Innovatiivinen, kemikaaliton Bauer-vedenkäsittely säästää rahaa, energiaa ja ympäristöä

Käyttöveden mukana putkistoihin kertyy kalkkija ruostekerrostumia, jotka aiheuttavat virtaushäiriöitä ja ne havaitaan yleisimmin paineen ja lämpötilan vaihteluina. Kerrostumat epäpuhtauksineen heikentävät veden laatua ja siten kiihdyttävät putkistojen syöpymistä.

Bauer Solutions Oy tarjoaa teknologiaa, jolla voidaan lisätä käyttövesi-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien käyttöikää huomattavasti. Bauer-vedenkäsittelyllä poistetaan järjestelmiin syntynyt kerrostuma sekä suojataan käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmät kaikkine komponentteineen, alkaen lämmönsiirtimestä putkistoon ja lämpöpattereihin asti, parantaen energiatehokkuutta ja käytön taloudellisuutta.

Kiinteistö-KYS asentaa laitteita tasaiseen tahtiin

Kiinteistö-KYS Oy on käyttänyt noin kuuden vuoden ajan osassa kiinteistöjään Bauer-vedenkäsittelyteknologiaa käyttövesi-, patterija lattialämmitysjärjestelmissään.

– Kiinteistö-KYS Oy on Niiralan Kulma Oy:n 100% omistama tytäryhtiö. Kiinteistö-KYS Oy:llä on noin 1100 asuntoa ja yhtiöissä käytetään vuosittaisiin korjauksiin ja ylläpitotoimintaan noin 25 % liikevaihdosta, Kiinteistö-KYSin toimitusjohtaja Juhani Simpanen kertoo.

– Ensimmäiset Bauerin vedenkäsittelylaitteiden asennukset tehtiin vuonna 2015. Asennamme laitteita tasaiseen tahtiin, vuosittain noin kolmesta viiteen kohteeseen. Käytännössä asennamme Bauerin yksikön käyttövesi- ja lämmityspiirin puolelle aina lämmönsiirtoyksikön uusimisen yhteydessä. Joissakin kohteissa vesipiirillä lämmitetään tuloilmaa, jolloin siihenkin vesipiiriin on asennettu Bauerin yksikkö. Ideana on, että talossa ei kierrä vettä missään vesijärjestelmässä niin, etteikö sitä olisi käsitelty Bauerin järjestelmällä.

Positiivisia, konkreettisia tuloksia

Simpanen mainitsee esimerkkinä Kuopiossa Taivaanpankontiellä sijaitsevan kerrostalon.

– Kyseisen kohteen käyttövesiputkistot ehtivät osassa asunnoista tukkeutua reilussa kymmenessä vuodessa melkein kokonaan. Joissain asunnoissa hanoista ei tullut kuumaa vettä lainkaan. Meillä on omakohtaistakin kokemusta asiasta koska Kiinteistö-KYSin toimisto sijaitsee kyseisessä kerrostalossa. Totesimme, että muun muassa keittiön hanan lämminvesi virtaamat olivat hyvin pienet, vettä valui enää noin litra minuutissa. Talokohteeseen asennettiin vuonna 2017 Bauerin vedenkäsittelyjärjestelmä. Järjestelmä on ollut käytössä nyt neljä vuotta. Laitteiston asennuksen jälkeen virtaama palautui reilussa vuodessa ja hana laskee lämmintä vettä neljästä viiteen litraa minuutissa, Simpanen kertoo.

Putkiston elinkaari pitenee Bauerin vedenkäsittelyratkaisulla

Simpanen sanoo, että järjestelmän merkittävänä hyötynä on myös kalkkisaostumien poistuminen.

-Kuopion seudulla vesijohtoveden ongelmana on kalkkipitoisuus, mikä aiheuttaa putkistojen ja venttiilien tukkeumia, syöpymiä sekä ikäviä kalkkijuovia esimerkiksi hanoissa ja kalusteiden pinnoilla, Simpanen toteaa.

Bauer-järjestelmä ei poista kalkkia, vaan aikaansaa vedessä olevan kalkin kidemuodonmuutoksen, jolloin kalkki ei enää tartu helposti pinnoille. Laitteen kyky puhdistaa vesijärjestelmiä koskee myös rautahydroksideja sekä kuparioksideja, eli hapettumisen seurauksena syntyviä kupari- sekä ruostesakkaumia. Bauer-vedenkäsittelyn vaikutuksesta vanhat saostumat pehmenevät, alkavat liueta ja poistuvat järjestelmästä vähitellen ja syöpymien eteneminen hidastuu merkittävästi, jopa pysähtyy.

Järjestelmien pitempi elinkaari ja kiinteistöjen pienempi hiilijalanjälki hyviä ympäristöhyötyjä

Bauerin merkittävä etu liittyy Simpasen mukaan myös ympäristöasioihin. -Emme tarvitse enää kemikaaleja putkistojen puhdistamiseen. Lämmönsiirron hyötysuhde paranee ja patterit luovuttavat lämpönsä tehokkaammin, putkiston siirtohäviöt pienenevät ja lämmönvaihdin puhdistuu. Laite pitää lämmitysjärjestelmän siirtymäpinnat puhtaana, jolloin lämmitysenergiaa kuluu vähemmän, Simpanen selvittää.

Simpanen on vakuuttunut Bauerin järjestelmän kustannustehokkuudesta ja edullisuudesta.

– Putkistojen ja venttiilien kestoikä kasvaa merkittävästi sekä tarve tukkeutuma- ja vuotokorjauksille vähenee. Huolto- ja korjauskustannuksissa säästöä syntyy vesikalusteiden, hanojen, pesukoneiden, kahvi- ja vedenkeittimien pysyessä saostumista vapaina.

-Merkittävää säästöä syntyy järjestelmien korjaus- ja huoltokustannusten pienentyessä. Yhdellä pistesyöpymän aiheuttamalla vesivahingolla tai jatkuvalla hanojen vaihtamisella katetaan helpostikin laitteiston kustannus lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi mittavissa uudisrakennus- ja lvi-saneerauskohteissa toimiva ja laadukas Bauer- järjestelmä ei ole suurikaan menoerä kokonaiskustannukset huomioon ottaen, Simpanen sanoo.

-Erinomaisten käyttökokemusten vuoksi Bauerin laitteistoja tullaan meidän kiinteistöissä hankkimaan lisää tulevien saneerausten yhteydessä, Juhani Simpanen vakuuttaa.

BAUER SOLUTIONS OY on suomalainen, vuonna 2007 perustettu yhtiö, joka valmistaa ja myy Bauervedenkäsittelylaitteita. Vedenkäsittelylaitteiden tuotanto ja tuotekehitys sijaitsee Saksassa, Forchheimissa. Laitteistoa on tuotu Suomeen noin 20 vuotta.

BAUER SOLUTIONS on erikoistunut innovatiiviseen, kemikaalittomaan vedenkäsittelyyn, joka säästää rahaa, energiaa ja ympäristöä. Bauer Solutions Oy:n Mikko Timonen kertoo, että sähkömagneettisen vedenkäsittelylaitteen käyttö lämmitys- ja käyttövesijärjestelmissä sekä teollisuuden prosesseissa minimoi korroosion ja ehkäisee kerrostumien synnyn sekä mahdollistaa merkittävän energiansäästön.

– Käyttökohteita on runsaasti teollisuudessa, julkishallinnon laitoksissa, asunto-osakeyhtiöissä, toimitilakiinteistöissä ja omakotitaloissakin. Käyttökokemuksia kaikista edellä mainituista kohteista on kertynyt vuosien mittaan paljon.

Bauer Solutions

Pitkää ikää putkillesi

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.6.2021

Kaupallinen yhteistyö

Viiden talon puheenjohtaja: Bauerilla putkille lisää ikää

Ei remonttia ennenaikaisesti. Bauer pitää lämmitys- ja käyttövesiverkoston toimivana ja puhtaana. Joensuulainen viiden taloyhtiön puheenjohtaja Arvo Puhakka on asennuttanut taloyhtiöihinsä Bauer-vedenkäsittelylaitteen joko lämmitysverkostoon tai käyttövesiverkostoon tai molempiin.

Bauer Solutions

30.12.2020

Kaupallinen yhteistyö

Maahantuoja jatkaa Bauer-vedenkäsittelylaitteiden myyntiä

Bauer-vedenkäsittelylaitteiden myyntiä Suomessa jatkaa 4.1.2021 lähtien  maahantuontiyhtiö Bauer Solutions Oy. Bauer-vedenkäsittelylaite on ennalta ehkäisevä kunnossapitoratkaisu, jonka tarkoitus on parantaa energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Laitteita on myyty Suomessa 21 vuodessa jo tuhansiin kiinteistöihin.

Bauer Solutions

19.8.2015

Bauerin ja VesiTeknon kiista ratkesi Bauerin eduksi

Bauer Watertechnology Oy on voittanut markkinaoikeudessa kiistan, joka koski vantaalaisen VesiTekno Oy:n harhaanjohtavaa ja vääristelevää tiedottamista Bauerin tuotteista Markkinaoikeuden päätös koski sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa. Tuomioistuin kielsi 50 000 euron sakon uhalla VesiTeknoa markkinoinnissaan vääristämästä Bauerin tuotteita koskevia mittaustuloksia sekä vääristelemästä Bauerin tuotteiden väitettyjä terveyshaittoja. Lisäksi VesiTeknoa kiellettiin käyttämästä Bauerin kanssa samankaltaista verkkotunnusta.

yhteinen jätepiste

13.6.2022

Kaupallinen yhteistyö

Taloyhtiöiden yhteinen jätepiste säästää rahaa ja ympäristöä

Viisi vaasalaista taloyhtiötä rakensi uuden yhteisen jätepisteen entisten erillisten tilalle. Uuden jätepisteen Molok-syväkeräyssäiliöt vaativat tyhjennystä harvemmin, mikä säästää rahaa ja ympäristöä.

Molok