Korjausrakentamisen kasvu jatkuu pääkaupunkiseudulla

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri ennakoi korjausrakentamisen kasvua pääkaupunkiseudulla ja eteläisessä Suomessa. Sen sijaan Itä- ja Pohjois-Suomessa odotukset ovat muuta maata heikommat. Kyselyyn vastanneista 2100 taloyhtiöstä joka kolmannella on kuluvana vuonna käynnissä korjaushanke, vaikka taloustilanteen katsotaan jarruttavan hankkeiden käynnistymistä.

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin mukaan vuodelle 2017 odotetaan pääkaupunkiseudulla edelleen kasvua. Sen sijaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa odotukset ovat heikentyneet tuntuvasti. Kaiken kaikkiaan 29 prosenttia taloyhtiöistä arvioi korjausrakentamisensa kasvavan tulevana vuonna ja 29 prosenttia odottaa korjaamisen supistuvan kuluvaan vuoteen verrattuna.

”Odotukset korjaamisten vähenemisestä on kiinnostava tulos: korjaustarvetta pitäisi kuitenkin olla koko maan rakennuskannassa paljon. Tulkitsen tuloksen niin, että talouden epävarmuus on kasvanut ja talouden näkymät vaihtelevat aluekohtaisesti”, kommentoi Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Kevään 2016 barometriin verrattuna taloustilanteen arvioidaan vaikuttavan hivenen enemmän heikentävästi korjaushankkeiden ja ylläpitotoimenpiteiden toteutumiseen. Suuntaus on sama koko Suomessa ja koskee sekä kerros- että rivitaloyhtiötä.

Urakkatarjouksia ja lainarahoitusta pääsääntöisesti entiseen malliin

Vaikka taloyhtiöt näkevät taloustilanteen vaikuttaneen korjausten toteutumiseen, urakkatarjousten ja korjauslainojen saatavuudessa ei ole kuitenkaan tapahtunut suurta muutosta. Taloyhtiöt ovat saaneet urakkatarjouksia aiempaan tapaan: miltei 60 prosenttia vastaajista ilmoitti saaneensa vähintään kolme urakkatarjousta. Pääkaupunkiseudulla kilpailu on kovempaa kuin muualla Suomessa: taloyhtiöt jättävät tarjouspyyntöjä useammalle yhtiölle ja myös saavat enemmän tarjouksia kuin muualla Suomessa.

Myöskään korjauslainojen saatavuudessa ei ole vastaajien mukaan tapahtunut suurta muutosta. Vastaajista 85 prosenttia arvioi pankkirahoituksen saatavuuden korjaushankkeelle pysyneen ennallaan. Korjauslainojen marginaalien keskiarvo on yhä hieman kutistunut: se oli nyt 1,1, kun keväällä taso oli 1,2 ja vuosi sitten 1,4 prosenttia.

Alle puolet taloyhtiöistä varautuu taloudellisesti etukäteen korjauksiin 

Korjausrakentamisbarometrin mukaan 40% taloyhtiöistä ilmoittaa varautuvansa korjauksiin taloudellisesti etukäteen. Jukka Kero toteaa, että näköpiirissä on epävarmoja taloudellisia aikoja ja korjaustarpeen kasvua. ”Näin ollen on välttämätöntä, että taloyhtiöissä on katse 10 – 15 vuotta eteenpäin. Mutta varautuminen on paljon muutakin kuin varojen keräämistä etukäteen.”

Putkistot ja piharakenteet kerrostaloyhtiöiden remonttien kärjessä 2016

Vesi- ja viemäriputkistojen sekä piharakenteiden korjaaminen on kuluvana vuonna yleisimmät korjauskohteet kerrostaloyhtiöissä. Niihin liittyviä korjaushankkeita on yli kymmenennellä prosentilla kyselyyn vastanneista taloyhtiöistä. Seuraavaksi eniten korjataan huoneistojen märkätiloja, ikkunoita ja ulko-ovia sekä sähkö- ja tietojärjestelmiä.

Rivitaloyhtiöillä piharakenteet ja rakennusten ulkovaippaa koskevat korjaukset ovat tänä vuonna yleisimpiä. Putkistojen, märkätilojen korjaukset ovat kerrostaloja harvinaisempia.

Samat teemat toistuvat myös tulevaisuudessa: Seuraavan viiden vuoden kuluessa runsas neljännes vastanneista kerrostaloyhtiöistä ilmoittaa korjaustarvetta piharakenteissa, ja viidesosa taloyhtiöistä ennakoi vesi- ja viemärijärjestelmiä sekä julkisivua koskevia korjauksia. Väestön ikääntymiseen liittyvät korjaustarpeet ovat vastaajien mielestä vielä vähäisiä, mutta kuitenkin kasvussa. Noin viisi prosenttia vastaajista ilmoitti esteettömyyskorjauksia olevan tulossa lähivuosina.

