HSY kutsuu: Saneerataan yhdessä vesihuolto kuntoon

Kiinteistön tonttijohdot kannattaa saneerata samassa yhteydessä, kun vesilaitos saneeraa omia runkoputkiaan. Tästä on etua niin kustannusten kuin riskienhallinnan näkökulmasta, ja myös kiinteistön arvo nousee. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY testaa uutta vesihuollon aluesaneerausmallia Helsingissä ja kutsuu alueen kiinteistönomistajia ja taloyhtiöitä mukaan kunnostukseen.

Helsingin Pitäjänmäessä ja Marttilassa on aloitettu toukokuun alussa rakennustyöt, HSY:n tavoitteena on saneerata seuraavan vajaan kahden vuoden aikana koko alueen vesihuoltoverkosto:

  • 11 kilometriä vesijohtoa
  • 10 kilometriä jätevesiviemäriä ja hulevesiviemäriä
  • kaikki yli 20 vuotta vanhat tonttijohdot liitoskohdasta tontin rajalle asti.

Urakoitsijana toimii TerraWise Oy ja testattavana on uusi aluesaneerauksen toimintamalli. Sitä on tarkoitus kehittää saatujen kokemusten pohjalta, ja jatkossa toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa vastaavissa hankkeissa.

Tonttijohdot eli kiinteistön rakennusten ja HSY:n runkoputkien välinen vesijohto sekä jätevesi- ja hulevesiviemäri ovat kiinteistönomistajan omaisuutta ja kunnossapito on hänen vastuullaan. Näin on koko matkalta, vaikka tonttijohdot kulkisivat osittain tontin rajojen ulkopuolella. Vuotoriski kasvaa yli 20 vuotta vanhoissa tonttijohdoissa.

  • Kiinteistönomistajalle äkilliset putkirikot ovat kalliita korjata, ja ne voivat aiheuttaa pahoja vahinkoja niin omalle kuin toisenkin omaisuudelle sekä ympäristölle. Kun kerran avaamme kadun, on hyvä saneerata kaikki putket kerralla. Vuodot haittaavat vesihuoltoverkoston toimintaa laajemminkin, investoinnit-yksikön päällikkö Ilpo Korhonen HSY:n vesihuollosta perustelee tonttijohtojen saneeraamista.

Kiinteistönomistajille tarjolla taloudellista etua

HSY:n vesihuollon yleisiin toimitusehtoihin on kirjattu, että vesihuoltoverkostoon liittynyt on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden kustannuksiin siltä osin kuin tonttijohdot kulkevat yleisellä alueella tontin rajojen ulkopuolella. Kustannus riippuu tonttijohtojen iästä ja siten kiinteistöomistajan saamasta hyödystä.

HSY laskuttaa tonttijohtojen saneeraamisesta runkoverkon liittymiskohdasta tontin rajalle asti 1200–4000 euroa per liittymäkaivanto riippuen tonttijohtojen iästä. Testattavassa toimintamallissa kiinteistönomistaja välttää kuitenkin laskun, jos hankkeen aikana omalla kustannuksellaan saneeraa tonttijohdot myös tontin rajojen sisäpuolella.

  • Kannustamme saneeraamaan 20 vuotta vanhemmat putket ja tarjoamme tästä taloudellista etua: jos kiinteistönomistaja saneeraa tonttijohdot tontin rajalta rakennukselle asti, HSY ei laskuta yleisellä alueella tehdystä saneerauksesta lainkaan. Tavoitteenamme on saada koko alueen vesihuolto kerralla kuntoon, jolloin kaikilla asukkailla on raikas hanavesi ja toimiva viemäröinti myös tulevaisuudessa, Korhonen perustelee.

HSY on pyrkinyt tekemään tonttijohtojen saneerauksesta mahdollisimman sujuvaa ja edullista.

  • Olemme kilpailuttaneet hankkeen siten, että kiinteistönomistajat ja taloyhtiöt voivat hyödyntää HSY:n urakoitsijaa myös omissa saneerauksissaan tontin rajojen sisällä. Urakoitsija TerraWise on luvannut myös, että heidät voi valtuuttaa hoitamaan lupa-asiat, jolloin he toteuttavat saneerauksen lähes avaimet käteen -toimintamallilla, Korhonen kertoo.
  • Halutessaan kiinteistönomistaja voi toki käyttää toistakin urakoitsijaa, hän vielä täydentää.

