Miten taloyhtiön korjaushankkeen viestinnässä onnistutaan?

Laajat korjaushankkeet ovat taloyhtiöille suuria taloudellisia satsauksia, jotka vaikuttavat suuresti myös asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Mikäli korjaushankkeen viestintä on hoidettu huonosti, ei tarvittava tieto tavoita asianomaisia ja koko hankkeesta jää helposti huono kuva.

Kuinka iso rooli ammattilaisilla on viestinnässä?

Taloyhtiön korjaushankkeen viestintä voidaan jakaa karkeasti sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Ulkoinen viestintä on osakasviestintää, johon osallistuvat niin osakkaat, taloyhtiön hallitus, isännöitsijä kuin korjaushankkeessa mukana olevat asiantuntijatkin. Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan taas ammattilaisten välistä viestintää, jonka hoitaa yleensä korjaushankkeen projektipäällikkö.

Ammattilaisten osallistuminen osakasviestintään on hyvin tapauskohtaista. Taloyhtiö voi esimerkiksi erikseen sovittaessa osoittaa osakasviestinnän projektinjohtajalle, suunnittelijoille tai isännöitsijälle. Myös erillisen projektitiedottajan palkkaamista kannattaa toisinaan harkita.

Yleensä toimivin yhdistelmä on, että taloyhtiön hallitus hoitaa osakasviestinnän projektinjohtajan avustuksella urakointivaiheeseen asti. Tämän jälkeen osakasviestintä siirtyy urakoitsijalle.

Aloita viestinnän suunnittelu ajoissa

Laajat korjaushankkeet työllistävät korjaushankkeen viestinnästä vastaavia runsaasti. Siihen liittyy pakollisia lakisääteisiä asioita, kuten kokousten päätöksien tiedottamista, mutta myös esimerkiksi asukkaiden tai ammattilaisten tiedusteluihin vastaamista.

Hyvän viestinnän suunnittelun avulla kaikki asiat tulee varmasti huomioitua. Suunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään siinä vaiheessa, kun hankkeeseen ryhtymistä aletaan edes harkitsemaan. Viestintäsuunnitelmaan on hyvä kirjata ainakin viestinnän kanavat, roolit ja aikataulu. Silloin kaikki korjaushankkeen osapuolet tietävät kuka, mitä, missä ja milloin viestitään, eikä asiat jää oletuksien varaan.

Millainen viestintä toimii sinun taloyhtiössäsi?

Viestintäkanavia ja viestintää on oltava riittävästi, jotta korjaushankkeeseen liittyvät viestit tavoittavat oikeat ihmiset oikeaan aikaan. Usein minimitasolle jätetty viestintä ei riitä, sillä se jättää taloyhtiön osakkaille ja asukkaille epätietoisen kuvan.

Viestintäkanavia on oltava sekä sähköisiä että perinteisiä. Sähköisiä kanavia ovat esimerkiksi sähköposti, kotisivut ja sosiaalinen media, kun taas perinteisiä ovat esimerkiksi ilmoitustaulu ja paperinen tiedote.

Kaikki viestintäkeinot eivät toimi kaikissa taloyhtiöissä, sillä jokainen taloyhtiö on omanlaisensa. Kokenut asiantuntija osaa auttaa taloyhtiötä toimivien keinojen valinnassa.

Ammattilainen hoitaa viestinnän myös loma-aikoina

Korjaushankkeet ajoitetaan usein lomakauteen ja se aiheuttaa tyypillisesti taloyhtiön osakkaissa ja asukkaissa huolta tiedon kulkemisesta. Taloyhtiön on turha huolehtia, sillä yleensä asiantuntijoiden sijaitset hoitavat korjaushankkeen viestinnän loman aikana.

Raksystemsin asiantuntijoille, kuten projektipäälliköille ja valvojille, nimetään sijaiset jo korjaushankkeen alussa. Sijaisella on koko ajan tarpeellinen tieto hankkeen etenemisestä, joten hän voi tarvittaessa siirtyä sijaistamansa asiantuntijan rooliin helposti myös vakituisesti.

Lue lisää Raksystemsin taloyhtiöille suunnatuista palveluista.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Raksystems

Raksystems on Pohjoismaissa toimiva rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys. Tarjoamme sinulle erilaisia palvelukokonaisuuksia, joiden avulla takaamme kiinteistöomaisuuden arvon säilymisen ja terveellisen elinympäristön. Yli kolmenkymmenen vuoden toimintamme aikana olemme tehneet reippaasti yli 150 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta sekä osallistuneet tuhansiin korjaushankkeisiin niin projektinjohtajan, suunnittelijan kuin valvojankin roolissa.

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloyhtiön korjaushankkeen osapuolet

17.5.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä ovat taloyhtiön korjaushankkeen osapuolten tehtävät?

Taloyhtiön korjaushankkeisiin osallistuu hallituksen ja isännöitsijän lisäksi monenmoista muutakin tekijää. Heillä kaikilla on tärkeä osa korjaushankkeessa, mutta miten osapuolten roolit ja tehtävät jakautuvat tarkemmin?

Raksystems

5.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön väestönsuojan ylläpitoon

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina.

Safetum

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.

taloyhtiön hallitus

17.5.2022

Taloyhtiön sopimukset tutuiksi uudelle hallitukselle

Taloyhtiön hallitus hoitaa yleisten taloyhtiön asioiden lisäksi myös sille asunto-osakeyhtiölaissa säädettyjä tehtäviä. Siksi uuden hallituksen jäsenten on hyvä tutustua yhtiöjärjestykseen ja asunto-osakeyhtiölakiin, sekä taloyhtiön merkittävimpiin sopimuksiin.