Viemäriremonttien kokonaiskustannukset edellisvuoden tasolla

Korjausrakentamisbarometrissa kysytään syksyisin putkiremonttien toteutustavoista. Viemärisaneerauksista noin 40 prosenttia tehtiin asentamalla uudet putket vanhojen tilalle ja noin kolmannes viemäreiden sisäpuolisia kunnostusmenetelmiä käyttämällä. Sisäpuolisista kunnostuksista sukittaminen on runsaat kaksi kertaa niin yleinen kuin pinnoittaminen. Uuteen kohtaan viemäriputket asennettiin 12 prosentissa saneerauskohteita. Joka kuudes taloyhtiö saneerasi viemärinsä yhdistämällä ns. perinteisiä ja sisäpuolisia menetelmiä.

Perinteisillä remonttitavoilla saneerattujen viemäreiden keskimääräinen kokonaiskustannus oli koko Suomessa 660 euroa, pääkaupunkiseudulla 790 euroa ja muualla Suomessa 500 euroa huoneistoneliöltä. Kokonaiskustannukset säilyivät vuoden 2015 tasolla. Sisäpuolisilla korjaustavoilla toteutettujen viemärikorjausten keskimääräiset kokonaiskustannukset asettuivat 250 euroon huoneistoneliöltä koko maan kohdalla, ja muun Suomen kohdalla noin 200 euroon huoneistoneliöltä. Perinteisen tyylisissä korjauksissa toteutetaan selvästi sisäpuolista korjaustapaa enemmän muita korjauksia. Pääkaupunkiseudulla korjataan putkistoremonttien yhteydessä muuta maata enemmän muitakin rakennuksen osia ja järjestelmiä.

Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden korjausrakentamisbarometrissa on vuodesta 2009 selvitetty asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen ja hyvän kiinteistönpitotavan toteutumista. Syksyllä 2016 korjausrakentamisbarometri tavoitti ennätysmäärän 2121 vastaajaa. Vastaajista 1519 oli asunto-osakeyhtiöiden hallituksen edustajia ja 303 isännöitsijätehtävissä toimivaa henkilöä sekä 299 muuta taloyhtiöiden edustajaa. Syksyn kierroksella painottuvat nykyisin korjaushankkeet ja putkistokorjaukset. Keväisin ovat painopisteenä energia-asiat ja ylläpitotoimet. Syksyllä 2016 erityisteemana oli esteettömyys, jonka tuloksia hyödynnetään erikseen menossa olevan kehityshankkeen yhteydessä. Kysely toteutettiin nettikyselynä 27.9. – 16.10.2016.

Tutustu koko korjausrakentamisbarometriin

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

9.2.2022

Uusi ohjelma tunnistaa kiinteistö- ja rakennusalalla kasvupotentiaalia

Kiinteistö- ja rakentamisalaa laajasti edustava KIRA-foorumi tunnistaa uudessa kasvuohjelmassaan 13 mahdollisuutta alan yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen rakennetun ympäristön koko elinkaarella. – Rakennettu ympäristö vastaa hieman yli kolmasosasta energiankulutuksestamme, joten sen kehittämisessä on erittäin suuri potentiaali esimerkiksi päästöjen vähentämisessä, kertoo ohjelmavalmistelusta vastannut kasvuohjelmatyön vetäjä, SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen. Ilmastokäännettä ei tehdä rakentamista vähentämällä, vaan rakennettua ympäristöä […]

2.11.2021

Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometri: Korjausrakentaminen vauhdittuu – latauspisteet merkittävässä roolissa

Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometri arvioi korjausrakentamisen kasvavan merkittävästi vuonna 2022. Barometrin vastaukset kerättiin lokakuun ensimmäisellä puoliskolla runsaalta 3100 taloyhtiöiden edustajalta. Vastaajista 27 prosenttia arvioi taloyhtiönsä korjausrakentamisen kasvavan kuluvana vuonna, kun taas 30 prosenttia odottaa korjaamisen supistuvan yhtiössään viime vuoteen verrattuna.

Rakentamisen kasvu hidastuu

7.6.2022

Rakli: Rakennushankkeiden käynnistäminen vaikeaa pääkaupunkiseudulla

Rakennushankkeiden määrän kasvu hidastuu pääkaupunkiseudulla, mutta rakentamisen määrän ennustetaan silti kasvavan tänä vuonna erittäin hyvän alkuvuoden takia, kertoo Rakli ry:n suhdannetiedote.

julkisivun kunnossapito

22.7.2022

Tarkista julkisivusi

Kiinteistön julkisivuihin kertyy jatkuvasti likaa, levää, hometta, sammalta ja jäkälää. Ne kannattaa siivota säännöllisesti pois, jotta pinta pysyy pidempään kunnossa. Näin taloyhtiö säästää myös rahaa, kun julkisivua ei tarvitse olla jatkuvasti uusimassa.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti