Ota nämä asiat huomioon kevättalkoissa

Keväällä on ajankohtaista suunnitella niin osakkaiden huoneistopihojen kuin taloyhtiönkin pihan kunnostusta ja kesäkuntoon laittamista. Juristin silmälasien läpi nähtynä näihin keväisiin askareisiin liittyy useita huomionarvoisia seikkoja.

Toisin kuin huoneistoparvekkeista, huoneistopihoista ei ole asunto-osakeyhtiölaissa nimenomaista mainintaa. Jotta piha kuuluisi myös juridisesti osakashallintaan eikä taloyhtiön hallintaan, edellyttää tämä nimenomaista mainintaa yhtiöjärjestyksessä. Tyypillisesti huoneistopihan kuulumisesta osakashallintaan on kirjaus huoneistoselitelmässä tai heti se jälkeen. Mikäli pihasta ei ole mitään mainintaa yhtiöjärjestyksessä, pihan katsotaan kuuluvan juridisesti yhtiön hallintaan, vaikka piha olisi saatettu jopa rajata istutuksilla tai aidoilla käytännössä vain yhden huoneiston käyttöön.

Jos piha kuuluu juridisesti yhtiön hallintaan, osakas tarvitsee kaikkiin muutostöihin yhtiön luvan. Lisäksi on hyvä muistaa, että osakkaan muutostyöoikeus on jopa osakashallintaisillakin pihoilla rajoitetumpaa kuin huoneiston sisätiloissa, joten on hyvä etukäteen selvittää yhtiöltä, saako suunniteltuja muutoksia toteuttaa. Yhdenvertaisuus täytyy kuitenkin huomioida, joten jos esimerkiksi joku osakas on jo aiemmin saanut yhtiöltä luvan vaikkapa terassipation rakentamiseen, vastaava rakentaminen pitäisi lähtökohtaisesti sallia myös muille samassa asemassa oleville osakkaille.

Tehdään itse talkoilla

Pihatöiden tekeminen talkoilla on varsinkin pienemmissä yhtiöissä yleisesti käytäntönä. Isommissakin yhtiöissä talkoot saattavat olla mukava yhteisöllinen tapahtuma, vaikka pääasiallisesti kunnostukset ja vihertyöt olisikin ulkoistettu. Tällöin on hyvä muistaa, että talkoot ovat aina täysin vapaaehtoisia. Ketään osakasta ei voi pakottaa tekemään talkootyönä mitään yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaa.

Ns. talkkarivuoroja ei siis voida pienessäkään yhtiössä jakaa osakkaille pakolla, vaan kaikkien on suostuttava tähän käytäntöön. Talkoista kieltäytyvän osakkaan osuutta ei myöskään voida toteuttaa siten, että hänelle laitettaisiin omaa osuuttaan vastaava lasku töistä. Talkoita järjestäessä on syytä huolehtia, että pihatöitä tekevillä on talkoovakuutukset kunnossa tapaturmien varalta. Näin korona-aikaan on myös seurattava koronatilannetta sekä huolehdittava paikallisten rajoitusten noudattamista.

Urakkasopimukset tarpeen

Taloyhtiön kannattaa huolehtia pientenkin urakoiden kohdalla, että urakasta ja vähintäänkin olennaisimmista yksityiskohdista on sovittu selkeästi ja aina kirjallisesti. Vaikka kyse ei olisi euromääräisesti suuresta urakasta, huolimaton ja ylimalkainen sopiminen voi altistaa isoille riidoille.

Jos jotain menee urakassa pieleen, urakoitsija heittäytyy hankalaksi tai kesken urakan lähdetään laajentamaan urakkaa eikä sopimuksia ole alun perinkään laadittu kunnolla, ongelmavyyhtiä on aina vaikeampi ja epävarmempi lähteä ratkomaan. Parinkin tonnin urakka saattaa lopulta muodostua euromäärältään kovin kalliiksi, jos jälkipyykki joudutaan käymään käräjäsalissa.

Artikkeli on julkaistu Suomen Kiinteistölehden numerossa 3/2022.

Elina Skarra

Kirjoittaja on asianajaja asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloudellinen hyvinvointi

29.11.2023

Kaupallinen yhteistyö

Säästäminen ja lainojen yhdistely – tie taloudelliseen hyvinvointiin

Taloudellisen hyvinvoinnin rakentaminen vaatii viisaita päätöksiä. Tässä artikkelissa tutustutaan kahteen tärkeään seikkaan, jotka voivat muodostaa vankan perustan vauraammalle taloudelle: säästämiseen ja lainojen yhdistelyyn.

Halvinlaina.fi

Opiskelijatyö

17.8.2023

Opiskelijatyö sopii taloyhtiöidenkin tarpeisiin

Taloyhtiö voi käyttää projekteissaan myös kiinteistöalan opiskelijoiden palveluita. Opiskelijat voivat tehdä esimerkiksi pysäköintiselvityksiä tonteille, piha-alueiden vaaituksia, maalajimäärityksiä sekä laatia vaikkapa talon huoltokirjan. Työtä valvoo vastuuopettaja.

3.5.2023

5 vinkkiä taloyhtiön kevättalkoisiin

Taloyhtiön on syytä hankkia asukkailleen talkoovakuutus, erityisesti vaativampia töitä varten. Kokosimme viisi asiaa, jotka talkoissa tulee ottaa huomioon.

Isännöitsijän vaihto

22.9.2023

Isännöitsijän vaihto toi kaivatun muutoksen

As Oy Ohjaajantie 10-12:n hallitus turhautui toimimattomaan yhteistyöhön isännöitsijän kanssa. He määrittelivät taloyhtiön tarpeet ja odotukset, ja kilpailuttivat isännöintiyrityksiä. Nyt taloyhtiön arki sujuu toimivan isännöinnin ansiosta.