Taloyhtiöiden yhteinen jätepiste säästää rahaa ja ympäristöä

yhteinen jätepiste

Vaasassa viisi taloyhtiötä päätyivät rakentamaan uuden yhteisen jätepisteen erillisten jäteaitauksien uusimisen sijaan. Uuden jätepisteen Molok-syväkeräyssäiliöitä tyhjennetään nyt huomattavasti harvemmin kuin aiemmin, mikä säästää niin rahaa kuin ympäristöä.

Vaasan taloyhtiöt olivat miettineet jo pidempään yhteistä jätepistettä erillisten jäteaitauksien sijaan. Aiemmin jokaisella yhtiöllä oli ollut useita pinta-astioita pelkästään poltettavalle jätteelle, ja tämän päälle tulivat vielä kierrätettävät jakeet. Pelkästään poltettavaa jätettä tyhjennettiin yhteensä useita kertoja viikossa.

Suunnittelu vaati aikaa, mutta palkitsi lopussa

Uuden, kaikille yhteisen jätepisteen suunnittelu vaati useita kierroksia eri tahojen pöydillä. Vaasassa jätepisteen perustaminen alkoi esityksestä, joka vietiin taloyhtiöiden yhtiökokouksiin. Tämän jälkeen suunnittelua jatkettiin naapurikatselmuksin, ja Vaasan rakennusvalvontakin kävi paikan päällä tutustumassa alueeseen.

Ilman soraääniä valmistelusta ei aivan selvitty, mutta projektista vastannut Molok-asiantuntija Jukka Kalliola kuitenkin kokee sen johtuneen pitkälti siitä, että Molok-jätekeräysjärjestelmää ei tunnettu tarpeeksi ja siihen ei luotettu.

Lopulta uudesta jätepisteestä haettiin toimenpidelupaa. Molok Oy:n oma suunnittelija oli mukana prosessissa koko ajan yhteistyössä taloyhtiöiden hallitusten sekä Vaasan kaupungin rakennusvalvonnan kanssa.

Jätepisteen sijainniksi päätettiin hyvin keskeinen sijainti, joka on kohtuullisen keskellä kaikkia taloja. Kauimmaiseen kerrostaloon on enintään 100 metriä.

Harvemmat tyhjennyskerrat säästävät rahaa ja ympäristöä sekä lisäävät turvallisuutta

Kun jätepisteet yhdistyivät, tilavuudeltaan pienempien pinta-astioiden tilalle tulivat tilavammat Molok-syväkeräysastiat. Näin pelkästään polttokelpoisen jätteen hakukertojen määrä putosi yhteen  kertaan viikossa kaikkien taloyhtiöiden osalta.

Käytännössä asuinalueella kiertää raskaita jätteidenkeräysautoja huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Tämä taas tarkoittaa vähemmän melusaastetta, vähemmän pienhiukkaspäästöjä ja vähemmän asukkaiden kohtaamisia raskaiden ajoneuvojen kanssa.

Uusi jätepiste sijaitsee asuinalueen sisäänajoreitin alkupäässä, jolloin tyhjennysautojen ei tarvitse kiertää syvällä asuinalueella.

Myös ajettavan tien huoltokuorma pieneni kertaheitolla. Siihen kohdistunut rasite väheni, koska yhteinen Molok-syväkeräysjätepiste sijoitettiin asuinalueen sisääntulon alkupäähän.

Jätepisteen tuomat säästöt yllättivät

Taloyhtiöiden isännöitsijä Teresa Kakkuri Isännöinti Mäkiseltä vahvistaa, että kaiken kaikkiaan projekti sujui todella hyvin ja asukkaat ovat olleet tyytyväisiä. Rahan säästö oli kuitenkin jopa isännöitsijälle positiivinen yllätys:

–  Olin itsekin yllättynyt, kun näin tilinpäätökset. Yllätyksen huomasi asukkaidenkin ilmeistä, kun he saivat kuulla säästetyn summan. Rahaa on säästynyt jokaisessa yhtiössä yli 1 000 euroa vuodessa. Kukaan ei tainnut uskoa, että yhteinen jätepiste tulee maksamaan itsensä takaisin näinkin nopeasti.

Yhteinen jätepiste sopii yhteistyöhön kykeneville taloyhtiöille

Kakkuri kuvailee taloyhtiön yhteisen jätepisteen soveltuvan yhtiöille, jotka pystyvät sopimaan keskenään asioista. Toki yhtiöiden sijaintikin tulee olla sellainen, että jätepiste palvelee käytännöllisesti kaikkia asukkaita.

Sovittavaa on paljon esimerkiksi sijoituspaikasta ja kenen tontille jätepiste päätyy. Mitä tulee jätepisteestä aiheutuviin kuluihin, niin ne jyvitetään taloyhtiöille huoneistojen määrän mukaan.

– Jätehuolto jakaa laskut valmiiksi taloyhtiöille, joten kulujen tasaaminen on hyvin helppoa. Ainoastaan ylimääräiset kulut, esimerkiksi myöhemmin asennettava valaistus ja sorastus jätepisteen ympärille joudutaan tasaamaan myöhemmin. Mutta siinäkin kulut laskutetaan ensin yhdeltä taloyhtiöltä, ja isännöitsijä jakaa kulut lopuksi kaikkien yhtiöiden kesken, Kakkuri kertoo. Lue koko tarina jätepisteen rakennuksesta Molok Oy:n sivuilta.

Katso myös nämä

17.4.2015

Keinot korjausvelan hoitamiseen puhuttavat

Suomen suurin isännöintialan yritys Realia Isännöinti järjesti 15.4.2015 Helsingin Messukeskuksessa Taloyhtiö 2015 -jatkot. Taloyhtiöiden päättäjille suunnatussa tapahtumassa keskusteltiin muun muassa kasvavasta korjausvelasta, taloyhtiöiden arvon kasvattamisesta sekä muuttuneen lainsäädännön vaikutuksesta hallitusten tehtäviin. Jatkojen pääohjelmanumerona oli paneelikeskustelu, jossa omia näkemyksiään taloyhtiöasumisesta jakoivat eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma, Caverion Suomi Oy:n toimitusjohtaja Jarno Hacklin, Nordea Suomi Oyj:n pääkaupunkiseudun taloyhtiörahoituksen […]

15.4.2020

Taloyhtiöiden rahoitus kuntoon

Taloyhtiöiden rahoitus ja korjaushankkeiden lainansaantihaasteet ovat nousseet isoksi keskustelunaiheeksi. Haasteita on ollut pienten yhtiöiden ohella suurten kasvavien kaupunkien ulkopuolella sijaitsevissa yhtiöissä, mutta myös isojen kaupunkien lähiöissä ja isojen sijoittajaosuuksien taloyhtiöissä. Lainaneuvottelut ovat yllättävänkin usein päättyneet ilman lainatarjouksia.

22.11.2021

Taloyhtiöillä valistuksen paikka: Sekajätteisiin päätyy liian usein lajitteluun kelpaavaa jätettä

Uusi jätelaki astui voimaan viime kesänä. Osa uudesta jätelainsäädännöstä tulee voimaan portaittain vuosina 2022–2024. Jätelainsäädännön uudistuksen taustalla on EU:n jätesäädöspaketti, joka tähtää jätteiden määrän vähentämiseen, uudelleenkäytön lisäämiseen ja kierrätykseen.

6.2.2018

OP mukaan rahoittamaan taloyhtiöiden energiaremontteja – tavoitteena säästää sekä rahaa että energiaa

OP ja LeaseGreen aloittavat yhteistyössä taloyhtiöiden energiaremonttien tarjoamisen. Energiaremontin tavoitteena on vähentää taloyhtiön energiakuluja. Asuminen on yksi suurimmista suomalaisten hiilijalanjälkeä kasvattavista tekijöistä.