Kiinteistön hulevesijärjestelmä samalla kuntoon

HSY saneeraa hankealueen kaikki vanhat hulevesiviemärit sekä rakentaa uudet niille kaduille, joilta ne vielä puuttuvat. Kiinteistöjen vanhat tonttihulevesiviemärit ovat saman taloudellisen saneerausedun piirissä kuin muutkin tonttijohdot. Jos kiinteistöltä puuttuu hulevesijärjestelmä kokonaan, se kannattaa rakentaa HSY:n hankkeen yhteydessä.

  • Mahdolliset huleveden viivyttämisen vaatimukset taloyhtiön kannattaa tarkistaa oman kuntansa rakennusvalvonnasta, Ilpo Korhonen muistuttaa.

Hulevedet aiheuttavat hallitsematonta tulvimista ja kuivatusongelmia rakenteeltaan tiivistyneessä kaupunkiympäristössä. Lisäksi viemäriverkostoon pääsevät hulevedet aiheuttavat jäteveden puhdistustehon heikkenemistä jätevedenpuhdistamoilla sekä ylivuotoja viemäriverkossa. Ilmastonmuutoksen myötä mm. lisääntyneet rankkasateet synnyttävät myös tarvetta sopeutumiselle ja varautumiselle.

Vesihuoltolaki velvoittaa kiinteistöä liittymään vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin, jos sellainen alueella on. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta, mikäli liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle taloudellisesti kohtuuttomaksi, hulevesiviemäröinnin tarve olisi vähäinen tai asiaan vaikuttaisi muu erityinen syy. Vapautusta haetaan kunnan ympäristöviranomaiselta.

Kiinteistönomistajille ja taloyhtiöille on tärkeää tiedottaa ajoissa tulevasta vesihuollon saneerauksesta

Hanketta suunniteltaessa on tiedostettu, että kiinteistönomistajille ja taloyhtiöiden hallituksille pitää saada ajoissa tieto tulevasta vesihuoltosaneerauksesta. Pitäjänmäen pilottihankkeessa ensimmäinen kirje lähetettiin vuosi ennen saneerauksen aloittamista.

Isännöitsijöillä on tärkeä rooli viedä tieto eteenpäin. Hallituksen pitää ehtiä suunnittelemaan saneerausta ja mahdollisesti järjestää sille rahoitus.

TerraWise on avannut työmaa-ajan viestintää varten verkkosivut www.pitajanmaenputkisaneeraus.fi sekä Facebook-sivun @Pitajanmaenputkisaneeraus. Tavoitteena on kertoa työmaan etenemisestä alueen asukkaille sekä alueella liikkuville juuri oikeaan aikaan. Taustatietoa hankkeesta löytyy verkkosivulta www.hsy.fi/marttila.

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

HSY

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

17.5.2022

Hulevedet hallintaan järkevästi

Hulevedet, eli sade- ja sulamisvedet voivat muodostua ongelmaksi, jos niillä ei ole paikkaa, johon valua. Kiinteistöliiton lakineuvonnasta kerrotaan, mitä kiinteistönomistajan ja kunnan tulee tehdä hulevesille.

25.2.2022

Jäteautot ja pelastusajoneuvot vaikeuksissa runsaan lumen takia

Poikkeukselliset lumisateet ovat tehneet liikkumisesta erittäin haastavaa erityisesti Uudellamaalla. Sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY että Helsingin kaupungin pelastuslaitos vetoavat kaikkiin asukkaisiin ja kiinteistönhoitajiin, että nämä huolehtisivat pihojen ja tienvarsien esteettömyydestä. Erityisen paljon ongelmia ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen rankat lumimyräkät.

20.10.2021

Kodin jätelajittelu ulos allaskaapista: HSY:n vinkit näppärään ja tyylikkääseen lajitteluun

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden tavoitteena on nostaa pääkaupunkiseudun kotitalousjätteen kierrätysastetta. Tähän asti yli puolet pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätteestä on ollut sekajätettä. Jätteiden lajittelu on tärkeää, sillä vain lajitellut jätteet voidaan hyödyntää uusioraaka-aineena.

10.12.2021

Biojätteeseen ei voi laittaa mitä tahansa – Asiantuntija oikoo harhaluuloja

Ympäristöasiantuntija Hanna Tukiainen Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY) kertoo Helsingin Sanomissa, että biojätteeseen kuuluu periaatteessa kaikki keittiöstä tuleva kompostoituva jäte. Esimerkiksi hedelmien ja vihannesten kuoret, ruoan tähteet, kahvin porot suodatinpapereineen, teepussit, kalanruodot sekä lihasta jääneet pienet luut voi surutta heittää biojätteeseen. Kuulostaa järkeenkäyvältä.