden pyöräsiivouksen aikana paikallaan, niin tiedetään, että joku on todella hylännyt arvokkaan pyörän ja se voidaan toimittaa poliisille tai myydä silloin.

Valokuvataan ja luetteloidaan hävitettävät pyörät

Hallituksen on hyvä laatia luettelo ja ottaa valokuvat niistä pyöristä, joista se on hankkiutumassa eroon. Samassa yhteydessä kannattaa tarkistaa se, onko pyörissä poliisin tai vakuutusyhtiöiden tekemiä runkomerkintöjä (kaiverruksia tai vastaavia).

Hävitettävät pyörät toimitetaan poliisille

Taloyhtiöllä ei ole oikeutta määrätä omaisuudesta, jota se ei omista. Omaisuuden hävittäminen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Selvästi käyttökelvottomat romupyörät voidaan hallituksen päätöksellä kuljetuttaa kaatopaikalle, mutta käyttökelpoiset ja korjattavissa olevat pyörät, joille ei ole muutaman kuukauden kuluessakaan tiedoksiannosta löytynyt omistajaa, tulee viedä poliisille. Näiden polkupyörien palauttaminen omistajilleen tai niiden alkuperäisten omistajien selvittäminen kuuluu poliisin tehtäviin.

Joillain paikkakunnilla poliisi on kieltäytynyt ottamasta vastaan polkupyöriä taloyhtiöistä. Mikäli poliisi tekee näin, kannattaa kieltäytyminen pyytää kirjallisena.

Mikäli poliisi ei ota pyöriä vastaan, pyörät voidaan myydä tai lahjoittaa. Käyttökelpoiset tai korjattavissa olevat pyörät kannattaa myydä esimerkiksi verkkohuutokaupassa. Saadut varat voidaan käyttää taloyhtiön pyöräsäilytystilojen parantamiseen. Vaihtoehtoisesti voidaan pyytää, että paikallinen kierrätyskeskus tai pyörien jälleenmyyntiä harjoittava liike hakee pyörät. Pyörät voi lahjoittaa myös yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

13.10.2017

Pääkaupunkiseudulla maksetaan kodin säilytystilasta keskimäärin yli 40 000 euroa

Elfan toteuttaman kyselyn mukaan suomalaiset ovat turhautuneimpia säilytystilan niukkuuteen Pohjoismaissa. Sauna onkin suomalaisten asuntojen yleisimmin käytetty lisäsäilytystila. Yli puolet suomalaisista (51 %) on turhautuneita säilytystilan puutteesta kodissaan ja lähes joka neljäs (23 %) onkin valjastanut saunan säilytystilaksi.

11.6.2015

Ohje asuinrakennusten yhteistiloista on päivitetty

Helsingin rakennusvalvonta on päivittänyt asuinrakennusten yhteistilaohjeen. Ohjetta Yhteistilojen toteuttaminen asuinrakennushankkeissa noudatetaan kaikissa hissiä edellyttävissä asuinrakennushankkeissa. Sitä voi soveltuvin osin noudattaa myös saneerauskohteissa.

18.12.2019

Pyöräpysäköinnin suunnittelu, päätöksenteko taloyhtiössä ja rakentamisen luvat

Uusien pyöräsäilytystilojen suunnittelu Haettaessa lisätilaa pyöräsäilytykselle kannattaa ensin selvittää nykyisten pyöräsäilytystilojen käyttöaste ja mahdollisuudet tilankäytön tehostamiseen. Kokonaan uutta tilaa saadaan joko ottamalla käyttöön kiinteistön muussa käytössä olevia tiloja tai rakentamalla piha-alueelle kokonaan uusi pyörien säilytyspaikka. Katse kannattaa kohdistaa myös yllättäväntuntuisiin, vailla muuta käyttöä oleviin paikkoihin.

13.8.2018

Pysäköinti maksullista lähes kaikissa kerrostaloissa, pyörille tarpeeksi tilaa vain harvassa taloyhtiössä

Pysäköintipaikat, sähköautojen lataaminen ja pyörien säilytys sekä muut liikenteeseen liittyvät aiheet herättävät keskustelua taloyhtiöissä. Kiinteistöliiton tekemän kyselyn mukaan joka toisessa taloyhtiön hallituksessa on tarvetta käsitellä liikenteeseen liittyviä asioita. Pysäköinnin valvontaa ja autopaikkojen hintaa on tarvetta käsitellä joka kolmannessa taloyhtiössä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti