Mistä rahat taloyhtiön korjaushankkeeseen?

Yli puolella maamme taloyhtiöstä on parhaillaan suunnitteilla tai käynnissä korjaushanke (Kiinteistöliitto, 2016). Korjaushankkeeseen on harvoin rahat valmiina, joten taloyhtiön on hankittava lisärahoitusta jostakin. Yleisimmin otetaan lainaa, mutta myös muita rahoitustapoja on tarjolla. Korjaushankkeen rahoitus taloyhtiössä -uutuuskirja esittelee niistä tavallisimmat.

Yhtiölaina yleisin rahoitustapa

Suurissa korjaushankkeissa (esim. putki- tai julkisivuremontti) yleisin rahoitustapa on yhtiölaina, ja siihen turvaudutaan herkästi yksinomaisena keinona.

”Yhtiölainaa ei saisi kuitenkaan pitää itsestäänselvyytenä. Varsinkin muuttotappiopaikkakunnilla taloyhtiöiden voi olla vaikea saada lainaa”, kertoo tilintarkastajana työskentelevä Matti Heinonen.

Heinoselta on vastikään ilmestynyt kirja, Korjaushankkeen rahoitus taloyhtiössä (Kiinteistöalan Kustannus Oy), jossa selvitetään taloyhtiön korjaushankkeen rahoitusvaihtoehtoja. Kirjasta käy ilmi, että taloyhtiöille on tarjolla monia muitakin rahoituskeinoja kuin yhtiölaina.

”Taloyhtiöt voivat rahoittaa korjaushanketta myös ennakkoon kerätyillä korjausvastikkeilla, hankeosuussuorituksilla tai vaikkapa myymällä omaisuuttaan”, Heinonen vinkkaa.

Korjaushankkeeseen voidaan kerätä varoja ennakkoon

Ennakkosäästäminen tarkoittaa usein sitä, että taloyhtiö kerää osakkailta korjausvastikkeita muutaman vuoden ajan ennen korjaushanketta. Tämä on oiva keino kerryttää rahaa varsinkin pieniin korjaushankkeisiin.

”Suuremmissa hankkeissa ennakkosäästäminen voi muodostaa osan rahoituksesta. Loput hankkeen kustannuksista voidaan rahoittaa esimerkiksi yhtiölainalla”, Heinonen kertoo.

Osakkaat eivät aina ole innokkaita keräämään varoja korjaushankkeeseen etukäteen, mutta lainaneuvotteluissa pankin kanssa sillä voi olla iso merkitys.

”Ennakkosäästäminen voi olla ratkaiseva tekijä lainansaannissa, jos taloyhtiöllä on muuten vaikeuksia saada pankista lainaa”, Heinonen toteaa.

Toinen mahdollisuus varojen keruuseen ennakkoon on hankeosuuksien periminen osakkailta. Tällöin osakkaat maksavat osuutensa korjaushankkeen kustannuksista ennen hankkeen käynnistämistä tai sen alkuvaiheessa. Hankeosuudet perustuvat korjaushankkeen arvioituihin kustannuksiin, jotka toteutuvat harvoin sellaisinaan. Perinteisiä hankeosuuksia kerätään tämän vuoksi nykyään yhä harvemmin.

”Vaihtoehtoinen tapa on maksaa korjaushankkeen menot kokonaan niin sanotulta remonttitililtä. Kun korjaushanke on valmis, remonttitilin velkasaldo osoittaa hankkeen kokonaiskustannukset. Tällöin on helppo määrittää osakkaiden lopulliset maksuosuudet ja tarjota heille mahdollisuutta maksaa ne pois”, Heinonen toteaa.

Yhtiön omaisuuden myynnistä lisätuloja

Korjaushankkeen rahoitus taloyhtiössä -kirjassa nostetaan yhtenä rahoituskeinona esiin taloyhtiön omaisuuden myynti. Monissa taloyhtiöissä on esimerkiksi vanhaa perua talonmiehen asunto, jonka myynnistä yhtiö voi netota sievoisen summan kahisevaa. Myös yhtiön omistamia liikehuoneistoja voidaan myydä.

Jos taloyhtiö sijaitsee taajama-alueella, sen voi olla mahdollista hakea lisärakennusoikeutta ja myydä se ulkopuoliselle rakennusliikkeelle. Suurilla tonteilla sijaitsevat taloyhtiöt voivat puolestaan harkita tontin lohkomista ja myymistä.

Taloyhtiön omaisuuden myynnistä saadut varat voidaan käyttää sellaisenaan korjaushankkeen rahoitukseen.

”Esimerkiksi kaupunkien keskustoissa jotkin taloyhtiöt ovat voineet rahoittaa merkittävän osan korjaushankkeestaan myymällä omistamiaan huoneistoja tai oikeuden ullakkorakentamiseen”, Heinonen kertoo.

Myös avustuksia kannattaa hakea

Taloyhtiöt voivat lisäksi hakea valtion avustuksia korjaushankkeisiinsa. Avustuskohteet vaihtelevat suhdanne- ja taloustilanteesta riippuen. Tänä vuonna avustuksia on tarjolla esimerkiksi uuden hissin rakentamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen. Taloyhtiö voi myös saada valtiontakauksen korjauslainalleen.

”Avustukset ovat ilmaista rahaa taloyhtiölle ja auttavat keventämään osakkaiden maksurasitusta, joten niitä kannattaa ehdottomasti hakea”, Heinonen muistuttaa.

Jos taloyhtiön korjaushankkeeseen on tarjolla avustuksia, taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kuuluu huolehtia niiden hakemisesta.

Korjaushankkeen rahoitus taloyhtiössä -kirja kertoo, millä taloyhtiö voi erilaiset korjaushankkeensa rahoittaa. Kirjassa tutustutaan yleisimpiin rahoitustapoihin (esim. yhtiölaina, ennakkosäästäminen, yhtiön omaisuuden myynti). Kirja selvittää myös, miten osakkailta kerättyjä varoja ja muita korjaushankkeen tuloeriä kannattaa käsitellä taloyhtiön tilinpäätöksessä, jotta turhalta verojen maksulta vältytään. Lisäksi kerrotaan, mitä laskelmia hankkeen kustannusten sekä osakkaiden maksuosuuksien selvittämiseksi pitää laatia ja mistä osakas voi hankkia rahat omaan maksuosuuteensa. Kirjan on kirjoittanut tilintarkastaja, KTM, MBA Matti Heinonen. Kustantaja on Kiinteistöalan Kustannus Oy.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloyhtiön korjaushankkeen osapuolet

17.5.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä ovat taloyhtiön korjaushankkeen osapuolten tehtävät?

Taloyhtiön korjaushankkeisiin osallistuu hallituksen ja isännöitsijän lisäksi monenmoista muutakin tekijää. Heillä kaikilla on tärkeä osa korjaushankkeessa, mutta miten osapuolten roolit ja tehtävät jakautuvat tarkemmin?

Raksystems

5.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön väestönsuojan ylläpitoon

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina.

Safetum

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.

taloyhtiön hallitus

17.5.2022

Taloyhtiön sopimukset tutuiksi uudelle hallitukselle

Taloyhtiön hallitus hoitaa yleisten taloyhtiön asioiden lisäksi myös sille asunto-osakeyhtiölaissa säädettyjä tehtäviä. Siksi uuden hallituksen jäsenten on hyvä tutustua yhtiöjärjestykseen ja asunto-osakeyhtiölakiin, sekä taloyhtiön merkittävimpiin sopimuksiin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti