Näistä kaupungeista kannattaa ostaa sijoitusasunto – VertaaEnsin.fi selvitti

Sijoitusasunnon sijaintiin pätee sijoittamisen yleinen sääntö tuoton ja riskin suhteesta. Reuna-alueilla tuotot voivat olla hyviä, mutta riski tyhjistä kuukausista on suurempi. Ammattimaiset asuntosijoittajat etsivät tuottoja usein kaupunkien potentiaalisimmilta reuna-alueilta. Helsingissä tästä toimii esimerkkinä Itä-Helsinki. Suurin osa asuntosijoittajista hallinnoi asunnon vuokrausta itse, jolloin kätevintä on usein hankkia asunto läheltä. VertaaEnsin.fi selvitti, mistä sijoitusasunto kannattaa Suomessa ostaa.

Asuntosijoittaja etsii yhä useammin tuottoja myös kotikuntaansa kauempaa

Asuntosijoittajan tuottoon vaikuttavat asunnon hankintahinta, vuokratulot sekä rahoitus- ja vastikekulut. Tyypillisesti keskustassa vuokratuotto suhteellisen matala, mutta vakaa. Pienemmissä kaupungeissa tai kaupungin reuna-alueilla tuotto voi olla suurempi, mutta tällöin myös riski tyhjistä kuukausista kasvaa.

Asuntosijoittaja voi saada suurimmat vuokratuotot Kotkasta ja Kajaanista ja näissä kaupungeissa myös sijoitusasuntojen hinnat ovat alhaisimmat.

Kaupunki 50m2 asunto-osakkeen
vuokra €/kk
Sijoitusasunnon keskimääräinen
hinta (50m2)
Sijoituslainan lyhennys
+ hoitovastike €/kk
Vuokra vs. laina
€/kk
Vuokra vs. laina
Suhteellinen ero
%/kk
Vuokranmuutos
(%)
Vuokratuotto
(%)
Kuopio 689€ 90 600€ 577,50€ 111,50€ 19,31% 1,5% 6,48%
Jyväskylä 688€ 91 550€ 581,46€ 106,54€ 18,32% 1,5% 6,40%
Rovaniemi 617€ 78 200€ 523,83€ 91,17€ 17,34% 2,0% 6,40%
Kotka 573,50€ 58 800€ 445,00€ 128,50€ 28,88% 1,2% 7,62%
Kajaani 593€ 61 600€ 456,67€ 136,33€ 29,85% 1,2% 7,66%
Vantaa 816€ 132 350€ 751,46€ 64,54€ 8,59% 2,9% 5,59%

Kaksi tapaa ryhtyä asuntosijoittajaksi – Asuntosijoitusrahastot tai sijoitusasunnon ostaminen itse

Kun päätös asuntosijoittamisesta on tehty, ensimmäiseksi on päätettävä miten pääomia asuntoihin halutaan sijoittaa. Asuntosijoittamista voi nimittäin tehdä asuntosijoitusrahastojen kautta tai ostamalla sijoitusasunnon itse.

Rahastojen hyvänä puolena on helppous. Tarvittava alkupääoma on pienempi, ja tarvittaessa rahasto-osuudet on hyvin nopeasti realisoitavissa rahaksi. Rahastoissa hallinnointikulut kuitenkin usein syövät ison osuuden tuotosta.

Toinen tapa on ostaa asuntoja suoraan omiin tai yrityksen nimiin, jolloin ryhdyt vuokranantajaksi itse. Sijoituskohteiden ostaminen ja vuokraaminen vaatii enemmän aikaa ja vaivaa.
Suoriin asuntosijoituksiin tarvitaan hieman enemmän pääomaa – mutta ei niin paljon kuin yleisesti luullaan.

Kumpi on kuukausimenojen kannalta kannattavampaa: Vuokra-asuminen vai lainanlyhennys?

VertaaEnsin.fi:n aiemmin tänä vuonna julkaisemassa asunto- ja palkkavertailussa vertailtiin asuntojen hintoja ja vuokralla-asumisen kustannuksia vuodelta 2018. Vertailussa keskityttiin asukkaan kuukausimenoihin. Vertailussa ei otettu huomioon asuntojen arvonnousuja tai -laskuja, joiden suuruudet voivat kaupunkikohtaisesti vaihdella paljon.

Ei varmasti yllätä ketään, että Suomen kalleimmat vuokrat löytyivät Helsingistä. Vuonna 2018 Helsingin keskiarvovuokra oli 16,92 euroa neliöltä. Vuokran keskiarvo neliötä kohden ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä kaupunginosien välillä voi olla suuriakin eroja.

Asuntosijoitusvertailu alueittain

Helsingin keskustassa lainalla ostetussa asunnossa asuminen voi olla peräti 823,49 euroa kalliimpaa kuukausitasolla kuin vuokran maksaminen.

Tilastojen perusteella Suomesta löytyy alueita, joilla lainan lyhentäminen ja hoitovastikkeen maksaminen voi nykyisillä koroilla tulla kalliimmaksi kuin vuokran maksaminen vastaavasta asunnosta vastaavalla alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että valitsemalla vuokra-asumisen omistamisen sijaan, käteen jäisi kuukausittain enemmän rahaa käytettäväksi.

Koko maan kattavasta analyysissä korostuu, kuinka lainan lyhentäminen ja hoitovastikkeen maksaminen suhteessa vuokraan kallistuu Etelä-Suomessa.

Asuntojen hinnat ovat toisaalta viime vuosikymmenten aikana nousseet voimakkaasti, tosin hintojen nousu korostuu ainoastaan kasvukeskuksissa. Esimerkiksi aivan Helsingin ydinkeskustassa lainan lyhentäminen ja hoitovastikkeen maksaminen on tilastollisesti 43,49 prosenttia eli 823,49 euroa kalliimpaa kuukausitasolla kuin vuokran maksaminen.

Tilastot myös osoittavat, että Suomesta löytyy useita alueita, joilla asunnon ostaminen ja lainanlyhentäminen on kuukausitasolla kannattavampaa kuin vuokraaminen. Esimerkiksi Kajaanissa omistusasujalle jää käteen kuukaudessa 136 euroa enemmän kuin vastaavan kokoisessa asunnossa vuokraa maksavalle henkilölle.

Helsingin omistusasuntojen kaupunki- ja kaupunkikohtaiset erot aivan omaa luokkaansa

Tilastojen mukaan vuokramarkkinoiden polarisaatio ei ilmene samalla tavalla kuin omistusasuntojen kohdalla. Vaikka vuokrat vaihtelevat alueittain, omistusasuntojen kaupunki- ja kaupunginosakohtaiset erot ovat aivan omaa luokkaansa.

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Helsingin vuokra-asunnot. Tilastokeskuksen mukaan alueen Helsinki 1 -alueen keskiarvovuokra oli viime vuonna 20,94 euroa neliöltä, ja Helsinki 3 -alueen keskiarvovuokra oli 15,02 euroa neliöltä. Näin ollen keskikokoisen (50m2) asunnon hintaero näiden kahden alueen välillä olisi 296 euroa kuukaudessa. Tilastot eivät tietenkään anna täyttä kokonaiskuvaa markkinoista, ja yksittäiset markkinavuokrat voivat vaihdella tätä enemmän. Kuitenkin voidaan todeta, että Helsingin sisällä vuokrat vaihtelevat tilastojen mukaan keskimäärin noin 300 euroa.

Helsingissä samankokoisen asunnon lainanlyhennyksissä voi olla lähes tuhannen euron ero kuukaudessa

Jos verrataan omistusasumisen kustannuksia samoilla alueilla, voidaan nähdä suurempia eroja kustannusten välillä. Helsingin ydinkeskustassa (Helsinki 1-alue) keskimääräinen neliöhinta on 7019 euroa, joten 50-neliöinen kaksio maksaisi 350 950 euroa. Tämän summan lainanlyhennys olisi noin 1693 euroa kuukaudessa.

Helsinki 3-alueella taas vastaavan lainanlyhennyksen määrä olisi 761 euroa. Asunnon lainanlyhennyksissä voi olla lähes tuhannen euron ero kuukausitasolla, kun verrataan toiseen samankokoiseen asuntoon Helsingin sisällä.

Helsingin kalleimmilla alueilla vuokralla asuminen voi säästää kuukausitasolla satoja euroja

Omistusasuminen on ollut Suomessa hyvä tapa kasvattaa kotitalouksien varallisuutta. Helsingissä alueiden väliset hintaerot korostuvat omistusasunnoissa, mutta vuokrien osalla erot eivät ole niin suuria. Voidaan siis todeta, että Helsingin kalleimmilla alueilla vuokralla asuminen voi säästää kuukausitasolla satoja euroja.

Analyysin sisältö:

Analyysissa käytetty data on kerätty Tilastokeskuksen aineistosta. Tilasto perustuu työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävään haastatteluaineistoon ja Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisterin tietoihin. Tilastokeskuksen vuokra-aineistossa on mukana noin 320 000 vuokra-asuntoa. Vuokra-asumisen osalta on käytetty vuokrien keskimääräisiä neliöhintoja vuodelta 2018. Omistusasumisen kohdalla on tarkasteltu myytyjen asuntojen keskimääräisiä neliöhintoja. Vuokra-asunnolle on laskettu kuukausihinta keskimääräisen neliöhinnan pohjalta jokaiselle vertailussa olleelle kaupungille.

Tietoa yrityksestä:

VertaaEnsin.fi on puolueeton ja itsenäinen rahoitustuotteiden vertailusivusto, jonka missio on auttaa suomalaisia kuluttajia tekemään fiksuja ja tietoisia päätöksiä talousasioissa. VertaaEnsin.fi on osa kansainvälistä CompareEuropeGroup –konsernia, joka toimii Suomen lisäksi Tanskassa, Portugalissa ja Belgiassa.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

23.11.2021

Sijoitusasuntolainahakemusten määrä kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa, naisten osuus kasvaa tasaisesti

Sijoitusasuntolainojen kysyntä OP Ryhmässä on kasvanut tasaisesti jo kymmenen vuoden ajan. Kun vuonna 2012 osuuspankeista haettiin tammi-lokakuussa vajaat 4 800 sijoitusasuntolainaa, tänä vuonna vastaavana aikana lainoja on haettu noin 14 600 kappaletta. Hakemusten määrä on siis kymmenessä vuodessa noin kolminkertaistunut.

tilaisuus tekee varkaan

1.9.2022

Tilaisuus tekee varkaan – taloyhtiön hallituksessakin

Taloyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluu myös isännöitsijän valvonta. Tehtävää ei kannata laiminlyödä, sillä se voi kostautua hallituksen jäsenten omasta pussista. Isännöitsijä kannattaakin valita huolella.

17.3.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä taloyhtiön remontit kannattaa yhdistää?

Taloyhtiö toteuttaa hallinnoimiinsa rakennuksiin säännöllisesti erikokoisia korjaustoimenpiteitä. Toisinaan toimenpiteet ovat laajempia ja vaativat monien vuosien työn, joskus taas parin päivän työ riittää. Ajan ja rahan säästämiseksi toimenpiteitä suositellaan yhdistämään, mutta miten taloyhtiö onnistuu siinä parhaalla mahdollisella tavalla?

Raksystems

Mukana päätöksissä

17.8.2022

Kuukauden kasvo: Mukana taloyhtiön päätöksissä

Monessa taloyhtiössä valitaan keväällä uusi hallitus. Pitkäaikainen taloyhtiönhallitusaktiivi Seppo Simola antaa vinkkejä hallitustyöskentelyyn uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti